Съветът по инвестиции към Българска търговска-промишлена палата (БТПП) провежда проучване, относно нуждите от финансови инструменти на фирмите от браншовите организации към БТПП.

Анкетата е поместена в този линк: https://www.surveymonkey.com/r/MT2ZGKR

Крайният срок за участие е до 20 август 2020г.