Зарежда Събития

« Всички Събития

XIII „Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие – България и Балканите – свързаност“

октомври 1 @ 8:00 am - октомври 3 @ 5:00 pm

НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ е най-мащабният и престижен научно-професионален форум в областта на транспортната инфраструктура в България и Балканския полуосров.

Тя се провежда ежегодно от 2007 г. насам. Организаторите ѝ са:

  • Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към УАСГ,
  • Институт по транспортно строителство и инфраструктура,
  • Националният комитет на България към Световната пътна асоциация (PIARC) – Сдружение „Български форум по транспортна инфраструктура“.

През годините КОНФЕРЕНЦИЯТА се утвърди като водещ ФОРУМ за представяне и обмен на иновативни идеи и решения в изграждането, поддържането и управлението на транспортната инфраструктура. С участието си в нея среща си дават изтъкнати представители на релевантните научни среди, държавни институции, браншовия бизнес и заинтересованата общественост. Събитието се провежда под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

През годините Конференцията и нейните организатори се превърнаха в двигател на мащабни процеси в областта на транспортната инфраструктура, като актуализацията на наредбите за проектиране на пътища и улици, учредяването на национален комитет на Световната пътна организация в Република България, създаване на Националната агенция по Безопасност на движението, Националната стратегия по пътна безопасност и други.

Основни цели на КОНФЕРЕНЦИЯТА са:

    да осигури трибуна за обмен и споделяне на информация и опит по направленията НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ и ИНОВАЦИИ в различните сектори на транспортното строителство; традиционно се обръща внимание на всички елементи на транспортната инфраструктура – строителство, поддържане и управление на пътища, железници, метрополитен, летища, геотехника, укрепване на свлачища;

  да предостави възможност за провеждане на дискусии и обсъждания по актуални теми и важни проблеми, събирайки на едно място водещи международни специалисти, преподаватели и гости, доказали се в научните среди и в сферата на инженерната практика;

–   да подкрепя и стимулира всички важни аспекти в рамките на общата мащабна цел за изграждане на качествена и устойчива транспортна инфраструктура и за подобряване на пътната безопасност.

Утвърдени дългогодишни партньори на форума са: „Метрополитен“ ЕАД, Камара на Строителите в България (КСБ), Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), Българска Браншова Камара „Пътища“ (ББК „Пътища“), Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ), Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), международни търговски камари и асоциации.

Аудиторията на форума е съставена от международни експерти, специалисти и мениджъри на утвърдени компании в строителния бранш, представители на правителствени и неправителствени организации, както и на научните среди.

Такси за участие:

Промоционална такса:
плащане 500 лв без ДДС до 21.08.2020г. включително
плащане 625 лв без ДДС до 18.09.2020г. включително

Редовна такса:
плащане 750 лв без ДДС след 18.09.2020г.

За повече информация:
+359 888 919 171
office@instute-tsi.com

Детайли

Начало:
октомври 1 @ 8:00 am
Край:
октомври 3 @ 5:00 pm

Място

Несебър
Телефон:
+359 888 919 171
Уебсайт:
http://conferenceroad.bg/

Детайли

Начало:
октомври 1 @ 8:00 am
Край:
октомври 3 @ 5:00 pm

Място

Несебър
Телефон:
+359 888 919 171
Уебсайт:
http://conferenceroad.bg/