Зарежда Събития

« Всички Събития

 • Това събитие е минало събитие.

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КСБ

30 ноември, 2023г.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Устава на КСБ свиква

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КСБ

на 30 ноември 2023 г. от 9:00 часа

в сградата на Камара на строителите в България

гр. София, ул. „Михаил Тенев“ №6

 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Отчет за изпълнение на дейността на Управителния съвет (УС) на КСБ за периода от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г.
 2. Приемане на Отчет за дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (КВППЦПРС) за изтеклия период.
 3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на КСБ за изтеклия период.
 4. Приемане на Отчет за дейността на Комисия по професионална етика за изтеклия период.
 5. Освобождаване на член на Комисията по професионална етика и избор на нов.
 6. Приемане на промени в Устава, в Кодекса по професионална етика и ПВВЦПРС.
 7. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на КСБ за 2022 г.
 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и председателите на УС, КС и КВППЦПРС за изтеклия период.
 9. Приемане на „Основни политики за развитие на КСБ през 2024 г.”
 10. Приемане на бюджет на КСБ за 2024 г.
 11. Разни

____________________________________________________________________________________

Канят се за участие:

 • делегатите по право – председателите и членовете на УС и КС на КСБ, както и членовете  на КВППЦПРС, които са избрани в нейния състав  като представители на редовни членове на КСБ;
 • делегатите по избор – представители на избраните за делегати през 2022 г.  редовни членове на КСБ;
 • представители на асоциираните членове на КСБ /само с право на съвещателен глас/.

Регистрацията на делегатите и на представителите на асоциираните членове ще се извършва от 8.30 часа в деня на събранието.

Детайли

Дата:
30 ноември, 2023г.

Детайли

Дата:
30 ноември, 2023г.