Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ОП СОФИЯ

октомври 8, 2019 @ 8:00 am - 5:00 pm

Изх. № 22-012/27.09.2019 г.

До
Управителите на фирми –
членове на КСБ – ОП СОФИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Камара на строителите в България – ОП София, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 08 октомври 2019 г. от 9:00 часа Редовно общо годишно отчетно събрание.
Събранието ще се проведе в хотел „Метрополитън“ при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Отчет за дейността Председателя на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
2. Приемане Отчет за дейността на Областния съвет (ОблС) на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
4. Приемане Доклад на Контролния съвет (КС) на ОП-то за дейността на Председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-то за периода от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
6. Избор на делегати в Общото събрание на КСБ.
7. Избор на Председател на ОП.
8. Избор на членове на Областен съвет на ОП-то.
9. Избор на Контролен съвет на ОП-то.
10. Приемане план за дейността на ОП-то през 2020 г.
11. Приемане на план-сметка на ОП-то за 2020 г.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на Редовното общо годишно отчетно събрание !

Регистрацията на участниците ще започне в 8:30 часа.
Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата.

При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

инж. Любомир Качамаков
Председател на ОП София

Детайли

Дата:
октомври 8, 2019
Час:
8:00 am - 5:00 pm

Детайли

Дата:
октомври 8, 2019
Час:
8:00 am - 5:00 pm