Зарежда Събития

« Всички Събития

Прилагане на ЗОП и ППЗОП- предварителен контрол чрез ЦАИС ЕОП от 1.07.2021. Нови задължителни функционалности на платформата.

октомври 6 - октомври 7

- 298лв., без ДДС

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗОП И ППЗОП – НОВИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА ЦАИС ЕОП. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЧРЕЗ ЦАИС ЕОП ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

6 и 7 октомври 2021 г. (12 уч. ч.) 

Лектор: Мариана Кацарова – юрист, експерт по обществени поръчки; 2000-2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005-2016 г. Сметна палата

УЧАСТИЕ ПО ВАШ ИЗБОР:

 1. Присъствена форма – гр. София, хотел „Рамада“, при спазване на всички противоепидемични мерки от Covid-19 до 30 участника в залата;
 1. Онлайн форма – уебинар по интернет чрез Zoom.us

 Промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки са приети и обнародвани в ДВ, бр. 35 от 27 април 2021 г.

 На уебинара ще научите за:

 • Преглед  на новите методически указания и инструкции на АОП- практическо приложение.
 • Предварителен контрол на АОП след 01.07.2021 г. – видове предварителен контрол по ЗОП – разграничение и особености, съгласно ЗОП; регистриране на обществена поръчка в ССИ чрез платформата; обмен на документи при различните видове контрол; становища на АОП – публикуване.
 • Функционалности на ЦАИС ЕОП за планиране на обществени поръчки – работа със секция „Календар“
 • Основни моменти при подготовка на обществена поръчка в ЦАИС ЕОП: работа със секция „Изисквания“ – използване на шаблони;ценово предложение – ценови въпрос и списък с артикули, допълнителни елементи при прилагане на „обърнат“ ред; определяне на срокове – секция „График“.
 • Изменения в условията на публикувана поръчка – стъпки за извършване на еднократна промяна; удължаване на срокове – основания, особености при събиране на оферти с обява.
 • Особености при подготовка и провеждане на процедури на договаряне/покана до определени лица чрез ЦАИС ЕОП: залагане на условия – особености; създаване и изпращане на покана; провеждане на преговори.
 • Подготовка и подаване на електронна оферта: искане на разяснения и възможност за подаване на жалба чрез ЦАИС ЕОП; подписване на документи в ЦАИС ЕОП – правно значение; подаване на оферта от обединение и по обособени позиции; попълване на списък с артикули; оттегляне на оферта и декриптиране.
 • Работа на комисията в ЦАИС ЕОП: съдържание на декларациите на комисията след промените в ППЗОП; стъпки на комисията при работа в платформата – попълване на оценителни листове; отваряне на ценови предложения – особености при обособени позиции; документиране работата на комисията – изисквания.
 • Електронни решения на възложителя – създаване, подписване, връчване и публикуване.
 • Сключване на договор и оповестяване: сключване на договор в и извън ЦАИС ЕОП; задължителни стъпки при публикуване на договор и на обявление за възложена поръчка в ЦАИС ЕОП; сключване и оповестяване на допълнителни споразумения; заявки по договори и електронни фактури.

 

Програмата за събитието можете намерите на следния линк.

Заявка за участие е налична на следния линк.

Детайли

Начало:
октомври 6
Край:
октомври 7
Стойност:
298лв., без ДДС

Детайли

Начало:
октомври 6
Край:
октомври 7
Стойност:
298лв., без ДДС