Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Покана за редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание на ОП на КСБ – Велико Търново

октомври 8, 2019 @ 8:00 am - 5:00 pm

До
Управителите на фирми,
членове на КСБ – ОП Велико Търново

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Камара на строителите в България – Областно представителство (ОП) Велико Търново, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ насрочва на 9 октомври 2019 г., от 16:00 часа редовно общо годишно отчетно-изборно събрание. При липса на кворум събранието ще се проведе от 17:00 ч.
Място на провеждане – Семинарна зала на ОП – Велико Търново, ул. „Никола Габровски“, № 78, ет. 2.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на ОП от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
2. Приемане Отчет за дейността на Областния съвет (ОблС) на ОП от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
4. Приемане Доклад на Контролния съвет (КС) на ОП за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП за периода от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
6. Избор на делегати в Общото събрание на КСБ.
7. Избор на Председател на ОП.
8. Избор на членове на Областен съвет на ОП.
9. Избор на Контролен съвет на ОП.
10. Приемане план за дейността на ОП през 2020 г.
11. Приемане на план-сметка на ОП за 2020 г.
12. Разни
12.1. Предложения от Общото събрание на КСБ ОП-Велико Търново за избор на представители, участващи в работата на ИБ, УС, КС, КПЕ в КСБ.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на редовното общо годишно отчетно-изборно събрание !

Регистрацията на участниците ще започне в 15:45 часа.
Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:

инж. Л. Шербетов
Председател на ОП на КСБ Велико Търново

Детайли

Дата:
октомври 8, 2019
Час:
8:00 am - 5:00 pm

Детайли

Дата:
октомври 8, 2019
Час:
8:00 am - 5:00 pm