Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Обсъждане на колективна монография – Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната

18 януари, 2023г. @ 2:00 pm - 5:30 pm

На 18 януари 2023 г. (сряда), от 14.00 ч., в БСК (София, ул. Чаталджа 76) ще бъде представена монографията „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“ на колектив към катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Монографията (18 раздела, 403 с.) представлява най-задълбоченото и широкообхватно изследване, осъществено до този момент, на основните ефекти от приемане на еврото, с акцент върху ползите, рисковете, „тесните“ места, предизвикателствата и възможните проблемни зони, условията за членство в еврозоната, както и на откриващите се възможности пред икономическата политика за постигане на дългосрочен устойчив икономически растеж, догонване на средните равнища на производителност и доходи в ЕС и др.

 

ПРОГРАМА

14.00-14.05 ч. Откриване – Добри Митрев, председател на УС на БСК, и доц. д-р Димитър Златинов, ръководител на катедра „Икономика“

Модератор: Станислав Попдончев, зам.-председател и главен финансов директор на БСК

14.05-14.20 ч. Постигнати резултати и общи изводипроф. д-р Ваня Иванова

Макроикономически, институционални и микроикономически ефекти от присъединяването към еврозоната – ползи, рискове, „тесни“ места, предизвикателства и възможни проблемни зони.

Възможности пред икономическата политика – текущо състояние и насоки за адаптация, условия и фактори за постигане на дългосрочен устойчив икономически растеж, догонване на средните равнища на доходите в ЕС, зелена и цифрова трансформация.

Предизвикателства пред покриване на условията за членство – ограничаване на инфлацията, фискалната стабилност, правна конвергенция, структурни реформи, подобряване на качеството на институциите, гъвкавост на пазара на труда, конкурентоспособност в условията на „зелен“ преход и дигитална трансформация.

14.20-14.35 ч. Институционални условия за членство в еврозонатапроф. д-р Стефан Петранов

Приемане на България в еврозоната – „формални“, основани на обективни количествени критерии, и неформализирани условия,  свързани с функционирането на българските институции.

Възможно ли е България да срещне съпротива заради неформалните критерии? Реалистична ли е определената дата 1 януари 2024 г. за приемане на еврото? Възможно ли е периодът на участие във Валутен механизъм ІІ (ERM II), преди приемане в еврозоната, да се окаже значително по-дълъг от очакваното? Има ли риск от реализирането на такъв сценарий и необходими ли са действия, за да се контролира и намали подобен риск, ако той съществува?

14.35 -14.50 ч. Реална и структурна конвергенция на България към еврозоната  – доц. д-р Стела Ралева

Сближаване на реалния БВП на България към средното равнище за ЕС в периода 2000-2021 г., скорост на реална конвергенция, специфика през периодите – преди и след кризата от 2008-2009 г.

Сближаване на структурата на брутната добавена стойност на българската икономика към тази на еврозоната. Синхронизиране на бизнес цикъла на отделните икономики и очакван ефект  от провежданата обща парична политика.

Сравнителен анализ на структурната конвергенция спрямо другите страни от ЦИЕ, устойчивост на българската икономика при неблагоприятни външни шокове и способност за положително въздействие от политиката на ЕЦБ.

Степен на реална конвергенция – предпоставка за успешно членство в еврозоната и потенциален позитивен ефект на въздействието върху външната търговия.

14.50-16.00 ч.  Устойчивост на публичните финанси и рискове пред фискалната стабилност – доц. д-р Димитър Златинов

Потенциални промени във фискалната политика при присъединяването към еврозоната – нормативни изисквания, правила и процедури за бюджетно управление.

Приходна и разходна част на бюджета в България в съпоставителен план с ЕС, еврозоната и Прибалтийските държави.

Устойчивост на процесите във фискалната сфера, циклични влияния и структурни характеристики на управлението на публичните финанси.

Рискове пред фискалната политика, в т.ч. структурни и текущи, предвид наслагването на кризи от различен характер.

Текущо състояние на фискалната позиция на България с акцент върху потенциалните затруднения в бюджетната сфера в процеса на присъединяване.

Основателни ли са опасенията за загуба на фискален суверенитет от членството в еврозоната ?

15.05 – 15.35 ч.  Въпроси, отговори и обсъждане на представените основни резултати и изводи.

Участници: проф. д-р Ваня Иванова (CV на български език), проф. д-р Стефан Петранов (CV на английски език), доц. д-р Стела Ралева (CV на български език) и доц. д-р Димитър Златинов (CV на български език)

 

При интерес за участие следва да се попълни приложената регистрационна форма или потвърждение на имейл адрес: [email protected] в срок до 16.01.2023 г.

Детайли

Дата:
18 януари, 2023г.
Час:
2:00 pm - 5:30 pm

Организатор

Българска стопанска камара
Email:
s.dobreva@bia-bg.com

Детайли

Дата:
18 януари, 2023г.
Час:
2:00 pm - 5:30 pm

Организатор

Българска стопанска камара
Email:
s.dobreva@bia-bg.com