Зарежда Събития

« Всички Събития

Международна конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2022)

октомври 3 @ 8:00 am - октомври 4 @ 5:00 pm

Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2022) ще се проведе в периода от 3 – 4 октомври 2022 г. в хотел „Милениум“ – гр. София.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира конференцията за трети път съвместно с Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП.

Участниците ще имат възможност за запознаване с конкретни възможности за финансиране и инвестиране и за осъществяване на директен контакт с потенциални партньори. В рамките на съпътстващото изложение SIM EXPO 2022 ще бъдат представени продукти и услуги на финансови институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори, разработени най-вече в услуга на малките и средните предприятия. Бързият и лесен достъп до финансови инструменти ще стимулира инвестиционната дейност и  внедряването на нови продукти и услуги и ще допринесе за излизане на нови пазари.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към:

–  Тереза Мутафова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел.: (02) 940 79 88, e-mail: [email protected];

–  Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел.: (02) 940 7982, e-mail: [email protected];

–  Милен Моллов, експерт в „Център за фирмено обслужване“,  БТПП, тел.: (02) 8117 519, e-mail: [email protected].

Участието в конференцията е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“ в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства” със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014–2020“.

Регистрацията за участие е на адрес www.b2bconnect.bg (на страницата на конкретното събитие) най-късно до 28 септември 2022 г.

Регистрация за участие