Решение на ИБ и УС на КСБ за утвърждаване предложението на секция „Метални конструкции“