Под шапката на Българската асоциaция за изолации в строителството (БАИС) излезе от печат първото в България техническо „Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви“ с автор инж. Орлин Илиев, участвал  като проектант, изпълнител или инвеститорски контрол на зелени покриви и паркинг-покриви с площ над 40 000 кв.м. в България, Австрия, Италия и Белгия.

Изданието е пълноцветно, формат А4, 112 страници.

Редакционен съвет:

проф. д-р инж. Димитър Назърски – главен редактор

доц. д-р Ценка Кунева – част Растителност

ланд. арх. д-р Галина Янчева – част Субстрати

проф. д-р инж. Петър Стефанов  – част Пътно строителство

ас. д-р инж. Марин Дончев – част Пътно строителство

гл. ас. д-р инж. Емил Цанов  – част ВиК

Ръководството може да намерите във верига книжарници Сиела и на https://ciela.com/rakovodstvo-za-proektirane-i-izpalnenie-na-zeleni-pokrivi-i-parking-pokrivi.html, както и в книжарниците на УАСГ и САБ.