Посолството на Република Северна Македония в Република България информира за

Публична покана от страна на Правителството на Р.С. Македония за подаване на искане за създаване на статут на инвестиционен проект.

Тази публична обява е съгласно Закона за стратегически инвестиции в Р. С. Македония с цел подтикване, привличане и създаване на условия за реализиране на стратегически инвестиции в Р. С. Македония, за увеличаване на износа и намаляване на търговския дефицит.

Обявените стратегически проекти трябва да бъдат съгласувани със стратегическите приоритети на Правителството на Р. С. Македония.  Статутът на стратегическия проект за инвестиране може да бъде одобрен съгласно условията и процедурите, обявени в Закона за проекти от следните области: Енергия и инфраструктура, Транспорт и телекомуникации, Туризъм, Преработвателна промишленост, Земеделие, Горско и водостопанство, Здравеопазване, Промишлен и технологичен парк, Справяне с отпадъчни води и отпадъци, IT зони, Спорт, Наука и образование.

Краен срок: 31. януари 2021 г.

Подробна информация за обявата: http://economy.gov.mk/doc/2810

Препращане към Оригинален документ (за изтегляне)