Ангола е била сред важните партньори на България, както в сферата на образованието, така и в търговията, строителството и военната авиация. По настоящем интересите ни са към някои от основите вносни стокови групи в Ангола – машини, електротехника, електроника, корабостроене, строителство, добивна промишленост.

България няма дипломатическо присъствие в страната, но могат да се ползват както услугите на посолството ни в Претория, така и тези на представителството на ЕС в Луанда – https://eeas.europa.eu/delegations/angola_en.

В тази връзка, Българска стопанска камара се обръща с молба да споделите интересите и проблемите си в Ангола. Можете да споделите както общи, така и специфични въпроси, дали искате да продавате или купувате, какви стоки, интересувате ли се от инвестиции там и друга подобна информация.

Вашата информация може да изпращате в срок до 13:00 на 19 март на e-mail: [email protected]