Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) отправя покана за включване в проучване на ефектите от COVIDизацията на икономиката чрез попълване на анкета.

Целта на проучването е да установи как изследваните фирми са се справили с възникналите обстоятелства през 2020 г. и какви са очакванията им за 2021 г. Цели се и събирането на допълнителна информация, която касае стратегическите намерения на фирмите, тяхната пазарна и дигитална дейност.


Колко време ще отнеме попълването на анкетата?
10-15 минути
Период на провеждане:
12-30 април, 2021 г.

Организатори на проучването са представители: Бизнес факултета на УНСС , Стопанския факултет на ИУ-Варна, Стопански факултет  на УХТ – гр. Пловдив, Стопански факултет на СА „“Димитър А. Ценов“, гр. Свищов.
Инициатори на проучването:  Научноизследователски център „Иновации и конкурентоспособност(U2B)“ и консултантска фирма BUSINESS MODEL DESIGN Ltd.

Как ще се използва събраната информация?
Настоящото проучване няма за цел да събира конфиденциална информация за отделните фирми по какъвто и да е начин.
Всички участници в проучването ще получат резултатите от анализа от проучването на своите имейли.
Резултатите ще бъдат използвани за научноизследователските цели на организаторите в проучването.
Предвижда се WEBinar, в който да вземат участие включилите се в проучването фирми. Целта на WEBinarа е да се представят получените резултати, като участниците обменят своя опит и виждане за развитие в настоящите и бъдещите условия, в които се очаква да функционират фирмите в България.

Линк към анкетата: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgD72Hz0YKpSciFdp0nAGJMGD81iirkB_CUMIe608RmOCQvg/viewform?usp=sf_link