BusinessEurope прави проучване сред европейските фирми за проблемите, които срещат в търговско-икономическите си отношения с Република Турция. Организацията насърчава българските фирми да споделят опита си – положителен или отрицателен, до понеделник, 23 август 21 г.

Вашата информация по темата можете да изпращате на имейл: [email protected]

Лице за контакт:
Веселин Илиев – Главен директор „Международно икономическо сътрудничество“ в БСК, тел.: 02 932 0954