Протокол №2 от заседание на Секция „Транспортна инфраструктура“