Протокол № 1 за 2020 г. от заседание на секция „Изолации“