Промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на електрическата енергия за небитовите потребители