ЦПО 

ЦПО при “ЛОТ КОНСУЛТ” 

ЦПО “Виктория-Петранка Митрева” гр. Варна 
• ЦПО към „Дейзи консулт” ЕООД гр. Варна
Сдружение „НЦПО в система на БТПП” – клон Пловдив
ЦПО „Виана
ЦПО Стройексперт –СЕК гр. София 
ЦПО към „Главболгарстрой” АД гр. София
ЦПО към ВСУ “Любен Каравелов” гр. София
Строителни Гимназии

ПГАСГ „Арх. Камен Петков” гр. Пловдив 
ПГ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО “ЦАР ИВАН АСЕН II гр. Хасково 
ПГ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА гр. Пловдив 
ПГСТ “ПЕНЬО ПЕНЕВ” гр. Пловдив 
ПГС гр. Габрово 
ПГСА гр. Пазарджик 
• ПГСД”ИНЖ.НЕДЬО РАНЧЕВ” гр. Стара Загора
ПГСАГ „Лубор Байер” гр. Стара Загора 
ПГСАГ „Кольо Фичето” гр. Бургас 
ПГСАГ “Ангел Попов” гр. Велико Търново 
ПГСАГ „Васил Левски” гр. Варна 
ПГСАГ „Пеньо Пенев” гр. Русе 
ПГТС „Арх. Йордан Миланов” гр. Перник 
• Сливенска ПГСГ „Арх. Георги Козаров”
Софийска ГСАГ „Христо Ботев” 

 Висши училища

ВСУ „ Любен Каравелов”