12 учебни програми, 433 обучени строителни специалисти и променени образователни стандарти в резултат от проект BUILD UP Skills
EnerPro
В края на 2014 г. екипът на проект BUILD UP Skills EnerPro си постави за цел да промени нагласите към професионалното образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите, да създаде нови учебни програми, отговарящи на съвременните изисквания за енергийна ефективност, и да ги наложи като стандартна практика, най-вече сред младите спе
циалисти. Днес можем да се похвалим със следното:
> 12 нови учебни програми – за строителни специалисти, работници и преподаватели;
> 6 нови програми за СИП в професионалните гимназии и ЦПО;
> 29 проведени курсове от партньорите по проекта;
> 433 обучени специалисти;
> 6 активни учебни центъра;
> 16 споразумения за сътрудничество с външни партньори;
> 3 нови проекта, инициирани по програма Хоризонт 2020 на ЕС – Step2Sport, Train-to- NZEB и Fit-to-NZEB.
През 2016 г. партньорите по проект BUILD UP Skills EnerPro ЕнЕфект, СПГЕ „Джон Атанасов“,
ПГТЕ „Хенри Форд“, ПГСА – гр. Пазарджик, ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – гр. Русе и БГЦПО – гр. Плевен проведоха общо 29 обучителни курса, които бяха подложени на щателен мониторинг от представители на КСБ. Резултатите са повече от впечатляващи – както обучените, така и възложителите са изключително доволни от качеството и придобитите знания, умения и компетенции. На базата на разработените програми и проведените обучения а Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) разработи План за актуализиране на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификации по професии в професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“ и Професионално направление 582 „Строителство“, които обхващат 13 професионални квалификации.
Учебни програми
В рамките на проекта бяха разработени 2 учебни програми и онлайн модул за обучения на преподаватели и 10 нови учебни програми заедно с всички необходими съпътстващи материали за кратки форми на обучение (40-60 учебни часа) и свободно избираема подготовка в гимназиите и ЦПО. Всичко за програмите, включително базисни презентации, можете да намерите тук: http://www.busenerpro.com/programmes.html.
Какво предстои?
Обучения по всички програми, разработени по проект BUILD UP Skills EnerPro, в момента се предлагат във всички професионални гимназии и ЦПО – партньори по проекта. Заедно с това, до края на март 2017 г. по проект Train-to-NZEB (www.train-to-nzeb.com). в който КСБ също е партньор, в УАСГ ще бъде отворен учебно-демонстрационен център за енергийна ефективност в сградите, където освен изброените програми ще се предлагат сертифицирани курсове, обучения и демонстрации по темите:
Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради;
Сертифициран проектант на пасивни сгради;
Принципи за проектиране на пасивни и почти нулево-енергийни сгради (ПНЕС); Вентилационни системи с рекуперация;
Въздухоплътност в пасивните и почти нулево-енергийните сгради;
Изолация, прозорци и топлинни мостове в ПНЕС;
ВЕИ в пасивните и почти нулево-енергийните сгради;
Икономика на пасивните и почти нулево-енергийните сгради;
Енергийно ефективни сградни обновявания.
Курсът, с който ще бъде открит центърът, ще е на тема „Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради“ и ще бъде проведен със специалното участие на обучаващи от Институт Пасивна къща – Германия. Допълнителна информация за обученията ще бъде представена по време на конференцията и изложението за интелигентни градове за Югоизточна Европа Smart Cities в Интер Експо Център на 7-9 март, където на щанд B15 в зала 1 ще започне и записването за курсовете.
Всичко за проект BUILD UP Skills EnerPro можете да намерите на адрес www.busenerpro.com.