Уважаеми колеги,

В портала за обществени консултации е публикуван Проект на Наредба на министъра на икономиката за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система)

В изпълнение на чл. 17а4, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение и във връзка с политиката за насърчаване приложението на дуалното обучение в България, Министерство на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба на министъра на икономиката за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение).

Проектът на наредба има за цел насърчаване включването на работодатели в приложението на дуалното обучение в България и намаляване на недостига на кадри за бизнеса. Информационната база данни е необходима с цел подпомагане на процеса по осъществяване на връзка между образование и бизнес чрез дуална система на обучение.

В приложение 1 към Наредбата е предвиден образец на Заявление за включване на работодател в информационната база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Заявлението е необходимо за включване на работодател към информационната база данни.

В приложение 2 към Наредбата е изготвен образец на декларация от работодател за изпълнение на изискванията за участие в партньорство за осъществяване на обучение чрез работа съгласно чл. 17а3, ал.1 от ЗПОО. Декларацията е необходима на работодателите, за да удостоверяват изпълнението на изискванията за участие в процеса на дуално обучение и да сключват договори с образователни институции.

Проектът на наредба е съобразен с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.

В случай, че имате коментари и предложения може да изпратите своите становища до Камара на строителите в България за изготвяне на обща позиция на адрес: mkrusteva@ksb.bg