На 06.10.2021 г. за обществено обсъждане на портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван „Проект на Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция“.

Повече информация можете да намерите на следния линк.