Във връзка с разпространението на COVID – 19, КСБ предоставя препоръчителни мерки за ограничаване разпространението на коронавируса по време на работния процес на строителните фирмите, работни помещения, складови площи, офис сгради, логистични центрове и площадки, считано от 19.03.2020 г.

ПРЕПОРЪКИ

СЪВЕТИ

Ръководството на КСБ запазва правото да предложи и допълнителни мерки в зависимост от развитието на ситуацията с разпространението на COVID – 19 и при налагане на допълнителни ограничения от страна на държавните органи и здравни власти.