Председателят на КСБ ОП-Смолян Владимир Кехайов взе участие в заседанието на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие към Областна администрация – Смолян.

То се състоя на 25.02.2020 г. в зала 201 на Областна администрация – Смолян и бе ръководено от заместник-областния управител Андриян Петров. Присъстваха представители на общините Смолян, Борино, Доспат, Девин, Мадан, ВиК – Смолян, АУЕР (Агенцията за устойчиво енергийно развитие), неправителствени и браншови организации.

Областният съвет за устойчиво енергийно развитие към Областна администрация – Смолян се запозна със задълженията по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, годишните отчети и сроковете за представяне в АУЕР. Представители на общините от Смолянски регион представиха информация за участието, етапите и напредъка на проектите в областта на енергийната ефективност. По т. 3 от дневния ред Община Баните представи реализирани проекти в областта на енергийната ефективност през 2019 г. и предстоящите през 2020 г.

Беше представен и проекта PRO-ENERGY & Promoting Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory, съфинансиран от Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море 2014-2020“. Презентацията направи представител на Агенцията за регионално развитие съвместно с Бизнесцентъра за подпомагане на малки и средни предприятия  в гр. Пловдив.

В заключителната част от събитието бе коментиран любопитния факт, че в община Смолян има вече 25 електромобила, като понастоящем 12 български вносители предлагат на пазара тази иновация. Въпреки нарастващия брой на еко-возилата в региона все още не е изградена адекватна мрежа от зарядни станции за електрически автомобили. Изостава и въпроса за създаване на актуална карта със зарядните станции в нашата област – отбеляза зам.-областният управител Андриян Петров.