Пражката пътна администрация „Technická správa komunikací hl. м. Prahy“ (TSK), която отговаря за изграждането и поддръжката на пътищата и мостовете на територията на гр. Прага, обяви две открити процедури за възлагане на обществени поръчки с цел възстановяване на Либенския мост в гр. Прага, със следните предмети:

  1. Избор на изпълнител за строителните дейности и свързаните с тях проектантски и инженерингови услуги, които да бъдат извършени съгласно условията на договор по Жълтата книга на FIDIC; и
  2. Избор на ръководител на строителните дейности и координатор на проекта (инженер).

Повече информация за двете процедури е налична в следната публикация: tsk-praha.cz

 

Източник снимка: Praguemorning.cz