Покана за участие във форум „Инвестиции в устойчива енергия“,

5 октомври 2021 г., София Хотел Балкан

ДО СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Камарата на строителите в България, в сътрудничество с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Националния доверителен екофонд, УАСГ и др., организират форум „Инвестиции в устойчива енергия“ на 5-и октомври 2021 г., от 10:30 до 17:00 ч., в София Хотел Балкан. В началото на събитието ще се проведе национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България, която ще разгледа концепцията, реформите и инвестиционните проекти в подкрепа на енергийната ефективност в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Повече информация за събитието можете да намерите на следния линк.