Програма Seeds for the future на Huawei Technologies Bulgaria се радва на изключително широк интерес сред младите хора, ориентирани към сферата на ИКТ технологиите. КРИБ е партньор на програмата, наред с други партньори от сферата на образованието и бизнеса, ангажирани с повишаване на квалификацията на младите хора, сред които са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Техническият университет, Университетът за национално и световно стопанство, НСОРБ, БАИТ и др.

Организаторите на Стипендианската програма Seeds for the future предоставят определена квота участници на най-важните си партньори, среди които е КРИБ.

Презентация на програмата може да бъде намерена тук. Предвид пандемията и мерките за превенция, програмата няма да се реализира тази година с традиционното пътуване до Китай, а ще се проведе онлайн в рамките на осем дни, като участниците ще имат възможност да чуят полезни и важни лекции от висококвалифицирани лектори. При завършване на курса те ще получат сертификат за завършено обучение.

Кандидатите за включване в обучението на Huawei в България трябва да подадат молба, автобиография и мотивационно писмо (или 3-минутно лично видео, което отразява желанието им за участие) на имейл [email protected] с копие до офис имейла на КРИБ [email protected]

За да бъде включен в конкурса представител на компания – член на КРИБ, трябва в молбата за кандидатстване изрично да бъде упоменато, че той е поканен да кандидатства по линия на членството на компанията в КРИБ.

Срокът за кандидатстване е до 30 август 2021 г.. На 13-ти септември ще бъдат обявени имената на 30-те одобрени за участие в програмата изявени млади хора с интереси в областта на ИКТ.