Екипът на Българска стопанска камара стартира подготовката на брой 10 на списание “Noblesse Oblige” – списанието на БСК.

За десети път ще се опитаме да представим добрите примери в българския бизнес и предприемачите, които движат икономиката напред, новите услуги, продукти, предстоящи годишнини и събития.

Този брой ще излезе в средата на м. януари 2022 г., а темата на броя ще бъде “Машиностроене” – промишленият отрасъл с най-много подотрасли, който е ключов за българската икономика.

Възможностите за участие в броя, ценовите, техническите параметри и аудиторията на списанието са представени в прикачения файл и на сайта https://www.bia-bg.com/magazine/view/25712/

Като бонус всеки рекламодател получава:

  • Безплатен двуседмичен банер на сайта на БСК.
  • Превод на информацията на английски език и публикуване на сайта на БСК.
  • Разпространяваме на информацията в социалните мрежи на БСК и бюлетина  „Бизнес Индустрия Капитали (BIA Daily)”, с повече от 20 000 абонати в цял свят.

Обръщам внимание, че за участие в два поредни броя клиентът ползва 15% отстъпка, а за участие в три броя – 20% отстъпка.

За допълнителна информация: Гергана Гиздина – тел. 0883 499 229, [email protected]