Българска стопанска камара стартира подготовката на новия брой на своето списание “Noblesse Oblige”. Този път акцент се поставя върху храни, напитки и селско стопанство.

Целта е да представянето на нови продукти и услуги, проблеми и решения, предизвикателства и добри практики, успешни мениджъри и предприемачи, инициативи свързани със социалната отговорност на компаниите и др.

В случай, че се прояви интерес за участие, то може да бъде чрез:

∙   Рекламна страница или фолио, с акцент върху визията;

∙   PR материал (Интервю с представител на компанията, статия);

Като бонус всеки участник в броя получава:

∙   Публикуване на материала в сайта на БСК;

∙   Двуседмичен безплатен банер на сайта на БСК;

∙   Публикуване на материала в социалните мрежи на БСК;

∙   Публикуване в електронния бюлетин “Темите в медиите”;

∙   Превод на материала на английски език и публикуване в английската версия на сайта на БСК.

Българска стопанска камара е единствената национално представителна работодателска организация в страната, която издава свое дигитално и печатно издание. Списанието се разпространява безплатно, на територията на цялата страна и стига до  членове, партньори, институции и висши мениджъри на компании в страната. Списанието се разпространява и по време на бизнес събития, които камарата организира или е институционален партньор.

Подробности за мисията и аудиторията на списанието, за техническите изисквания към материалите и финансовите параметри може да намерите тук

В случай, че има желание за участие от предприятие, което е ваш член, моля да ни подадете информацията до 1 април 2022 г.

Крайният срок за предоставяне на готовите материали от рекламодателя е – 21 април 2022 г.

За допълнителна информация: Гергана Гиздина, 0883 499 229, [email protected]