Уважаеми колеги,

На 11 февруари 2020 г. /вторник/ от 13.30 ч. в зала „Св. Георги“ на Областна администрация – гр. Русе ще се проведе среща на заместник-кмета по „Устройство на територията“ на община Русе, г-жа Магдалина Илиева, с фирмите-членове на КСБ-ОП-Русе.

Целта на срещата е запознаване с новия ръководен екип на Община Русе и обсъждане на бъдещите проекти на общината в областта на строителството.

Моля, в срок до 7 февруари 2020 г., да потвърдите присъствието си на тел. 0878 40 15 19 или на е-mail: ruse_office@ksb.bg.

С уважение,

инж. Красимир Атанасов
Председател на КСБ-ОП-Русе