Община Раковски, област Пловдив отправя покани за предоставяне на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т. 3 и ал.5 от ЗОП.

Повече информация може да намерите в приложените тук писма: