До членовете на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения

Председателят на секция “ХТС и ВиК” организира онлайн заседание на 12.11.2020г. (четвъртък) от 13.30 ч,. със следния дневен ред:

Дневен ред:

  1. Обсъждане на проекта на новия Закон за ВиК. Линк към информация и текста на прокто-закона може да намерите на: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5558
  2. Обсъждане на предложение за отделни СМР за 5 група.
  3. Разни

Във Viber е създадена група – „Секция ХТС и ВиК“, чрез която можете да присъствате на заседанието на определените дата и час под формата на чат-разговор.

За целта, моля да изпратите на г-жа Татяна Дончева, организационен секретар на секцията,  номера на мобилни телефони на Ваши представители, които ще участват в обсъждането, за да бъдат  включени в групата.

При невъзможност да приемете участие в чата с Ваш представител, можете да изпращате становища и предложения за промени и допълнения на проекта на Закона за ВиК на e-mail: tdoncheva@ksb.bg  до 13.30 часа на 12.11.2020 г.

Вашите предложения ще бъдат разгледани по време на заседанието и секцията ще приеме решение за излъчване на своето становище.

Лице за контакти:

Инж. Татяна Дончева, организационен секретар на секция “ХТС и ВиК”

GSM: +359 878 97 11 84

e-mail: [email protected]