„Агрополихим“ АД  стартира мащабна реорганизация на логистичната си дейност и като основна част от този процес бе взето решение за възлагане на изпълнението на вътрешните логистични дейности на външен партньор с доказан във времето опит и капацитет.

В обхвата на бъдещите договорни взаимоотношения, ще бъдат включени разнородни товаро-разтоварни и транспортни операции, които се извършват на територията на завода за минерални торове, депото за отпадъчен фосфогипс и Пристанище Варна-Запад, които се намират в индустриалната зона на град Девня.

Допълнителна информация за основните изисквания към заинтересованите компании може да бъде намерена тук

В случай, че проявявате интерес, може да изпратите официално писмо с информация за Вашата компания на имейл адрес: [email protected] до 17.09.2021 г.