ДО СТРОИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПАЗАРДЖИК

Цената на куверта е на стойност 60 /шейсет/ лева и е безплатен за един гост от фирма. За всеки следващ гост се заплаща цялата стойност на куверта.

Допълнителен куверт може да заплатите в офиса на ОП-Пазарджик или по банкова сметка:

КСБ ОП-Пазарджик

Банка ДСК

IBAN 16STSA93000014383253

Основание – допълнителен членски внос