Софийскияt университет „Св. Климент Охридски“ отправя покана за участие от страна на фирми в 2 кариерни борси, които се провеждат на 6-ти и на 7-ми октомври 2022 г., на следния адрес: СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, бул. „Цар Освободител“ 15, гр. София, зала 289 и фоайе 3 ет., северно крило.

Във всеки един от двата дни ще участват по около 40-50 студента от СУ.

Фирмите могат да участват само на 6-ти и на 7-ми октомври, и/или и двата дни и е необходимо да попълнят следните документи:

  1. Два регистрационни формуляра за участие на фирми в кариерните борси (за 6-ти и на 7-ми  октомври 2022 г.)
  2. Два формуляра за представяне на фирма (за 6-ти и на 7-ми октомври 2022 г.) – за разпространение сред студентите.
  3. Две покани към фирми за участие в кариерните борси са налични както следва:  за 6-ти и на 7-ми  октомври 2022 г.
  4. Програми на кариерните борси са представени и в следните линкове:  6-ти и на 7-ми октомври 2022 г.

Участието е безплатно.

Регистрацията от страна на фирмите е до 30-ти септември 2022 г. , на е-мейл адреса, посочен в регистрационния формуляр.

Събитията могат да бъдат от полза за намирането на нови стажанти или бъдещи служители.