Най-малко три варианта за трасето на автомагистрала „Черно море“ ще трябва да изготви компанията, избрана за разработване на разширен идеен проект, с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на подробен устройствен план-парцеларен план на трасето. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, като индикативната стойност на поръчката е 14,4 млн. лв. без ДДС.

Спечелилата търга компания ще трябва да проучи възможностите за изграждането на връзки с курортните градове и комплекси, посредством съществуващите пътища. Предвижда се проектната скорост на трасето да бъде 120 км/ч. Габаритът на пътят трябва да е 27 метра, с по две активни и една аварийна лента във всяка посока на движение. Кандидатите ще могат да подават документи за участие до 17:30 часа на 28 ноември.

Поръчката включва извършване на инженерно-геоложки и геодезически проучвания на бъдещото трасе, разработване на проектни решения за изграждането на големите мостови съоръжения, виадукти, надлези, подлези, тунели и пътни възли, ландшафтно оформление, изготвяне на мерки по опазване на околната среда и разработване на подробен устройствен план-парцеларен план. Срокът за изпълнение е 365 календарни дни, който включва само времето за проектиране, без времето за преглед на разработката, организиране и провеждане на заседания на ЕТИС на АПИ, както и за провеждане на процедури по реда на ЗООС.

Предвижда се трасето на АМ „Черно море“ да започва при бъдещата връзка с автомагистрала „Хемус“, в района на село Слънчево. Слред това трасето ще пресича Варненското езеро в най-тясната му част при град Белослав и ще се свързва със съществуващата вече отсечка от автомагистрала „Черно море“ при село Приселци. Трасето ще завършва при автомагистрала „Тракия“ в близост до квартал „Ветрен“ на град Бургас.

Изграждането на АМ „Черно море“ ще завърши автомагистралния пръстен на страната, което е една от дългосрочните стратегически цели на пътната агенция. Свързването на основните пътни направления на Северна и Южна България – АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“ ще подобри достъпа на международния транзитен трафик до двете най-големи пристанища – Варна и Бургас и на туристическия поток до цялото Черноморие.