Уникален номер на поръчката: 00220-2021-0023 Дата на публикуване: 30.09.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМПЕНИ СТАНЦИИ ЗА РАЙОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
Прогнозна стойност: BGN 202 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2021-0004 Дата на публикуване: 30.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на участък от улица „Капитан Петко Войвода” и участък от улица „Димитър Маджаров” гр.Маджарово, община Маджарово”
Прогнозна стойност: BGN 267 429,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0017 Дата на публикуване: 30.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Частична подмяна на дограма и топлоизолация на част от 1-ви ет. от блок „Г“ от сградата с идент. № 39970.505.1097.2, в гр. Крумовград“
Прогнозна стойност: BGN 36 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0141 Дата на публикуване: 30.09.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – МОНТАНА Предмет на ОП: Изготвяне на работен проект и изпълнение на СМР за обект: Укрепване сграда ЗРУ 20 kV в п/ст Кула
Прогнозна стойност: BGN 155 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0038 Дата на публикуване: 30.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи за „Разширение на ОБУ „Петър Берон“- учебна сграда с пет класни стаи и обслужващи помещения, реконструкция на сграда с идентификатор 87374.523.161.3 и обновяване на дворното пространство“
Прогнозна стойност: BGN 1 453 567,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0041 Дата на публикуване: 30.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИТЕ НА ОУ ” ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ СЕЛО ЯРЛОВО, ОБЩИНА САМОКОВ „
Прогнозна стойност: BGN 107 222,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05447-2021-0001 Дата на публикуване: 30.09.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА 198 „КОСЕ БОСЕ“ Предмет на ОП: «Ремонт на техническо и котелно помещение в ДГ № 198 „Косе Босе“
Прогнозна стойност: BGN 84 459,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0016 Дата на публикуване: 29.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Водоснабдяване с. Багрилци“
Прогнозна стойност: BGN 925 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2021-0014 Дата на публикуване: 29.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: Авариен ремонт на отводняването на ул. „Републиканска“ в участъка от ул. „Одеса“ до „Триъгълника“ с ул. „Ропотамо“ с отвеждане на водите по ул. „Велека“ до съществуващо заустване гр. Созопол, община Созопол.
Прогнозна стойност: BGN 780 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0037 Дата на публикуване: 29.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 77 126,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03699-2021-0001 Дата на публикуване: 29.09.2021
Наименование на възложителя: ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив на голяма сграда на IОУ „св. Кирил и Методи”, гр. Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2021-0010 Дата на публикуване: 29.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за СМР, доставка и монтаж на оборудване на комплекс „Момина баня“-реконструкция и ремонт на сградата на Момина баня-стара“
Прогнозна стойност: BGN 3 106 796,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2021-0008 Дата на публикуване: 29.09.2021
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР в сгради на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий““ по позиции
Прогнозна стойност: BGN 69 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04810-2021-0001 Дата на публикуване: 29.09.2021
Наименование на възложителя: ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ВАРНА Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по покрива и фасадна арка на ГХГ „Борис Георгиев“, ул. „Любен Каравелов“ №1, гр.Варна“
Прогнозна стойност: BGN 57 525,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2021-0007 Дата на публикуване: 29.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: Ремонт и реконструкция на улици на територията на община Чипровци
Прогнозна стойност: BGN 183 965,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2021-0032 Дата на публикуване: 29.09.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: Изпълнение на СМР в рамките на проект „Развитие на УЦ Монтана, с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХРБЯЗ“ финансиран по фонд „Вътрешна сигурност 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 916 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0013 Дата на публикуване: 28.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Рехабилитация на паркинг в УПИ I в кв. 138 по плана на град Годеч /зад сградата на общинска администрация“ и Рехабилитация на паркинг с осови точки 523-524 по плана на град Годеч“
Прогнозна стойност: BGN 77 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2021-0013 Дата на публикуване: 28.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по доставка и монтаж на оборудване за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на общинска администрация в гр. Котел
Прогнозна стойност: BGN 241 430,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00499-2021-0018 Дата на публикуване: 28.09.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАСКОВО АД Предмет на ОП: Ремонт на Детско отделение на „МБАЛ-ХАСКОВО“ АД
Прогнозна стойност: BGN 174 596,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0248 Дата на публикуване: 28.09.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения на кота 7.20 в КЗ на ХОГ
Прогнозна стойност: BGN 270 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05070-2021-0003 Дата на публикуване: 28.09.2021
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи в база гр. Берковица
Прогнозна стойност: BGN 190 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00502-2021-0013 Дата на публикуване: 28.09.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА ЕАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на болнични стаи и кабинети в Първа клиника по хирургия, находящи се на VI етаж на високото тяло в бл. 7 и 8 на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 516 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01086-2021-0006 Дата на публикуване: 28.09.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на водогреен котел ВК-50 №2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на преднотласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ „Младост“ при „Топлофикация – Враца“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0139 Дата на публикуване: 28.09.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Модернизация на пожарогасителна инсталация
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2021-0012 Дата на публикуване: 28.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: “Ремонтни и монтажни работи в населените места на Община Съединение, съгласно инвестиционната програма на Община Съединение за 2021 година“
Прогнозна стойност: BGN 78 557,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0040 Дата на публикуване: 27.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, с. РАДУИЛ, ОБЩИНА САМОКОВ”.
Прогнозна стойност: BGN 160 145,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00082-2021-0001 Дата на публикуване: 27.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни дейности в помещения използвани за нуждите на Районен съд – Варна”
Прогнозна стойност: BGN 138 725,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2021-0015 Дата на публикуване: 27.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СУ „Й. ЙОВКОВ”, ГР. ТУТРАКАН“
Прогнозна стойност: BGN  269 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0056 Дата на публикуване: 27.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр. Шумен по проект BG16RFOP001-5.002-0009 „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., финансиран по АДБФП BG16RFOP001-5.002-0009-С01 между Община Шумен и МРРБ“
Прогнозна стойност: BGN 830 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2021-0006 Дата на публикуване: 27.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция на улична мрежа на територията на община Бойчиновци 2021“
Прогнозна стойност: BGN 269 909,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04572-2021-0004 Дата на публикуване: 27.09.2021
Наименование на възложителя: 170-ТО СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „СМР/СРР на покрива на сградата на 170. СУ „Васил Левски “
Прогнозна стойност: BGN 32 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00477-2021-0007 Дата на публикуване: 27.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРУСАРЦИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с.Василовци и с. Крива бара, община Брусарци“
Прогнозна стойност: BGN 933 030,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00049-2021-0029 Дата на публикуване: 27.09.2021
Наименование на възложителя: БУРГАСБУС ЕООД Предмет на ОП: Реконструкция и модернизация на съществуващата локална отоплителна система на Автогара „Запад”- Бургас
Прогнозна стойност: BGN 141 491,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2021-0012 Дата на публикуване: 27.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Гълъбово, кв. Съединение, Блок № 15
Прогнозна стойност: BGN 293 422,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05908-2021-0001 Дата на публикуване: 27.09.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ – КОДЖАКАФАЛИЯТА“ Предмет на ОП: Реконструкция и вътрешен ремонт на класни стаи за обособяване на център по природни науки, изследвания и иновации по НП „Изграждане на STEM среда“ в сградата на ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ – гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 99 700,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2021-0012 Дата на публикуване: 27.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Реконструкция на мост на р. Писаровска при кв. 111 и кв. 113, с. Писарово, общ. Искър”
Прогнозна стойност: BGN 172 537,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04740-2021-0002 Дата на публикуване: 27.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изграждане на масивна плътна ограда и портал на Професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 262 568,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01671-2021-0002 Дата на публикуване: 27.09.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „Реконструкция и изграждане на спортни обекти по проект: „Благоустрояване и озеленяване двор на ОУ „Д-р Петър Берон“ – I-ви етап
Прогнозна стойност: BGN 258 750,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0023 Дата на публикуване: 27.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за завършване на обект: „Изграждане на физкултурен салон в Основно училище „Граф Игнатиев“, с. Граф Игнатиево“, Община „Марица“- Първи етап в УПИ XI-училище /ПИ 17806.501.1657/ по плана на село Граф Игнатиево, в изпълнение на проект на Община „Марица“, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“
Прогнозна стойност: BGN 195 776,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2021-0053 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на земното покритие на участъци от Газопроводно отклонение „Перник“ при с. Мало Бучино
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0020 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изграждане и подмяна на ВиК мрежи на територията на община Сандански ”
Прогнозна стойност: BGN 620 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0012 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на два клуба на пенсионера и инвалида на територията на СО – район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 30 101,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0061 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изграждане на Многофункционална спортна зала в гр. Троян“ – етапно изпълнение, по обособени позиции: Обособена позиция №1: ЕТАП 1 „Трафопост (БКТП) и външно ел. захранване 20 кV“ Обособена позиция №2: ЕТАП 2 „Външна канализация и подпорна стена“
Прогнозна стойност: BGN 380 928,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2021-0018 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЕРКОВИЦА, ЖК. „ЗАРЯНИЦА“, БЛ. 27, БЛ.28, БЛ. 29 И БЛ. 30, УПИ I, КВ.9, ПО ПЛАНА НА ГР. БЕРКОВИЦА ПИ 03928.510.20“
Прогнозна стойност: BGN 446 886,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0062 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – ГРАД МАРТЕН“ УПИ XIII 769 – ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, КВ. 36, ЕКАТТЕ 47336, ГР. МАРТЕН, ОБЩ. РУСЕ“
Прогнозна стойност: BGN 795 612,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0025 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Реконструкция на пешеходна пътека (калдъръм) от речни камъни в преддверието на – Дяволски мост, общ.Ардино „.
Прогнозна стойност: BGN 25 138,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02068-2021-0001 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЕВСТАТИЕВ АПРИЛОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни работи по саниране на учебната сграда на Търговска гимназия „Васил Априлов“, гр. Червен бряг“
Прогнозна стойност: BGN 250 286,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0036 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Ремонтни дейности в обекти на отдел ,,ОЗСПС“ при община Силистра
Прогнозна стойност: BGN 38 065,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0247 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на система за битово (питейно) водоснабдяване за цех БПС
Прогнозна стойност: BGN 394 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04339-2021-0001 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ИЧКО БОЙЧЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на футболно игрище с изкуствена трева на БПГ „Ичко Бойчев“
Прогнозна стойност: BGN 48 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2021-0019 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „Ремонт на улична мрежа с. Габра, Община Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 214 637,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2021-0018 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „Ремонт на дворно пространство на ОУ ,,Св.Св. Кирил и Методий“, с. Нови хан, общ. Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 217 200,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0024 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Изграждане на нова детска градина в с. Кръстава, в УПИ-IV, кв.1 по плана на с. Кръстава, Община Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 1 137 304,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0023 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Изграждане на нова детска градина в с. Света Петка, в УПИ-IХ „за детска градина“, кв.2 по плана на с. Света Петка, Община Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 1 137 304,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00423-2021-0017 Дата на публикуване: 24.09.2021
Наименование на възложителя: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД Предмет на ОП: Ремонт и подмяна на мостово оборудване на мост над р. Въртопо.
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2021-0008 Дата на публикуване: 23.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Изпълнение на неотложни ремонти по общинска пътна мрежа в гр.Ракитово, община Ракитово
Прогнозна стойност: BGN 39 272,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0035 Дата на публикуване: 23.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“
Прогнозна стойност: BGN 49 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2021-0010 Дата на публикуване: 23.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на общежитието на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр. Кнежа, включващ изпълнение на топлоизолация на сградата, ремонт на парапети, козирки, стъпала „
Прогнозна стойност: BGN 260 709,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0054 Дата на публикуване: 23.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Ремонт на улици между осови точки 6-11 и 85-90 в с. Огняново, общ. Гърмен”
Прогнозна стойност: BGN 19 278,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0161 Дата на публикуване: 23.09.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ВАРНА Предмет на ОП: Подмяна на входна врата в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6
Прогнозна стойност: BGN 3 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0009 Дата на публикуване: 23.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Мамарчево, Община Болярово”
Прогнозна стойност: BGN 9 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0022 Дата на публикуване: 23.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Изграждане на нова детска градина в с. Грашево, в УПИ-IV „за детско учреждение“, кв.7 по плана на с. Грашево, Община Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 1 137 304,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0136 Дата на публикуване: 22.09.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – БУРГАС Предмет на ОП: Изграждане на системи за видеонаблюдение, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Обзор“
Прогнозна стойност: BGN 46 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2021-0052 Дата на публикуване: 22.09.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“
Прогнозна стойност: BGN 16 626 675,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02231-2021-0001 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изграждане на вътрешен асансьор в сграда с идентификатор 17395.501.1089.2, за осигуряване на достъпна среда“ намиращ се в УПИ I – 1089, кв. 125, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 70 790,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00872-2021-0005 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРИМОРСКО Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ НА РЕКА „ДЯВОЛСКА” В С. ЯСНА ПОЛЯНА, ОБЩИНА ПРИМОРСКО”
Прогнозна стойност: BGN 159 160,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2021-0008 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: Инженеринг – работен инвестиционен проект и СМР за обект: „Реставрация, консервация, основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда с идентификатор по КК 56784.518.1801.7, УПИ I-058.1801, с административен адрес: ул. „Хр. Г. Данов“ №41, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 269 998,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0061 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: „Реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ от сградата на „Доходно здание“ и реконструкция на технически инсталации“, находящ се в УПИ I-671 в кв. 88 по плана на гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 113 951,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0113 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – МОНТАНА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, собственост на АСП, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Лом, находяща се в гр.Лом, ул.Пристанищна, № 52
Прогнозна стойност: BGN 16 225,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0037 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: Благоустрояване на второстепенна улица в ПИ с идентификатор 05815.305.1026 по КК и КР на гр. Ботевград, кв.86 (ул. „Стефан Караджа“) – ЕТАП 2
Прогнозна стойност: BGN 137 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2021-0013 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на СУ „Г. Алексиев Каравелов“, гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 243 567,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0029 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за СМР на обект: “Ремонт настилки в междублоково пространство, в кв. 51, в гр. Павликени”
Прогнозна стойност: BGN 16 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0059 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор, на обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ УЧЕБЕН КОРПУС В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Прогнозна стойност: BGN 3 723 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0010 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „Медицински център „Д-р Ал. Войников“ – гр. Гулянци“, Подобект: „Разработване и изпълнение на мерки по осигуряване на достъпна среда: Рампа и Асансьорна уредба“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 125 332,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00023-2021-0026 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: Медицински институт на МВР Предмет на ОП: „Неотложно осигуряване на сектори за лечение и пробовземане чрез осъвременяване на базата на МИ – МВР“
Прогнозна стойност: BGN 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2021-0011 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СИЛОВА И ОСВЕТИТЕЛНА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩНА СГРАДА, СТОЛОВА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА СУ“ ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ ГР. КАСПИЧАН, ОБЩИНА КАСПИЧАН”
Прогнозна стойност: BGN 388 574,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03322-2021-0001 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО ГРУЕВ ДАНОВ“ – гр. КЛИСУРА Предмет на ОП: “Изграждане на ново котелно помещение към ОУ „Христо Грудев Данов“ – допълващо застрояване, намиращо се в гр. Клисура, община Карлово, област Пловдив, кв. 22, упи І – училище, адм. адрес : ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 2,за нуждите на ОУ „Христо Данов” и ПГ по икономика „Тодор Влайков“ гр.Клисура“
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05503-2021-0006 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности на покривна хидроизолация и водосточна инсталация на цялата сграда, с административен адрес гр. Варна, ул. Петко Стайнов №7, ЦСОП- Варна
Прогнозна стойност: BGN 57 627,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0009 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Гулянци – бюджет 2021г.”
Прогнозна стойност: BGN 67 950,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0071 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект „ДГ № 44 „Валентина Терешкова” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 44 „В. Терешкова” – Филиал, УПИ “за жилищен комплекс и обществени нужди“ ( ид. 10135.5502.219 по КК), кв. 24 по плана на част от 27 м.р. на гр. Варна, ул. “Кишинев” № 11, кв. „Аспаруховo“, гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 92 435,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0070 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект „ДГ № 51 „Ран Босилек” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ № 51 „Ран Босилек”, УПИ II-384, кв. 57 по плана на с. Константиново, с адрес ул. „Васил Левски”, № 92, с. Константиново, общ. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 88 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0069 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „ДГ №14 „Дружба” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито, находящи се в ДГ №14 „Дружба”, УПИ VI-53 „за ОДЗ” (ид. 10135.2554.605 по КК), кв. 35 по плана на 24 м.р. на гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 201 901,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2021-0015 Дата на публикуване: 21.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна на село Стакевци, община Белоградчик ”
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0066 Дата на публикуване: 20.09.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Ремонт на плосък покрив на склад №8 в РСБ – МВР, Долни Богров“
Прогнозна стойност: BGN 51 130,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00610-2021-0018 Дата на публикуване: 20.09.2021
Наименование на възложителя: КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ“
Прогнозна стойност: BGN 3 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0018 Дата на публикуване: 20.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Изграждане на улица с обособяване на паркоместа и ремонт на тротоар в кв.“Тракия“ с о.т.741,740,740А,732 и 732В по ПУП на гр.Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0012 Дата на публикуване: 20.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО С ПРЕКРАТЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НАХОДЯЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО РАЗБОИЩЕ В ИМОТИ С №001234 И №001192“
Прогнозна стойност: BGN 1 076 264,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05242-2021-0016 Дата на публикуване: 20.09.2021
Наименование на възложителя: ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД Предмет на ОП: Монтаж и демонтаж на скеле на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 3 197 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05536-2021-0005 Дата на публикуване: 20.09.2021
Наименование на възложителя: СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ АД Предмет на ОП: Текущ ремонт – полагане на хидроизолация върху хоризонтален покрив на складова сграда
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2021-0007 Дата на публикуване: 20.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: „Рехабилитация на пътното платно за движение на общински път SZR 1042 между с. Пъстрен и с. Кравино от п.т. 1 до п.т. 51, община Опан, обл. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 269 724,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2021-0029 Дата на публикуване: 20.09.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Реконструкция на линията за утайки на ПСОВ Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 17 655 823,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2021-0031 Дата на публикуване:  20.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: Инженеринг на обект: „Изграждане на футболно игрище в УПИ I кв.199 по плана на гр.Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05057-2021-0004 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ Предмет на ОП: „Неотложни ремонтно-възстановителни и консервационни дейности по фасади и покрив на къща музей „Александър Божинов“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 112 785,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01952-2021-0001 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО Предмет на ОП: Основен ремонт чрез асфалтиране на път село Средорек – село Бъзовица от км 0+000 до 3+000, община Трекляно
Прогнозна стойност: BGN 240 825,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2021-0016 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛЕН ХИДРОГЕОЛОЖКИ СОНДАЖ ПЕС – 1ХГ РАЗПОЛОЖЕН В ОБСЕГА НА УЧАСТЪК №3 В ГРАНИЦИТЕ НА ПИ №2, С. КРАЙНА, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА „НЕДЕЛИНО“ (АКТ №1023/16.05.2013).
Прогнозна стойност: BGN 225 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0044 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Довършителни – ремонтни и монтажни работи по жилищни помещения и коридори, разположени на самостоятелно обособени етажи с № 8, 9 и 10 във ВО „5-ти километър“
Прогнозна стойност: BGN 164 830,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2021-0003 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в община Маджарово през 2021 год.”
Прогнозна стойност: BGN 141 696,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2021-0018 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Бетониране на улична мрежа в населени места от територията на Община Долна Митрополия“
Прогнозна стойност: BGN 168 805,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0058 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР в Дом на културата „Емануил Манолов“
Прогнозна стойност: BGN 3 099 400,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00962-2021-0008 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКИМОВО Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ЯКИМОВО – СЕЛО КОМОЩИЦА, ПЪТ MON 1130“
Прогнозна стойност: BGN 230 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2021-0018 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА НА РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ В ГРАД СМОЛЯН”
Прогнозна стойност: BGN 256 888,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0035 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие”, гр. Асеновград“
Прогнозна стойност: BGN 2 223 425,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2021-0008 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: „СМР по реализирането на Проект „ Ремонт на път RAZ 2085 /ІІ-51, Лозница-Мировец/ – Крояч – Ловско /ІІІ-206/ в участък между с.Крояч и с.Ловско“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0049 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на публични и междублокови пространства по програма „Граждански инициативи 2020” чрез изграждане/ обновяване на площадки за игра и спорт на територията на община Хасково по обособена позиция 3″
Прогнозна стойност: BGN 28 963,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05725-2021-0002 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛСТВО „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОКРИВИТЕ НА СГРАДИТЕ НА „УЧЕБЕН АВТОСЕРВИЗ“ И „КОМПЮТЪРНА ЛАБОРАТОРИЯ“ НА ПГТС „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР. РАЗГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 77 543,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00827-2021-0006 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУЛА Предмет на ОП: „Реконструкция на общинска сграда за два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични заболявания в гр.Кула“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2021-0024 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Изграждане- проектиране и строителство на детска градина в село Стефан Караджа, община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 208 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0034 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО НА КВ. 207 ПО ПЛАНА НА ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 327 716,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00397-2021-0017 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за строително – монтажни работи
Прогнозна стойност: BGN 3 930 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2021-0022 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Ремонт на улици и пътища на територията на Община Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0077 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ , град Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 2 273 617,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2021-0014 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Поддържане /превантивно, текущо и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на община Тутракан, стопанисвани от община Тутракан“
Прогнозна стойност: BGN 6 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0102 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Ремонтни дейности и изграждане на паважни, калдъръмени, тротоарни, алейни, асфалтови и площадни настилки на територията на Район „Централен“, Район „Западен“ и Район „Южен“
Прогнозна стойност: BGN 3 083 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0081 Дата на публикуване: 17.09.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Инженеринг с предмет: проектиране, доставка и монтаж на парапети около филтрите и стълбите в ПСПВ Бистрица
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0023 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Реконструкция на пътно кръстовище на ул. „Пятигорск“ – ул. „Околовръстен път“ в кръгово, в обхвата на действащата улична регулация – гр. Панагюрище, област Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 699 431,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0024 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на пространства при бивш пазар и паркинг“
Прогнозна стойност: BGN 331 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2021-0030 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на НЧ „Нов живот – 1940г.“, с. Конево, общ. Исперих”
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2021-0010 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград – Поликлиника“
Прогнозна стойност: BGN 99 745,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2021-0010 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински пътища и улици чрез асфалтиране и стабилизиране на банкети по общински пътища по населени места на територията на Община Руен по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 484 447,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2021-0007 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: „СМР по реализирането на Проект „Реконструкция на ул. „Йордан Йовков“ ОК30-ОК53 в село Гороцвет, община Лозница“
Прогнозна стойност: BGN 116 602,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2021-0019 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност на ПГ „Г.С. Раковски“ – гр. Костенец
Прогнозна стойност: BGN 462 761,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0037 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи за „Преустройство, реконструкция и пристрояване към съществуваща сграда на ДГ „Пролет“- гр. Ямбол- Етап I“
Прогнозна стойност: BGN 623 453,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2021-0012 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА АЛЕИ В ГРОБИЩЕН ПАРК, ГРАД БОБОВ ДОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 79 334,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0074 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на НЧ“НОВ ЖИВОТ 1930″ и Библиотека в с.Капитан Андреево, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 15 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0028 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП:  „Изграждане на нови алеи в Гробищен парк гр. Павликени, ПИ 238001, етап 1, Група І – Централна алея“
Прогнозна стойност: BGN 30 573,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2021-0017 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: Ремонт на общинска улична мрежа на територията на община Долна Митрополия чрез полагане на основна настилка
Прогнозна стойност: BGN 63 154,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0031 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг: Проектиране и изграждане на светофарни уредби в гр. Севлиево на кръстовищата на ул. „Росица“ и ул. „Опълченска“ и на ул. „Росица“ и ул. „П. Р. Славейков”
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0009 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на покрива и саниране на съществуваща сграда /поликлиника/ в УПИ І5, кв.16 по ПУП на гр. Сунгурларе, област Бургаска“
Прогнозна стойност: BGN 215 516,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0156 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на съществуващи настилки, ограда, осветление и площадкови мрежи на територията на открита складова площадка в Дизелова електрическа централа Сливен, ПИ 67338.604.16 по КК на гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 216 819,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0035 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущи ремонтни дейности в сградата на НЧ„Самообразование 1894“ в с.Побит камък,сградите на кметствата на населените места с.Балкански,с.Побит камък,с.Пороище,с.Просторно,с.Раковски,с.Черковна,с.Ясеновец,приемни на граждани към МВР и сградата на филхармония гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 39 200,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0057 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Футболно игрище в ж. к. „Младост“, в град Враца
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0047 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Непредвидени работи при авариен ремонт на покрив на СУ“Йордан Йовков“ гр.Тервел“
Прогнозна стойност: BGN 18 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0029 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: „Строително ремонтни и монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге“ по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 127 950,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0011 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Рехабилитация на тротоари – с. Шума, община Годеч о. т. 1 до о. т. 4 по плана на с. Шума“
Прогнозна стойност: BGN 58 481,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2021-0013 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Сграда на Общинска администрация на община Павел баня – стара и нова част с 4 подобекта ”
Прогнозна стойност: BGN 209 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0065 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на смр и упражняване на авторски надзор за рехабилитация на улици в ЦГЧ, гр. Перник с изграждане на кръстовище с кръгово движение (ул. Г. С. Раковски, кръстовище ул. Г. С. Раковски и ул. СВ. СВ. Кирил и Методий)
Прогнозна стойност: BGN 460 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03808-2021-0002 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „МАКГАХАН“ Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващи водогрейни котли и горелки с нови за отоплителна инсталация към административна сграда на ПГТ „Макгахан” – София”
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0034 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонтни работи по покрива на сградата на кметство Дянково – с. Дянково, община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 21 391,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2021-0010 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на авторски надзор по време на строителството и извършване на СМР дейности на обект „Реконструкция на 9 км. Част от довеждащ водопровод Габра-Вакарел, разположен на територията на Община Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 4 155 332,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2021-0003 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „Ремонт на покрив, класни стаи и санитарни възли на ОУ „А.Константинов“, с.Голямо Градище, общ.Опака, обл.Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 213 848,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02107-2021-0004 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при СУ «ИВАН ВАЗОВ», гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00830-2021-0008 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на фасаден елемент /стоманобетонен корниз/ на сградата на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 27 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0034 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: УКРЕПВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА СКЛОНОВ ОТКОС И ПЪТНО ПЛАТНО, ПРИЛЕЖАЩ НА УЛ. „ПИРИН“ ОТ О.Т. 762А, О.Т. 767 ДО О.Т. 1214 В КВ. 237 ПО ЗРП НА ГР.ПЕЩЕРА
Прогнозна стойност: BGN 618 959,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0075 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по част „ВиК“ за обект „Реконструкция улична мрежа на територията на град Велико Търново“ с подобекти
Прогнозна стойност: BGN 720 899,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00042-2021-0016 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА Предмет на ОП: „Изпълнение на текущи (необходими) и аварийни (неотложни) ремонти на имоти, управлявани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01411-2021-0003 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ – ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Предмет на ОП: Ремонтни работи на съоръжения от находища на минерална вода – изключителна държавна собственост
Прогнозна стойност: BGN 57 381,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2021-0011 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: “Ремонт на отводнителен канал от прекъсвателната шахта до ТП на ул. „Найден Геров” до р. Потока, гр. Съединение, Област Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 151 312,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0034 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ПРИЛЕЖАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Прогнозна стойност: BGN 206 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00984-2021-0001 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „МАЙОР АТ. УЗУНОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Топлопроводна връзка за абонатна станция за захранване на сградата на общежитието на СУ „Майор Атанас Узунов“, гр. Русе”
Прогнозна стойност: BGN 108 920,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04740-2021-0001 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изграждане на масивна плътна ограда и портал на Професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 315 082,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05973-2021-0002 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ТЕАТЪР „ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ“ Предмет на ОП: „Пристройка към зрителна зала в сградата на Община Казанлък /за гримьорни и вход към сцената/“
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0068 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрива на НЧ „Васил Левски-Галата 1927″“
Прогнозна стойност: BGN 108 157,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0021 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализация на обект: „Изграждане на велоалея със зона за отдих в с. Бенковски“, в изпълнение на проект на Община „Марица“, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“
Прогнозна стойност: BGN 99 946,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0060 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и СМР на газификация и отоплителна инсталация на обекти на територията на Община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ „Надежда“ на ул. „Борис Ангелушев“ № 6, гр. Благоевград“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ „Вяра“ на ул. „Борис Ангелушев“ № 4, гр. Благоевград“;
Прогнозна стойност: BGN 53 333,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0053 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ II, КВ. 18 ПО ПЛАНА НА С. ДОЛНО ДРЯНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 1 209 841,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2021-0012 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Сграда на Общинска администрация на община Павел баня – стара и нова част с 4 подобекта ”
Прогнозна стойност: BGN 209 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04042-2021-0002 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ХАДЖИЕНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на обект „Корпус за практическо обучение“ в ПГ „Иван Хаджиенов“, Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 269 991,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2021-0013 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Обновяване на техническата инфраструктура в населените места на община Кирково в четири обособени позиции“ Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на улици в с. Бенковски, община Кирково“ Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на общински път KRZ 1153 „/III-508, Фотиново – Домище/ – Кирково и кръгово кръстовище при км 36+487 на републикански път III-508 „(Кърджали – Маказа) – Джебел – Рогозче – Фотиново – Домище – Подкова“ с общински път KRZ 1153 „/ III-508, Фотиново – Домище/ – Кирково“ Обособена позиция № 3 „Обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Фотиново, община Кирково – ЕТАП I“ Обособена позиция № 4 „Обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Чакаларово, община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 3 137 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2021-0012 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА „УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, В КВ. „105-111”, ГР. САПАРЕВА БАНЯ
Прогнозна стойност: BGN 268 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2021-0006 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на площади и полагане на трошенокаменна настилка на улици без трайна настилка в община Брегово“
Прогнозна стойност: BGN 157 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0027 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ТРАУРНА ЗАЛА“, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ I – 131, КВ. 365, ПО ПЛАНА НА ЗВКО „СТОЯН КУРУ“ ГР. БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
Прогнозна стойност: BGN 128 170,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0041 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНИ НА УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: Обособена позиция № 1: Ремонт на физкултурен салон в с.Безмер; Обособена позиция № 2: Ремонт на физкултурен салон в с.Зърнево
Прогнозна стойност: BGN 590 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2021-0001 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: „Реновиране на хранилище за веществени доказателства в ОДМВР Варна“
Прогнозна стойност: BGN 175 137,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2021-0009 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция на водопроводна и улична мрежа на ул. „Козница“ и ул. „Хан Крум“ , гр. Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 399 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2021-0008 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализиране на обект „Реконструкция на ул. „Селището“ – с. Спанчевци, община Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 315 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00325-2021-0051 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД Предмет на ОП: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 15 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0069 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Пълен инженеринг за реконструкция на въздушни електропроводни линии средно напрежение (СрН) 20 kV, на територията на области Благоевград, Ловеч и Кюстендил“, реф. № РРС 21-092
Прогнозна стойност: BGN 4 379 106,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2021-0148 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – РАЗГРАД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на нов и демонтаж на съществуващ основен котел за газова отоплителна инсталация и газова горелка в сградата на РЗОК-Разград
Прогнозна стойност: BGN 14 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0028 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж: Реконструкция и пристрояване на детска градина “Александър Вутимски“- гр. Своге“, община Своге
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0027 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Благоустрояване на междублоково пространство в кварталите между улиците „Цар Симеон“, улица „Васил Левски“, улица „Соколов камък“ и улица „Околовръстна” в град Своге
Прогнозна стойност: BGN 157 267,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2021-0017 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Благоустрояване – основен ремонт на настилки на част от УПИ I – общ. и жилищно строителство и гаражи в кв. 13 по плана на гр. Карлово-Запад (междублоково пространство на ул. „Парчевич“ № 62)
Прогнозна стойност: BGN 74 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0033 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Реконструкция на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр.Пещера
Прогнозна стойност: BGN 2 436 906,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00655-2021-0007 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: В и К – СТЕНЕТО ЕООД Предмет на ОП: „Рехабилитация по безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място /СIРР/” на градски канализационен клон с диаметър Ø400мм и обща дължина 159м., в гр.Троян, преминаващ по ул. „Васил Левски”, от съществуваща ревизионна шахта при кръстовището с ул. „Шипка“ до съществуваща ревизионна шахта пред дере „Буковски дол“, и безизкопно превключване на 18 бр. СКО към рехабилитирания участък“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0026 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Доизграждане на Канализационна помпена станция при Рибарско селище, УПИ XXXI- 156, кв. 248, град Бяла, обл. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 238 436,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2021-0014 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 19 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00023-2021-0025 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: Медицински институт на МВР Предмет на ОП: „Спешен ремонт на Отделение по анестезиология и интензивно лечение при МИ – МВР“
Прогнозна стойност: BGN 660 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0227 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сграда ПиУТЦ
Прогнозна стойност: BGN 269 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2021-0005 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Нов гробищен парк в УПИ I, масив 39 в землището на гр.Тополовград“ – втори етап.
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02053-2021-0003 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Плевен Предмет на ОП: „Основен ремонт на сгради, предоставени за управление на ОДМВР-Плевен, по три обособени позиции“,
Прогнозна стойност: BGN 122 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0058 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: “Възстановяване на хоризонтална пътна маркировка по пътищата и уличната мрежа на територията на община Благоевград за 2022 г., 2023 г. и 2024 г.“
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05863-2021-0002 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ЕДУАРД СЕГЕН“ Предмет на ОП: „Дейности по саниране на сградата на ЦСОП „Едуард Сеген“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01142-2021-0003 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи в обекти от сградата на ИО-БАН, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2021-0031 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СГРАДА (бивша парова централа) учебен полигон „Неохим” към при Център за професионално обучение /ЦПО/ – РДПБЗН-Монтана към ГДПБЗН – МВР
Прогнозна стойност: BGN 14 970,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0022 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на улици в с. Панагюрски колони, с. Левски и с. Елешница“ по три обособени позиции: ОП №1: „Благоустрояване на ул. „Васил Левски” в с. Панагюрски колони”; ОП №2: „Благоустрояване на ул. „Атанас Попов” и ул. „Здравец” в с. Левски”; ОП №3: „Благоустрояване на ул. „Георги Димитров”, ул. „Чайка” и уширение пред Гробищен парк в с. Елшица”
Прогнозна стойност: BGN 160 495,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0015 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на детска градина в с. Подрумче, общ. Крумовград“
Прогнозна стойност: BGN 1 237 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0047 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Топлозахранване абонатна станция за жилищна сграда с магазини и подземен гараж в ПИ с идентификатор 68134.613.472, м. „Ботевградско шосе- рамка“, кв. 18, УПИ VI –472 за „ОО, търговия и жилища“, СО- район „Подуяне“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 104 068,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0039 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Ремонт на помещение за подготовка за повторна употреба – концепция „Repair Café” 30 кв.м. по – измазване, боядисване – латекс и настилка ламинат, ремонт на санитарен възел, подмяна на дограма и врата, поставяне на топлоизолация на пода, поставяне на топлоизолация на фасадата и други СМР, необходими за достигане на необходимата функционалност за извършване на дейността”
Прогнозна стойност: BGN 38 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02195-2021-0002 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ Предмет на ОП: Подмяна на дограма на СУ Христо Груев Данов, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 47 767,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2021-0012 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Корпус 1 на СУ „Максим Райкович“ в гр. Лясковец“
Прогнозна стойност: BGN 766 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02546-2021-0004 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ НА СЕВЕРНИТЕ СТЕНИ НА УЧЕБНИ ГАРАЖИ
Прогнозна стойност: BGN 24 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0027 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ЗА 2022 и 2023 год.” по обособени позиции, както следва: • Обособена позиция № 1 „Текущ ремонт на общински пътища на територията на община Павликени” • Обособена позиция № 2 „Текущ ремонт на уличната мрежа по населените места на Община Павликени и улици от републиканската пътна мрежа (РПМ) в град Павликени и град Бяла Черква” • Обособена позиция № 3 „Ремонт на общински тротоари в населените места в община Павликени”
Прогнозна стойност: BGN 1 616 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03078-2021-0001 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и коридори в ОУ „Климент Охридски“, село Драганово“
Прогнозна стойност: BGN 87 253,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0058 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 5 – гр. Русе, алея Ела
Прогнозна стойност: BGN 168 285,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0067 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект „СТОЛОВА ЗА УЧЕНИЦИ В ДВОРА НА II ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ в УПИ I-3317 за училище, кв. 9102 по плана на гр. Стара Загора“ – ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ
Прогнозна стойност: BGN 142 789,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2021-0004 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи на обект: Детска градина – преустройство на съществуваща сграда и нова пристройка
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2021-0010 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Аварийно-възстановителни работи на засегната от бедствието покривна конструкция на двуетажна масивна сграда построена в УПИ VІІ-обществени услуги в кв.13 по ПУП на с. Динката, община Лесичово“
Прогнозна стойност: BGN 114 296,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0225 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Структурно окабеляване на слаботокова телефонна и компютърна инсталация в помещения, офиси и медицински кабинети в сграда СТМ (Служба трудова медицина)
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2021-0007 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: СМР по реализирането на етап 1 и етап 2 от Проект „ Обновяване на паркови пространства в гр.Антоново. Реконструкция на градски мемориален парк , УПИ I , кв. 9 , гр. Антоново
Прогнозна стойност: BGN 155 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0165 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изместване на електроснабдителна мрежа, улично осветление и телекомуникационни кабели на обект: „Отливен канал на Главен клон І по ул. „Павел Красов“ до вливането му в река Шиндра, кв. „Горубляне“, район „Младост“
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04604-2021-0002 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя:Дунав мост Видин – Калафат АД Предмет на ОП: “ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2021 – 2022 ГОДИНА”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2021-0013 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА С. ПРОЛЕША, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2021-0008 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на местни пътища и улици, включително зимна поддръжка на пътна мрежа (кръпки) на територията на община Ковачевци – 4 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 262 164,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00633-2021-0004 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД Предмет на ОП: Изграждане на газопроводни отклонения на територията на община Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 17 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0026 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“, ГРАД ПАВЛИКЕНИ“
Прогнозна стойност: BGN 204 707,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0032 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: 3 броя точки от общинските системи за управление на отпадъците – площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци на територията на община Пещера
Прогнозна стойност: BGN 95 270,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0054 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) на пристройка на училищен корпус към основната сграда на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, град Враца”
Прогнозна стойност: BGN 1 333 871,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2021-0008 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Извършване строително-монтажни работи по реконструкция и благоустрояване на улици на територията на гр. Хисаря в две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 533 138,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05615-2021-0009 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: МВР – ДИРЕКЦИЯ МИГРАЦИЯ Предмет на ОП: „Изграждане на електрическа и ВиК мрежи до точките на свързване на инфраструктурни райони с мултифункционално предназначение в гр. Любимец и гр. Елхово“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на електрическа и ВиК мрежи до точките на свързване на инфраструктурен район с мултифункционално предназначение, находящ се на адрес в гр. Любимец, ул. „Одрин“ № 73“ Обособена позиция № 2 „Изграждане на електрическа и ВиК мрежи до точките на свързване на инфраструктурен район с мултифункционално предназначение, находящ се на адрес в гр. Елхово, ул. „Морава“ № 1“
Прогнозна стойност: BGN 249 938,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2021-0050 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Ремонт покрив административна сграда – град Плевен”
Прогнозна стойност: BGN 51 965,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0016 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ ПО БУЛ.ТРЕТИ МАРТ ОТ ОТ277 ДО ОТ 377 И ПАРКИНГ СПОРТНА ЗАЛА по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 152 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0057 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Преустройство на сграда – общинска собственост в с. Голяма Желязна, Община Троян за Здравна служба
Прогнозна стойност: BGN 31 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2021-0021 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект „ОР на ул. „Ален Мак“, с. Мокреш от ОК-1 до ОК-39 „а“ (част „Водопровод“)
Прогнозна стойност: BGN 108 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0040 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ФАСАДИТЕ И ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩА И КЛАСНИ СТАИ В СГРАДАТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“, ГР. ТЕРВЕЛ“
Прогнозна стойност: BGN 173 253,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0015 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 215 601,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0053 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УРНОВИ СТЕНИ В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК, ГР. ГАБРОВО- ПЪРВИ ЕТАП
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0051 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: „Преустройство на помещения на ДГ „Щурче“ и пристройка на два етажа за две нови групи” гр. Шумен, Област Шумен, ул. „Цвята Кънчева“ №12, поземлен имот с идентификатор 83510.664.95, по КК на гр. Шумен, УПИ I-95 социална инфраструктура детско заведение, кв. 234, по плана на гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 644 390,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0018 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД С.ПОЛЕНИЦА – КВ.ИЗГРЕВ, ГР.САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ”
Прогнозна стойност: BGN 158 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0118 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и отводнителна система на ПД „Енерго“ – Боровец“
Прогнозна стойност: BGN 49 834,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2021-0007 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на улична мрежа в община Ружинци“
Прогнозна стойност: BGN 765 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0015 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Основен ремонт на обособена част от втори етаж на тяло ”Б” на сградата на общинска администрация Правец по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 67 025,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2021-0015 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „Почистване и осигуряване на хидравличната проходимост на речните корита в границите на урбанизираната територия на Община Златица.“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00934-2021-0007 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ГАБРОВО ЕООД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за газифициране на сградата на „СБАЛ по Белодробни Болести – Габрово“ ЕООД, чрез изграждане на подземен газопровод и вътрешна газова инсталация до горелка и кухня с доставка и монтаж на комбинирана газонафтова горелка“.
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0149 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Хасково, КЕЦ Димитровград, КЕЦ Кърджали, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Харманли, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Крумовград
Прогнозна стойност: BGN 674 481,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0148 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Раковски, КЕЦ Раднево, КЕЦ Казанлък, КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Загоре
Прогнозна стойност: BGN 356 296,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0014 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на СМР) на обект „Пристрояване и реконструкция на сгради в училищен комплекс на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №82А в гр. Провадия“
Прогнозна стойност: BGN 1 642 393,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2021-0012 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Възстановяване на ПС за укрепване на десния бряг на р. „Камбурска“ под УПИ Х на ул. „К. Ванчева“ – гр. Чепеларе.“
Прогнозна стойност: BGN 269 217,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02925-2021-0004 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ“ – гр. СОПОТ Предмет на ОП: Допълнителни дейности по вътрешен ремонт на класни стаи и общо пространство за обособяване на иновативен STEM център по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ в ПГ „Ген. Владимир Заимов
Прогнозна стойност: BGN 12 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2021-0009 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински имоти на територията на Община Николаево“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 92 708,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2021-0005 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изграждане на спортни площадки на територията на СО- Район Панчарево
Прогнозна стойност: BGN 83 211,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0032 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоар по ул. „Девети септември“ в с.Топчии, текущ ремонт на площад в с.Топчии и текущ ремонт на тротоар в с. Ясеновец“
Прогнозна стойност: BGN 61 026,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04114-2021-0002 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВИТЕ НА СГРАДИТЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“, ГР. СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 268 103,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2021-0019 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 589 847,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0062 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг –проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за рехабилитация на улици в ЦГЧ, гр. Перник с изграждане на кръстовище с кръгово движение (кръстовище с кръгово движение на ул. Г. С. Раковски, ул. Петко Каравелов до ул. Струма, ул. Миньор)
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0008 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на общински сгради в Община Болярово“ по 2 (две) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 132 915,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2021-0020 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на пазарен площад – изграждане на покрит пазар с търговски обекти и паркинг гр. В. Преслав“
Прогнозна стойност: BGN 678 783,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2021-0009 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Отоплителна инсталация на Обединено училище „Христо Ботев“ с. Долни Цибър, община Вълчедръм
Прогнозна стойност: BGN 141 350,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2021-0021 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Предмет на ОП: „Корекция на р. Марица „Капитан Андреево – границата“ – реконструкция – на част от корекцията при ляв приток р. Хаяз“, землище на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград.
Прогнозна стойност: BGN 3 360 457,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0016 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Ремонт на сграда ПГМССЕ“Н.Й.Вапцаров“, гр.Средец –топлоизолация, хидроизолация на покрив и покривно водоизвеждане
Прогнозна стойност: BGN 188 148,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00909-2021-0007 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна Предмет на ОП: „Проектиране и строителство на многофункционална система за обучение на екипажи от формированията на МО по направление „Аварийно напускане на потъващ хеликоптер“, леководолазно дело и обучение по стандартите на OPITO“
Прогнозна стойност: BGN 535 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0035 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и пристройка на сградата на зала „Катя Попова“, гр. Плевен”
Прогнозна стойност: BGN 1 845 713,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2021-0018 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Основен ремонт на покрива на южното двуетажно тяло на ДГ „Здравец“, УПИ I- детска градина, кв.182 по плана на гр. Чирпан
Прогнозна стойност: BGN 43 406,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0093 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, ползвана от Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 111 820,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2021-0026 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи (възстановяване) на покрива на сграда-хангар за хеликоптери, находяща се в гр. София, местност „Летищен комплекс – София“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0015 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „Димитър Благоев“ от ул. „Орфей“ до ул. „Ст. Стамболов“ гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 103 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0014 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: ОСНОВНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“, С.ИСКРА – ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
Прогнозна стойност: BGN 198 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2021-0043 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Основен ремонт на Етнографски музей в ПИ с идентификатор 07079.610.105, УПИ III, кв. 90 ЦГЧ на гр. Бургас и изграждане на обслужващи сгради на допълващо застрояване на Етнографски музей в ПИ 07079.611.105, УПИ III, кв.90, ЦГЧ на гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 865 971,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00203-2021-0029 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0008 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „Медицински център „Д-р Ал. Войников“ – гр. Гулянци“, Подобект: „Разработване и изпълнение на мерки по осигуряване на достъпна среда: Рампа и Асансьорна уредба“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 125 332,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0039 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: РЕМОНТ ПОКРИВ НА СГРАДА, БИВША СТОМАТОЛОГИЯ В ГР. ТЕРВЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 44 574,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2021-0013 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: «Ремонт на сградите на три читалища в Община Джебел»
Прогнозна стойност: BGN 508 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2021-0009 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт и обновяване на парк „Ахтирка“ в гр. Кнежа“
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2021-0017 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Ремонт на местни общински пътища и ремонт на улици, паркинги, алеи и тротоари в Община Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 663 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04042-2021-0001 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ХАДЖИЕНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на обект „Корпус за практическо обучение“ в ПГ „Иван Хаджиенов“, Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 269 991,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2021-0029 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улица „Александър Стамболийски“, с. Вазово и възстановяване на банкети на път RAZ 3046 / III – 2305 / Исперих – Вазово / RAZ1040/
Прогнозна стойност: BGN 33 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0017 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ (ПОКРИТИЕ НА Р. БИСТРИЦА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР. ДУПНИЦА ) ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ОТКРИТ ПАРКИНГ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР. ДУПНИЦА
Прогнозна стойност: BGN 2 246 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01063-2021-0004 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни дейности в „МБАЛ Иван Скендеров” ЕООД за вътрешно преустройство на помещения на първия етаж в съществуваща монолитна сграда със сутерен за инсталиране на фабрично нова рентгенова апаратура – компютърен томограф, графичен рентгенов апарат и графично – скопичен рентгенов апарат”
Прогнозна стойност: BGN 195 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0031 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: Ремонтни работи по покрива на сградата на кметство Дянково – с. Дянково, община Разград
Прогнозна стойност: BGN 21 391,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0038 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ЦЕНТЪРА НА С.ПОПОВЯНЕ, ОБЩИНА САМОКОВ”.
Прогнозна стойност: BGN 29 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0028 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Основен ремонт спортна зала „Дан Колов“ гр.Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 30 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0011 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт на „Център за превенция и социална интеграция“ (ЦПСИ), находящ се в бл. 9, вх. Б, ет. І, ж.к. „Левски-Г“, Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 29 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0016 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците – ул. „Балкан“ и ул. „Братя Миладинови““
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0071 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на НЧ „Нов живот 1930″ и Библиотека в с. Капитан Андреево, община Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 15 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2021-0003 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: Ремонт на площадно пространство в кв. Ботунец, район „Кремиковци“- Столична община
Прогнозна стойност: BGN 268 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2021-0006 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Ремонтни дейности в ОУ „Христо Ботев“ гр. Алфатар
Прогнозна стойност: BGN 185 834,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0010 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт на „Център за превенция и социална интеграция“ (ЦПСИ), находящ се в бл. 9, вх. Б, ет. І, ж.к. „Левски-Г“, Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 29 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0014 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на спортна и детска площадка УПИ II – 67, кв. 28 с. Вранско“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2021-0007 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „Ремонт на общински обекти на територията на Община Ковачевци – 5 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 276 545,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2021-0015 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ – ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. ОРЕШЕНЕ, ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ”
Прогнозна стойност: BGN 180 325,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2021-0008 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Отоплителна инсталация на Обединено училище „Христо Ботев“ с. Долни Цибър, община Вълчедръм
Прогнозна стойност: BGN 141 350,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0013 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „Аварийно основен ремонт на канализация на улица „Средна гора“ от ос.т. 126 до ос.т. 140 и улица „Юрий Гагарин“ от ос.т. 20 до ос.т. 90“
Прогнозна стойност: BGN 66 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2021-0021 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изпълнение на строеж: „Изграждане на скейт парк на територията на градски парк в гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 231 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2021-0010 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: „Ремонт на помещения за шест градински групи, разположени на територията на СО район „Илинден“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0161 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изграждане на улична канализация по ул. „Проф. Киркор Азарян“ от о.т.36 до о.т.31, район Студентски, и възстановяване на пътната настилка.
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2021-0020 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Основен ремонт на улично осветление по ул. „Ал. Стамболийски“, гр. Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 56 257,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0037 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти, общинска собственост, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 150 549,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03808-2021-0001 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „МАКГАХАН“ Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващи водогрейни котли и горелки с нови за отоплителна инсталация и изграждане на водородна инсталация към административна сграда на Професионална гимназия по транспорт „Макгахан” – София по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 135 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2021-0025 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на отоплителна инсталация в Блокове 1 и 3 на сградата на ЗСС, към Национална спортна академия „Васил Левски
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2021-0013 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: “Подмяна на дограма на сградата на поликлиника в гр. Дряново”
Прогнозна стойност: BGN 88 671,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0015 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците – ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Климент Охридски“, бул. „Освободител“ и ул. „Георги Жечев““
Прогнозна стойност: BGN 224 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02526-2021-0003 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ХАН АСПАРУХ“ Предмет на ОП: Ремонт покриви сграда „работилница“ и сграда „Учебен корпус 1“ на ПГСС ХАН АСПАРУХ гр. ИСПЕРИХ
Прогнозна стойност: BGN 100 466,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00497-2021-0006 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сградата на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Бяла, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 76 668,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2021-0007 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Консервация, реставрация и експониране на недвижима културна ценност, с категория „Местно значение“ – къща на „Райна Княгиня“.
Прогнозна стойност: BGN 335 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание