Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0046 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на парк за обществено ползване на улица „Васил Левски” в гр. Чирпан
Прогнозна стойност: BGN 279 822,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2023-0030 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: „Преустройство на част от сграда с идентификационни номера №40909.125.35.1.4 и №40909.125.35.1.5, в арест и пробационна служба гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, ж.к. „Веселчане“, ул. „Осми март“ № 53“
Прогнозна стойност: BGN 855 664,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2023-0029 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Подобряване на материалните условията в корпуса на затвора гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 1 262 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2023-0129 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – БУРГАС Предмет на ОП: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на термопомпен агрегат”
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2023-0014 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр.Етрополе – ЕТАП 2: Реконструкция на: Обект 12: ул. „Асеновска“, Обект 13: ул. „Александър Атанасов“, Обект 19: ул. „Христо Смирненски“
Прогнозна стойност: BGN 294 441,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02427-2023-0001 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Л.КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛЪК ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
Прогнозна стойност: BGN 1 246 896,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0176 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Ремонт помещения и ограда АМП „Цинга“
Прогнозна стойност: BGN 54 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00974-2023-0016 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН ЕООД Предмет на ОП: Възстановяване на асфалтовата настилка, тротоара с плочки и бордюрите, след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „ВиК Видин ” ЕООД гр.Видин , обхващаща общини Видин, Брегово, Ново село , Грамада, Чупрене, Димово,Макреш ,Белоградчик, Ружинци,, Кула и община Бойница
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2023-0014 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: Аварийно укрепване на срутище на участък от общински път BLG2131/І-1/ ГР.КРЕСНА – С.ВЛАХИ, ОБЩИНА КРЕСНА
Прогнозна стойност: BGN 1 463 275,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0468 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ТРАКИЯ“ – с. СТРЯМА“ Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт на дълготраен материален актив – База за интензивно стопанисване на дивеча „Момин мост”, в района на дейност на ТП „ДЛС Тракия”
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00752-2023-0085 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: Министерство на вътрешните работи Предмет на ОП: Възстановяване на КПП-та на територията на СДВР
Прогнозна стойност: BGN 42 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00028-2023-0028 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „БРЕГОУКРЕПВАНЕ В РАЙОНА НА КРАЙБРЕЖНА ПЛАЖНА ИВИЦА НА ГР. АХТОПОЛ, ОБЩИНА ЦАРЕВО“
Прогнозна стойност: BGN 2 725 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05846-2023-0003 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. Л.ЧАКАЛОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на частични ремонтни дейности на етаж 2 и етаж 3 в учебната сграда на Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов““ при условията на чл. 114, ал. 1 от ЗОП
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0189 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – МОНТАНА Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти“ в териториалните структури на РДСП – Монтана към АСП
Прогнозна стойност: BGN 15 678,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0042 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на част от канализационната мрежа на с. Стряма, община Раковски, обл. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 5 016 375,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2023-0019 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Повишаване на енергийната ефективност на сграда на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда – Средно общообразователно училище „Св.св. Кирил и Методий“, с.Крупник
Прогнозна стойност: BGN 1 166 456,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0042 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: «Реконструкция на Водопровод и Канализация по ул. Еделвайс, гр. Велинград, община Велинград, Област Пазарджик»
Прогнозна стойност: BGN 201 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01038-2023-0009 Дата на публикуване: 31.10.2023
Наименование на възложителя: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ВИТА“ ЕООД Предмет на ОП: Ремонтни дейности в сектор „Калолечение“ на „СБР – ВИТА“ ЕООД, клон Поморие
Прогнозна стойност: BGN 79 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0174 Дата на публикуване: 30.10.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Укрепване стълб №13 на ВЛ 110kV „Сечен камък“
Прогнозна стойност: BGN 162 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00976-2023-0001 Дата на публикуване: 30.10.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА „ИГОР В.КУРЧАТОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за модернизация на образователната инфраструктура в ПГ по ядрена енергетика „Игор В. Курчатов“ – гр. Козлодуй с две обособени позиции: – Обособена позиция № 1 „Изграждане на център за високи постижения за професионално образование и обучение в ПГ по ядрена енергетика „Игор В. Курчатов“ – гр. Козлодуй“; – Обособена позиция № 2 „Основен ремонт, реконструкция и основно обновяване на сграда-общежитие в Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор В. Курчатов“ – гр. Козлодуй“
Прогнозна стойност: BGN 4 306 349,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0114 Дата на публикуване: 30.10.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: „Рехабилитация на филтърни клетки в ПСПВ Бистрица и ПСПВ Панчарево“
Прогнозна стойност: BGN 2 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0167 Дата на публикуване: 30.10.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за демонтаж на компрометирана панцеровка в ГНД за ВЕЦ „Тешел“
Прогнозна стойност: BGN 6 902 380,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2023-0019 Дата на публикуване: 30.10.2023
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: 1450/Ремонт на покрив на сграда №49 „Щаб на авиобаза“ във военно формирование 26030 – Безмер
Прогнозна стойност: BGN 157 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2023-0018 Дата на публикуване: 30.10.2023
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрива на сграда №23 във военно формирование 54320 – Божурище
Прогнозна стойност: BGN 39 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03838-2023-0003 Дата на публикуване: 30.10.2023
Наименование на възложителя: 112-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ Предмет на ОП: Освежителен ремонт на една класна стая в 112 ОУ „Стоян Заимов
Прогнозна стойност: BGN 7 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0042 Дата на публикуване: 30.10.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Ремонт (хидроизолация) на покриви на сгради, предоставени за управление на ЦСПП – гр. Пазарджик при Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 790 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2023-0019 Дата на публикуване: 30.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ДЪЛГОПОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 459 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00877-2023-0026 Дата на публикуване: 30.10.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ АД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР, ремонт на водопроводната и канализационната инсталация, подмяна на ламперия и ремонт на отделения в „УМБАЛ Пловдив“ АД
Прогнозна стойност: BGN 4 778 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04031-2023-0006 Дата на публикуване: 30.10.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и извършване на строително- монтажните работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на общежитието на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“
Прогнозна стойност: BGN 3 872 976,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04031-2023-0005 Дата на публикуване: 30.10.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“ Предмет на ОП: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително- монтажните работи проект:„Изграждане на център за високи постижения в проф.образование и обучение в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“
Прогнозна стойност: BGN 1 523 350,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:  00733-2023-0024 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД Предмет на ОП: „Вътрешно преустройство на част от “Детско кърмаческо отделение” на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД в блок А, етаж 2 за административен сектор”
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:  00039-2023-0030 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи по проект „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на гр. Павликени и гр. Бяла Черква, община Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 721 439,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:  00017-2023-0039 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON1026 (ПЕТРОХАН-О.П.БЕРКОВИЦА)-БЕРКОВИЦА-(О.П.БЕРКОВИЦА-БЛАГОВО) ОТ КМ1+470 ДО КМ 2+800“
Прогнозна стойност: BGN 3 309 880,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката:  00188-2023-0027 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на ремонти на площадни пространства в населените места на територията на община Хисаря в две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 98 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:  05667-2023-0002 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Ловеч Предмет на ОП: „Ремонт на гаражни клетки на Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Ловеч“ ул. „Съйко Съев“ 31, гр. Ловеч
Прогнозна стойност: BGN 132 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:  00904-2023-0025 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Инженеринг: „Основен ремонт на ул. „Рила“ и прилежащите й тротоари от о.т. 54 до о.т. 144″
Прогнозна стойност: BGN 152 971,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:  00079-2023-0027 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на строеж “Аварийно-възстановителни работи по мостово съоръжение до Крайбрежна алея, попадащо в ПИ с идентификатор 48619.504.14 по КККР на гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас”
Прогнозна стойност: BGN 1 061 142,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката:  00911-2023-0012 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Ремонт на зала за обучение и ІТ гр.Антоново – подмяна на под и дограма, боядисване с латекс и фасаген
Прогнозна стойност: BGN 11 843,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:  02030-2023-0027 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: Изпълнение на допълнителни и довършителни СМР за довършване на обект „Преустройство и смяна на предназначението на сграда предназначена за преместване на затворническо общежитие от открит тип „Керамична фабрика“ към затвора гр. Враца“
Прогнозна стойност: BGN 157 004,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:  00895-2023-0018 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Повишаване на енергийната ефективност на сгради на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда – ,,Детска градина“ и едноетажна масивна сграда – ,,Детска ясла“ и реконструкция на дворното пространство
Прогнозна стойност: BGN 935 042,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:  00267-2023-0125 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на град Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 64 633,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:  01008-2023-0022 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с.Полски извор“
Прогнозна стойност: BGN 4 759 595,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:  00246-2023-0209 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: СМР за усилване на панели и подмяна остъкление на Котелна зала, част 700 MW, Блок №3 (КА-5,6) от ос 19÷27
Прогнозна стойност: BGN 499 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката:  01379-2023-0173 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Ремонт на покрив, подмяна на дограма и външна топлоизолация на сграда на БРТМ
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:  01379-2023-0172 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СОФИЯ ОБЛАСТ Предмет на ОП: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, и периметрова охрана в ЦС Запад
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:  02724-2023-0200 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“САМОКОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за нуждите на ТП „ДГС Самоков“
Прогнозна стойност: BGN 45 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:  00309-2023-0012 Дата на публикуване:  27.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрива на Кметство в УПИ ХVІІІ-1002, кв.4 за „обществени и културни дейности” в с. Брест, Община Гулянци, Област Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 142 315,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2023-0018 Дата на публикуване: 27.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП:  „Реконструкция и рехабилитации на улици в с. Борци, с. Венец и с. Ясенково, Община Венец, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 846 406,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0046 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 14 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“, ПО КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“, ИНВЕСТИЦИЯ C4.I3 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“, ФИНАНСИРАН ПО НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ….
Прогнозна стойност: BGN 971 229,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0243 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Извършване на ремонт по 2 обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 141 241,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2023-0011 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Изграждане на детска площадка в ромската махала на гр. Антоново – тротоар и парапет за улеснен достъп на хора с увреждания
Прогнозна стойност: BGN 82 205,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2023-0032 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Ремонт на бетонова настилка на вход/изход на Център за обществена подкрепа, находящ се в гр. Тутракан“
Прогнозна стойност: BGN 22 384,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2023-0019 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за строително – монтажни работи на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено улично осветление на община Дряново, включващ населените места гр. Дряново, с. Царева ливада, с. Гостилица, с. Ганчовец“
Прогнозна стойност: BGN 832 385,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0046 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на спортна сграда гр. Исперих
Прогнозна стойност: BGN 194 874,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0064 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП:  „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов” в гр. Видин, община Видин“
Прогнозна стойност: BGN 978 860,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0026 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на строеж “Аварийно-възстановителни работи по мостово съоръжение кв. „Мандра“, свързващ улици с идентификатор 48619.504.2 и 48619.505.800 по КККР на гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 2 876 238,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00094-2023-0018 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“СВЕТИ МИНА“ ЕООД Предмет на ОП: Вътрешен текущ ремонт в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 310 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0041 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Основен ремонт на уличната настилка на ул.“Тодор Каблешков“ в участъка от ул.“Димитър Талев“ до ул.“Бачо Киро“, гр. Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 287 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2023-0010 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: „Основен ремонт на главна сграда, находяща се в УПИ VI – за стадион, кв. 102А, по плана на гр. Любимец”
Прогнозна стойност: BGN 399 970,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06158-2023-0010 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА Предмет на ОП: „Извършване на неотложни строително-монтажни работи на закрити спортни зали и открити спортни площадки за нуждите на ГДЖСОБТ“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 185 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01509-2023-0005 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на CMP, до ключ, на модулно сглобяема къща на обект ,,Сграда за Хидрометеорологична обсерватория гр. Ловеч“, в поземлен имот с кадастрален идентификатор 43952.502.4 по кадастралната карта на гр. Ловеч.
Прогнозна стойност: BGN 83 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2023-0025 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Инженеринг – (проектиране, строителство и авторски надзор) при изпълнение на проект „Основно обновяване на Трето основно училище „Петко Рачов Славейков“, град Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 1 980 398,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2023-0011 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО“
Прогнозна стойност: BGN 5 031 749,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2023-0027 Дата на публикуване: 26.10.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: „Аварийна подмяна, чрез извършване на текущ ремонт на участък от водопровод по улица „П. Евтимий Търновски“, гр. Дебелец“, общ. В.Търново„
Прогнозна стойност: BGN 82 325,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2023-0198 Дата на публикуване: 25.10.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗЛОГ“ Предмет на ОП: „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия с мощност 30 КW от възобновяеми източници на покрива на сграда с идентификатор 61813.750.87.5 по плана на град Разлог за нуждите на ТП „ ДГС Разлог“.
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2023-0034 Дата на публикуване: 25.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Инженеринг за извършване на Укрепителни мероприятия по обезопасяването на скален откос/венец над квартал Вароша (Архитектурно-исторически резерват ), гр. Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 15 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0187 Дата на публикуване: 25.10.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности /РД/ в обектите на интервенция – основен ремонт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Ракитово.“
Прогнозна стойност: BGN 75 866,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2023-0042 Дата на публикуване: 25.10.2023
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изграждане на обект: „Основен ремонт на сладкарска работилница, разположена на първи етаж на 8-етажна жилищна сграда, с административен адрес: ж.к. „Фондови жилища“, ул. „Подполковник Калитин“ бл.211а, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 464 324,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2023-0017 Дата на публикуване: 25.10.2023
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: 1044-4/Ремонт на сграда №35 „Кухня и столова“ във военно формирование 54320 – Божурище
Прогнозна стойност: BGN 216 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0041 Дата на публикуване: 25.10.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Частична подмяна на стара дървена дограма на ІІІ спален корпус в ЦСПП – Пазарджик при Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 280 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0088 Дата на публикуване: 25.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на Община Перник”
Прогнозна стойност: BGN 360 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2023-0018 Дата на публикуване: 25.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на тротоарни настилки на територията на Община Ябланица ”
Прогнозна стойност: BGN 123 541,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2023-0018 Дата на публикуване: 25.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „Гробищен комплекс с. Гложене, община Козлодуй, параклис, тоалетни и районно осветление – промяна по чл. 154 от ЗУТ“
Прогнозна стойност: BGN 68 759,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01746-2023-0002 Дата на публикуване: 25.10.2023
Наименование на възложителя: ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт и обновяване на Драматичен театър – Търговище, УПИ I, кв. 107, ПИ 73626.507.329, ул. Георги Бенковски“ № 2, гр. Търговище“- II-ри етап- Изграждане на достъпна архитектурна среда“.
Прогнозна стойност: BGN 112 575,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2023-0013 Дата на публикуване: 25.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект „ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИТОТО НА Р. БЕЛИ ЛОМ, КОМПРОМЕТИРАНО ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 347 504,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0057 Дата на публикуване: 25.10.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП:  „Ремонт на външно стълбище на централен вход на хотел Рибарица“
Прогнозна стойност: BGN 5 798,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0092 Дата на публикуване: 25.10.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД 2Ø139/225 ПО УЛ. „ПОДП. KAЛИТИН“ OТ СЪЩ. ТОПЛОФ. КАМЕРА № КIII 7-21А; СГРАДНО ТОПЛОФ. ОТКЛОНЕНИЕ И ОБОРУДВАНЕ НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА „ЖИЛИЩНА CГPAДA“ В УПИ I-209, 689 ЗА ЖC И МАГАЗИНИ, КВ. 8 И СГРАДНО ТОПЛОФ. ОТКЛОНЕНИЕ U ОБОРУДВАНЕ АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА „ЖИЛИЩНА CГPAДA“ В УПИ XVII-231, 690 ЗА ЖC С МАГАЗИНИ, КВ. 8, М. „ГГЦ-ЗОНА В-17“, СО, РАЙОН „CEPДИКA“ – EТAПНO ИЗПЪЛНЕНИЕ: EТAП 1-УЛИЧЕН ТOПЛOПРOВОД Ø139/225 ПО УЛ. „ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН“ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ТОПЛОФИКАЦИОННА КАМЕРА № КIII 7-21Ь ПРИ О.Т 110 ДО О.Т. 110 А, ЕТАП II- СГРАДНО ТОПЛОФ. ОТКЛОНЕНИЕ Ø60/125 И ОБОРУДВАНЕ АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ В УПИ I-209, 689 ЗА ЖС И МАГАЗИНИ, КВ. 8, ЕТАП III-СГРАДНО ТОПЛОФ. ОТКЛОНЕНИЕ Ø76/140 И ОБОРУДВАНЕ НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ В УПИ XVII-231, 690 ЗА ЖС И МАГАЗИНИ, КВ. 8, М. „ГГЦ-ЗОНА В-17““
Прогнозна стойност: BGN 224 743,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0045 Дата на публикуване: 25.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в с. Подайва, с. Белинци и с. Тодорово“ по проект: „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в населените места на община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, Г.Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово и Белинци)
Прогнозна стойност: BGN 53 885,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05057-2023-0003 Дата на публикуване: 25.10.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ Предмет на ОП: „Консервация и реставрация на фасади и ремонт на покрив на къща-музей „Иван Лазаров“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 475 471,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2023-0007 Дата на публикуване: 24.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: „Инженеринг за изпълнение на неотложни възстановителни работи на обект: „Дере на река след горестоящи язовири, преминаващо през населено място с. Борислав и Мост от четвъртокласен път LOV 1065 до ОК 47 над река, преминаваща през населено място с. Борислав, Община Пордим“
Прогнозна стойност: BGN 970 925,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2023-0053 Дата на публикуване: 24.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Изграждане на клетка №4 при Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 3 604 038,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0106 Дата на публикуване: 24.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в Детска ясла №4 „Приказен свят”, УПИ I “за детски ясли“ (ид. 10135.2557.19 по КК), кв. 860 по плана на 2 м.р. на гр. Варна, бул. „Чаталджа“ № 111, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 230 934,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0105 Дата на публикуване: 24.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в Детска ясла №2 „Моряче”, УПИ “За детски дом и ясли“ ( ид. 10135.2562.163 по КК), кв. 7 по плана на 20 м.р. на гр. Варна, ул. „Рупи“ № 2, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 452 412,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0056 Дата на публикуване: 24.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Обелиск на Толерантността – гр. Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0066 Дата на публикуване: 24.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка, свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 2 759 378,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0237 Дата на публикуване: 24.10.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изграждане на 4 (четири) броя урнови стени на територията на ОП „Гробищни паркове“
Прогнозна стойност: BGN 189 218,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04892-2023-0008 Дата на публикуване: 24.10.2023
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) Предмет на ОП: „Извършване на основен ремонт на административен комплекс от сгради на ДАТО в гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 13 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Ограничена процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04572-2023-0008 Дата на публикуване: 24.10.2023
Наименование на възложителя: 170-ТО СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на физкултурните салони на 170. СУ „Васил Левски“, гр. Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02795-2023-0004 Дата на публикуване: 24.10.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА №8 „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонтни дейности в санитарни помещения на първи етаж в старата сграда на ДГ №8 „Христо Ботев“ – гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 18 764,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03293-2023-0002 Дата на публикуване: 24.10.2023
Наименование на възложителя: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА МЕЖДУ ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“ И УЛИЦА „СЕВЕРНА“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВР 1013, ГР. СОФИЯ, РАЙОН МЛАДОСТ
Прогнозна стойност: BGN 185 387,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2023-0043 Дата на публикуване: 24.10.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на МБАЛ Силистра АД, гр. Силистра“, в изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 269 065,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2023-0023 Дата на публикуване: 24.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на следните обекти: Общински път PDV1321 – /III-375, Исперихово – Йоаким Груево / Ново село – жп гара Куртово Конаре – Куртово Конаре /III-866/ от км 0+000 до км 2+140 и път РVD 1325 III-866 Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик в участъка от km 0+020 до km 0+213.67.
Прогнозна стойност: BGN 2 878 651,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0062 Дата на публикуване: 22.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на общинска сграда, находяща се в УПИ IV, кв.15 по ПУП на с. Видинци, Община „Тунджа”
Прогнозна стойност: BGN 12 787,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02621-2023-0001 Дата на публикуване: 23.10.2023
Наименование на възложителя: ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на сграда МУЦ в трето ОУ „Братя Миладинови“
Прогнозна стойност: BGN 830 657,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02795-2023-0003 Дата на публикуване: 23.10.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА №8 „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на комин към котелно в нов корпус на ДГ №8 „Христо Ботев“ – гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 10 033,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00981-2023-0005 Дата на публикуване: 23.10.2023
Наименование на възложителя: Национална Гвардейска Част Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СГРАДА №24 – ЩАБ НА ПЪРВИ ГВАРДЕЙСКИ БАТАЛЬОН“
Прогнозна стойност: BGN 556 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00340-2023-0010 Дата на публикуване: 23.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА УГЪРЧИН Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН“
Прогнозна стойност: BGN 1 866 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2023-0017 Дата на публикуване: 23.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И МАРКИРОВКА НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА СЛЕД ЗИМНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2023-0018 Дата на публикуване: 23.10.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Ремонт на детски площадки в кв.“Яворов“ на територията на Столична община, район „Средец“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 91 831,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2023-0015 Дата на публикуване: 23.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор, изграждане, реконструкция, рехабилитация и ремонт на инфраструктурата в защитените зони на територията на Район „Централен” – Община Пловдив „
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0021 Дата на публикуване: 23.10.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Васил Петлешков“ №41, СО-Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 641 665,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0235 Дата на публикуване: 23.10.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг по проектиране, поставяне, авторски надзор и изпълнение на строително- монтажни работи на преместваем обект в кв.“Христо Ботев“, район „Слатина“ по проект: BGLD-2.003-0002 “Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 151 420,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2023-0043 Дата на публикуване: 23.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ /СУО/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛЕВЕН И ДВЕ СЕЛА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА КЪМ ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Прогнозна стойност: BGN 960 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0168 Дата на публикуване: 23.10.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Ремонт на сервизни битови помещения в сграда на гаражна база на сектор СМА
Прогнозна стойност: BGN 20 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00594-2023-0047 Дата на публикуване: 23.10.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД Предмет на ОП: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД –София
Прогнозна стойност: BGN 20 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0058 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на общински обекти по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 44 880,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0108 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Възстановяване на 1 бр. резервоар за ферихлорид
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00647-2023-0013 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция на Концертна зала като мултифункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции, Държавна опера – Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 10 090 679,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00499-2023-0027 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАСКОВО АД Предмет на ОП: Изграждане на топла връзка между сгради на „МБАЛ-Хасково“ АД“ с идентификатори 725.7.1 и 725.7.21 и асансьор
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03554-2023-0002 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА Предмет на ОП: Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в Професионална гимназия по електротехника и автоматика – подмяна на асансьор и реорганизиране на санитарни помещения
Прогнозна стойност: BGN 119 163,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03089-2023-0002 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: 44 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в сгради на 44. СУ „Неофит Бозвели“ за срок от 5 години по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 914 595,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2023-0033 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ за обект: „Реконструкция на улици в град Трявна“ – Етап1“
Прогнозна стойност: BGN 354 608,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2023-0010 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаични централи за собствено потребление в обекти общинска собственост, находящи се на територията на община Брезово, област Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 216 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2023-0013 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: Проектиране на електрическа инсталация, авторски надзор, доизграждане и вътрешни ремонтни дейности за обект: Техническа база за ремонт (сграда № 42 „Лабораторен корпус на ТБР“ и сграда № 43 „Топла връзка“) на ВВВУ „Георги Бенковски“ в гр. Долна Митрополия.
Прогнозна стойност: BGN 625 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00816-2023-0006 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД АД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строително -ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор) на обект: „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на сградата на отделение по трансфузионна хематология и Болнична аптека“ на „МБАЛ – Благоевград“ АД“
Прогнозна стойност: BGN 508 484,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2023-0023 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Изграждане на проучвателен хидрогеоложки сондаж при помпена станция „Матарица“, разположен в ПИ с идентификатор № 23403.118.318, община Драгоман, област Софийска“
Прогнозна стойност: BGN 79 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02312-2023-0013 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Предмет на ОП: „Възстановяване на покрив и комини на сграда на ИБЕИ-БАН, гр. София, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 2”
Прогнозна стойност: BGN 28 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0104 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и изграждане на зона спорт в кв. 4 по плана на „Аспарухов парк“, кв. Аспарухово, гр. Варна“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 374 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0182 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – основен ремонт в административна сграда, ползвана от ДСП – Красно село, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Ами Буе № 79“
Прогнозна стойност: BGN 73 778,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0181 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – основни ремонти в териториалните структури на РДСП – Хасково към АСП, за следния обект: Сграда, ползвана от ДСП Димитровград, находяща се на ул. „Цар Борис І“ № 1, гр. Димитровград“
Прогнозна стойност: BGN 14 541,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01613-2023-0012 Дата на публикуване: 20.10.2023
Наименование на възложителя: НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР дейности за обект: Авариен и текущ ремонт на вътрешна ВиК мрежа, покривно покритие и възстановяване на стени и мазилки“ в сграда Народен театър „Иван Вазов“, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 5“
Прогнозна стойност: BGN 455 980,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Уникален номер на поръчката: 00310-2023-0003 Дата на публикуване: 19.10.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ „ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за обект: „Изграждане на център за високи постижения в Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Ст. Стефанов“ с предоставяне на модерно и иновативно образование и обучение”, гр. Монтана
Прогнозна стойност: BGN 1 479 151,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2023-0024 Дата на публикуване: 19.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство за обект: „Обособяване на посетителски център и мултифункционална зала в общински музей «Войнишко въстание» гр. Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 156 917,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0020 Дата на публикуване: 19.10.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Възстановяване на детски площадки в междублокови пространства на територията на СО-район „Сердика“.
Прогнозна стойност: BGN 104 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2023-0118 Дата на публикуване: 19.10.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на административната сграда в РАЦ с. Невестино“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0046 Дата на публикуване: 19.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Реконструкция на участък от път SZR 1154 /III-554, Раднево-Гълъбово/ Бели бряг – Рисиманово – Българене – Знаменосец – SZR 1173/ между с. Българене и с. Рисиманово, Община Раднево, Област Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 4 699 984,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2023-0018 Дата на публикуване: 19.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Реконструкция на водопроводни клонове на територията на гр. Дългопол, общ. Дългопол“ гр. Дългопол
Прогнозна стойност: BGN 237 796,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2023-0015 Дата на публикуване: 19.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в населени места от територията на община Долна Митрополия по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 028 446,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0057 Дата на публикуване: 19.10.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Изграждане на кабелно трасе и монтиране на подотчетно ел. табло на Нов източен вълнолом”
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0087 Дата на публикуване: 19.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изработка, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища и на тръбно-решетъчни парапети
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2023-0011 Дата на публикуване: 19.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици в населените места на община Бобов дол за 2023 г.
Прогнозна стойност: BGN 147 966,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02231-2023-0001 Дата на публикуване: 19.10.2023
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Ремонт на сградата на Районен съд – Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 239 849,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0091 Дата на публикуване: 19.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ №33 „Люляк“ и училище в УПИ VIIIучебно заведение, кв. 25 „Зора“, гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 2 713 364,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0053 Дата на публикуване: 19.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на сграда „Младежки дом“ в УПИ III – 1360, кв.59, гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 369 744,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2023-0028 Дата на публикуване: 18.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ЗА 2024 и 2025 год.” по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02508-2023-0004 Дата на публикуване: 18.10.2023
Наименование на възложителя: 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: Неотложна подмяна на подовата настилка на физкултурния салон и ремонт на част от фасадата на последния етаж и част от покрива на 30. СУ „Братя Миладинови“ на две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 125 312,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04933-2023-0003 Дата на публикуване: 18.10.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: Частичен текущ ремонт на покрив на хале 3 от сграда „Учебна работилница“ на ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ямбол
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2023-0023 Дата на публикуване: 18.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Ремонт на покрив в музей „Стойова къща“ в гр. Радомир, община Радомир, област Перник“
Прогнозна стойност: BGN 41 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02827-2023-0008 Дата на публикуване: 18.10.2023
Наименование на възложителя: Съвместно командване на силите Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на инсталация за обемно пожарогасене с автоматичен пуск на осмия етаж в административната сграда на МО на бул. „Генерал Тотлебен“ № 34
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0076 Дата на публикуване: 18.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти общинска собственост по четири обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 64 767,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2023-0021 Дата на публикуване: 18.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на участък от път VAR 1023 /от строителна граница на гр. Аксаково до строителна граница на гр. Игнатиево/“
Прогнозна стойност: BGN 2 803 937,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0068 Дата на публикуване: 18.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор за обект: Основен ремонт на ул. „Христо Смирненски“- 290,00 л.м.“
Прогнозна стойност: BGN 348 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0119 Дата на публикуване: 18.10.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на основен ремонт на обект: „Път I-5 Кърджали – Маказа от км 340+319 до км 342+813.45“
Прогнозна стойност: BGN 7 467 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06314-2023-0002 Дата на публикуване: 18.10.2023
Наименование на възложителя: Посолство на Република България в Кралство Испания Предмет на ОП: Проектиране и строително-монтажни работи /СМР/ по термична изолация на фасадите и подмяна на дограма на сградата на посолството на Република България, ул. Санта Мария Магдалена № 15, Мадрид, Кралство Испания“.
Прогнозна стойност: EUR 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2023-0043 Дата на публикуване: 17.10.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за подмяна компресорен агрегат за охлаждаща инсталация в сградата на АМС, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1
Прогнозна стойност: BGN 513 450,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03000-2023-0005 Дата на публикуване: 17.10.2023
Наименование на възложителя: ОД МВР Пазарджик Предмет на ОП: Ремонт на покрив на складови помещения находящи се в Тилова база при ОДМВР Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 41 572,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0025 Дата на публикуване: 17.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на строеж “Аварийно-възстановителни работи по мостово съоръжение кв. “Белия бряг” и прилежащата улица с идентификатор 48619.504.8 по КККР на гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас”
Прогнозна стойност: BGN 4 925 164,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01020-2023-0008 Дата на публикуване: 17.10.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН – ПЛОВДИВ“ ЕООД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за изграждане на пристройка за асансьор и вход с преддверие за носилки към сграда с идентификатор 56784.530.96.1 с доставка и монтаж на нова асансьорна уредба в МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД в УПИ I-530.96, болница; кв. 41 по плана на кв. „Въстанически-Юг“
Прогнозна стойност: BGN 472 831,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00172-2023-0009 Дата на публикуване: 17.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИТРИНО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Тимарево, община Хитрино“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”
Прогнозна стойност: BGN 2 719 061,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2023-0015 Дата на публикуване: 17.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) в рамките на проект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 1 290 540,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2023-0014 Дата на публикуване: 17.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на общински път SML2009 /III-863, Баните – Стояново/ – Дрянка – Граница общ. /Баните – Мадан/ – Касапско – Купен /SML3143/“
Прогнозна стойност: BGN 416 123,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0253 Дата на публикуване: 17.10.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на амортизирани тръбопроводи от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй между камери К-13А-6 и К-13А-7
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0252 Дата на публикуване: 17.10.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Монтиране на спирателна арматура на сливните тръбопроводи на система техническа вода група „А” на 6-ти ЕБ
Прогнозна стойност: BGN 3 606 069,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2023-0009 Дата на публикуване: 17.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив на Народно читалище „Отец Паисий – 1929“ – с. Изворово“
Прогнозна стойност: BGN 111 151,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2023-0202 Дата на публикуване: 17.10.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг ЕАД за група №2: КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин
Прогнозна стойност: BGN 215 446,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2023-0024 Дата на публикуване: 17.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Лесново – Етап 2, подобект: „Всички главни и второстепенни клонове, ситуирани източно от точки №23,29,30,61,50,60,58а,267,268,268а,239,237,240,241“ с местонахождение по плана на село Лесново, община Елин Пелин
Прогнозна стойност: BGN 13 497 734,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2023-0015 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: Довършване на ремонт на сграда публична общинска собственост /ПИ 63255.501.34, ул. „Георги Димитров“ № 30/ с.Ружинци
Прогнозна стойност: BGN 23 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0232 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Проектиране, изработване, доставка и монтаж на система от лентови транспортьори, включително преработка на съществуващ лентов транспортьор за осигуряване на насочване на фракция 0-80 мм към балираща машина /преса/ в сграда за производство на RDF – гориво на завода за МБТ на отпадъци, разположен в с. Яна, местност Садината, район Кремиковци, с цел увеличаване на производството на RDF гориво, фракция 0-50 мм, чрез модернизация на линия за шредирано RDF – гориво“
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0084 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на младежки център в УПИ XIV-119, кв. 86 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград – основен ремонт на сграда с идентификатор 04279.614.119.1 и изграждане на пристройка към сграда с идентификатор 04279.614.119.1, разположена в УПИ XIV-119, кв. 86 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград, имот с идентификатор № 04279.614.119 по кадастралната карта на Благоевград в изпълнение на проект „Изграждане на младежки център благоевград“, процедура BG-RRP-1.008 – А1 Младежки центрове (в областни градове), приоритетна ос Образование и умения по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България
Прогнозна стойност: BGN 1 993 001,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2023-0013 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „Благоустрояване на ул.Пейо Яворов от о.т.13 до о.т.34”.
Прогнозна стойност: BGN 69 989,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03230-2023-0001 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: Изграждане на игрище за баскетбол в двора на ПГХХТ гр. Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 237 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2023-0019 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „СМР по реализиране на проект „Обновяване на Лесопарк „Ичмата“, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“
Прогнозна стойност: BGN 240 589,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2023-0016 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В СЕЛАТА СРЕДНОГОРЦИ И БУКОВА ПОЛЯНА В ОБЩИНА МАДАН“
Прогнозна стойност: BGN 195 549,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2023-0021 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: „Присъединяване на нови клиенти с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трафопостове (ТП) на територията на град София и София Област, обслужвана от „Електроразпределителни мрежи Запад” EАД“, реф. № PPC 23-084_КС 23-032
Прогнозна стойност: BGN 8 020 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие по КС

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0091 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VI- 680, 682 ЗА ЖС И ПГ, КВ. 27Б, М. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – СЛАТИНА – УЛ „КРИВИНА“, РАЙОН „СЛАТИНА“ – СО, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 70 038,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01272-2023-0005 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЛАТИНА“ Предмет на ОП: „Ремонт на пътен участък от ул. „Георги Аспарухов–Гунди“ в участъка от ул. „Слатинска“ до ул. „Марко Бочар“, р-н Слатина, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2023-0071 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: Разширяване и модернизация на зъботехническа лаборатория за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Прогнозна стойност: BGN 740 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02795-2023-0002 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА №8 „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Изграждане на адресируема пожароизвестителна инсталация в новия корпус на ДГ №8 „Христо Ботев“, гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 16 530,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2023-0017 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 1 812 362,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2023-0010 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: „Стадион с обслужваща част – етапно строителство“ – „Първи етап: Стадион“
Прогнозна стойност: BGN 769 857,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 06064-2023-0002 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „МИТКО ПАЛАУЗОВ“ Предмет на ОП: Ремонт кухня в ДГ “Митко Палаузов“ град Ракитово, община Ракитово.
Прогнозна стойност: BGN 51 569,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2023-0024 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и прилежащите тротоари в населени места от община Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 1 114 745,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0055 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на улично осветление по ул. „Търговищко шосе“ в участъка от бул. „Априлско въстание“ до края на регулацията на гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 131 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2023-0022 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Изграждане на кът за отдих в УПИ XV-982 „за обществено обслужване“, кв. 77, по плана на гр. Драгоман – разширение, общ. Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 29 991,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2023-0008 Дата на публикуване: 16.10.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на ул. „Св. Теодосий Търновски“, обхващащ източен тротоар от „Миджур“ до „Кр. Сарафов“ и източен тротоар от „Кр. Сарафов“ до бул. „Свети Наум“
Прогнозна стойност: BGN 40 810,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01952-2023-0002 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР: Основен ремонт на общинска сграда на Народно читалище “Зинови Дойчинов-1901“ , в ПИ 152, в кв. 22 по плана на село Трекляно, община Трекляно“.
Прогнозна стойност: BGN 199 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2023-0025 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на Водопиен павилион при баня „Момина баня – стара“ гр. Хисаря“
Прогнозна стойност: BGN 349 842,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2023-0115 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Подмяна на подовата настилка в санитарните възли на етаж трети от административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 20 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06459-2023-0001 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „МАРИН ПОПОВ“ Предмет на ОП: «Ремонт на покрив на „ПГ Марин Попов“, град Севлиево»
Прогнозна стойност: BGN 197 832,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2023-0007 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на тротоарна настилка бул. “Самоков“, р-н „Изгрев“
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2023-0010 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Аварийно укрепване на ската западно на улица „Свилен Русев“ в обхвата на блок №57; №58 и №59, кв. „Миньор“, град Бобов дол – II етап“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 776 287,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0090 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищни сгради с подземни гаражи и магазини, УПИ I – 306, 307, кв. 14, м. „ж.к. Люлин- 9 м.р.“, район Люлин, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 197 712,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0089 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външен топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда с ресторант, гаражи и подземни гаражи, находящ се в УПИ III-74, кв. 4, ПИ с идентификатор 68134.4333.419, м. „жк. Овча купел- 2“, р- н „Овча купел“- СО, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 136 779,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2023-0014 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрива на административната сграда на район „Красно село“ – СО с идентификатор 68134.208.23.1 по КККР с административен адрес: бул. ”Цар Борис ІІІ” № 124, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 529 388,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0042 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Основен ремонт на участъци от водопроводната мрежа в Община Тервел в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 545 343,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01952-2023-0001 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО Предмет на ОП: Изпълнение на строително -ремонтни работи: Текущ ремонт на общински път KN3219 с. Добри дол – с. Сушица, общ. Трекляно от км 0+000 до км. 5+000
Прогнозна стойност: BGN 255 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2023-0021 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция/рехабилитация на участък от общински път LOV1093 Луковит-гара Карлуково“ участък от км 0+000 до км 5+000,
Прогнозна стойност: BGN 2 763 044,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0032 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Ремонт на улица „8 Март“- II етап от ОТ320 (кръстовището с ул.„С.Врачански”) до ОТ208 (кръстовището с ул.„Йорд.Николова”)
Прогнозна стойност: BGN 128 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2023-0007 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на ул. „Елин Пелин“, обхващащ южен тротоар от пл. „Журналист“ до ул. „Митрополит Кирил Видински“
Прогнозна стойност: BGN 67 056,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2023-0006 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на ул. „Розова долина“, обхващащ северен тротоар от бул. „Черни връх“ до ул. „Лозенец“ и южен тротоар от ул. „Лозенец“ до ул. „Гребен планина“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2023-0014 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ НА УЛИЦИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ЗЛАТИЦА, ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2023-0034 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Поддръжка, текущ и основен ремонт на сгради и съоръжения собственост на „ВиК” ООД- гр. Русе“ по 6 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00381-2023-0004 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Предмет на ОП: Принудително премахване на незаконни строежи и части от тях от органите на ДНСК по влезли в сила заповеди за премахване“ с шест обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 6 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2023-0053 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) по архитектурно-строителни (АС) части и хидроизолация на производствени сгради, собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 405 947,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00972-2023-0014 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ БУРГАС Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-ремонтни работи на Студентско общежитие № 1 при Университет „ Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.“ , адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов“ № 1.
Прогнозна стойност: BGN 4 513 570,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0176 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР.ШУМЕН Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция-текущи ремонти, в териториалните структури на РДСП-Шумен към АСП
Прогнозна стойност: BGN 42 037,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0085 Дата на публикуване: 13.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Ремонтни и аварийни работи по В и К мрежи и съоръжения, експлоатирани и поддържани от Община Перник“
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2023-0077 Дата на публикуване:13.10.2023
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Доставка на необходимите материали, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Съоръжение за укрепване на десния бряг на дере, в землището на гр. Кресна, в участъка от ПК775+25 до ПК776+34 на Транзитния газопровод (ТГ) за Р. Гърция DN700
Прогнозна стойност: BGN 645 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2023-0032 Дата на публикуване: 12.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: Строително-монтажни дейности по проект „Благоустрояване, озеленяване на обществен селищен парк, градина в ПИ с ид. 40422.505.1464, гр. Кубрат и обновяване на съществуваща в имота детска площадка“
Прогнозна стойност: BGN 337 832,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05545-2023-0008 Дата на публикуване: 12.10.2023
Наименование на възложителя: ЦАТИП В.Ф. 26940 Предмет на ОП: 2352 / Ремонт на тоалетни в щаб (обект-Б-79) в.ф.26940 – ЦАТИП – Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0040 Дата на публикуване: 12.10.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Ремонт (хидроизолация) на покриви на сгради, предоставени за управление на ЦСПП-гр. Пазарджик при Академията на МВР
Прогнозна стойност: BGN 790 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0051 Дата на публикуване: 12.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Индже Войвода“, с. Цалапица, Община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 329 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2023-0203 Дата на публикуване: 12.10.2023
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи в санитарни помещения в сградите на РЗОК-Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 98 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0042 Дата на публикуване: 12.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващ водопровод по улична мрежа в Община Генерал Тошево по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 272 347,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04579-2023-0001 Дата на публикуване: 12.10.2023
Наименование на възложителя: Софийска професионална гимназия “ Княгиня Евдокия „ Предмет на ОП: «Ремонт на нов корпус на сградата на СПГ «Княгиня Евдокия»
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2023-0025 Дата на публикуване: 12.10.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: „Аварийна подмяна, чрез извършване на текущ ремонт на участък от водопровод по улица „П. Евтимий Търновски“, гр. Дебелец“, общ. В.Търново„
Прогнозна стойност: BGN 82 325,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2023-0024 Дата на публикуване: 12.10.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: Извършване на строително ремонтни и строително монтажни работи по изграждане и аварийна подмяна на водопроводи по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 461 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0031 Дата на публикуване: 12.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Строителство на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в населени места на територията на община Нови пазар чрез рехабилитация на водопроводната мрежа“ по две позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 204 058,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2023-0069 Дата на публикуване: 12.10.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи на трети етаж на СБОБАЛ-Варна за нуждите на Катедра по „Очни болести и зрителни науки“
Прогнозна стойност: BGN 170 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0067 Дата на публикуване: 12.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по тръбопроводи за отопление, котелни, отоплителни и газови инсталации, както и други системи на общински обекти на територията на Община Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0055 Дата на публикуване: 11.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на улица от о.т. № 39, 35, 36, 37 до о.т. № 38, с. Широко поле, Община Кърджали”, по проект: „Ремонт и рехабилитация на улица в село Широко поле, община Кърджали“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.199-0004 по програма за развитие на селските райони 2014-2020г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Прогнозна стойност: BGN 314 966,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2023-0041 Дата на публикуване: 11.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обекти общинска собственост по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 759 941,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0024 Дата на публикуване: 11.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор за обект: „Отстраняване на последствията от вредното въздействие на водите върху язовир „Хаджи Яни“ – след Аварийна ситуация регистрирана на 05.09.2023г. на територяита на общ. Царево, обл. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 2 625 240,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0023 Дата на публикуване: 11.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на строеж: „Отстраняване на последствията от вредното въздействие на водите – след Аварийна ситуация регистрирана на 05.09.2023г. на територията на общ. Царево, обл. Бургас, за обект язовир „Потурнашки“
Прогнозна стойност: BGN 8 292 696,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2023-0026 Дата на публикуване: 11.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект „Основен ремонт на кръстовище между улица „Ловец“, бул. „Г. С. Раковски“ и улица „Бачо Киро“ в град Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 110 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2023-0072 Дата на публикуване: 11.10.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ТУТРАКАН“ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА- ХИЖА СТОПАНИСВАНА ОТ ТП ДГС ТУТРАКАН
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2023-0024 Дата на публикуване: 11.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: “Светлинна празнична украса в гр. Пазарджик – профилактика и ремонт на съществуващи елементи, монтаж, поддръжка и демонтаж.”
Прогнозна стойност: BGN 222 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0054 Дата на публикуване: 11.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „СТРАНДЖА“ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ КРЪСТОВИЩА В ГР. РАЗГРАД– ТРЕТИ УЧАСТЪК ОТ УЛ. „СТРАНДЖА““
Прогнозна стойност: BGN 1 036 430,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01049-2023-0011 Дата на публикуване: 11.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАКРЕШ Предмет на ОП: „Ремонт на сгради на територията на община Макреш от капиталовата програма за 2023 година“
Прогнозна стойност: BGN 60 834,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0031 Дата на публикуване: 11.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Ремонт сградата на ОУ – с.Факия”
Прогнозна стойност: BGN 390 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01886-2023-0001 Дата на публикуване: 11.10.2023
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „Г. С. РАКОВСКИ“ Предмет на ОП: ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ РАБОТИ В НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „Г. С. РАКОВСКИ“, ГР. ХАСКОВО
Прогнозна стойност: BGN 89 541,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0173 Дата на публикуване: 11.10.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВИДИН Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП – Видин към АСП“, разпределени в шест обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 51 718,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2023-0021 Дата на публикуване: 11.10.2023
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни дейности при изграждане и рехабилитация на разпределителни и присъединителни топлопроводни трасета и абонатни станции за централно топлоснабдяване, както и при аварии на топлопреносната мрежа и съоръжения на обекти на територията на ЕВН България Топлофикация ЕАД гр. Пловдив, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 392 271,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2023-0200 Дата на публикуване: 11.10.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг ЕАД група 4: КЕЦ Хасково, Димитровград, Кърджали, Момчилград, Крумовград, Харманли
Прогнозна стойност: BGN 282 612,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2023-0009 Дата на публикуване: 10.10.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: „Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” – Столична община”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0029 Дата на публикуване: 10.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Инженеринг на обект: Основен ремонт на пътна настилка на ул. „Втора“, с. Виноград
Прогнозна стойност: BGN 139 835,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0054 Дата на публикуване: 10.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Ремонт на участъци от път KRZ2297 /ІІІ-865/ Бойно – Велешани, Община Кърджали”
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03017-2023-0011 Дата на публикуване: 10.10.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Пловдив Предмет на ОП: Доставка и монтаж на 1/един/ брой мобилна приемна в с. Първенец
Прогнозна стойност: BGN 58 185,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03782-2023-0001 Дата на публикуване: 10.10.2023
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН И БАЛЕТЕН ЦЕНТЪР-СОФИЯ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрива на сградата на Държавен музикален и балетен център- София“
Прогнозна стойност: BGN 185 838,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2023-0011 Дата на публикуване: 10.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: СМР за „Рехабилитация на пътно платно на ул. Алеко Константинов в град Белово“
Прогнозна стойност: BGN 121 763,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2023-0075 Дата на публикуване: 10.10.2023
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: Обвръзка за работа в реверсивен режим при Компресорна станция „Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2023-0060 Дата на публикуване: 10.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Изграждане на 24.3 kWp покривна фотоволтаична система за производство на електричество за собствени нужди в сградата на Общинска администрация – Ямбол”
Прогнозна стойност: BGN 55 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00637-2023-0008 Дата на публикуване: 10.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САТОВЧА Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор на обект: Възстановяване на подпорни стени, отводняване и основен ремонт на улица-калдъръм от ПИ 120 до ПИ 5 по плана на село Долен, община Сатовча, област Благоевград”
Прогнозна стойност: BGN 407 570,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00627-2023-0019 Дата на публикуване: 10.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМЯДОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител по изграждане на парк „СМЕДА“, находящ се в УПИ I – 639 (за парк), кв.92а, по плана на гр. Смядово, общ. Смядово, с идентификатор 67708.306.639 по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 547 543,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2023-0014 Дата на публикуване: 10.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „Строително ремонтни дейности за Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик“
Прогнозна стойност: BGN 334 504,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2023-0007 Дата на публикуване: 10.10.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: ,,Строително – монтажни работи на склад за съхранение на гуми и акумулатори, находящ се в гр. Варна, ул. ,, Атанас Далчев” № 1 – ТИЛ база на ОДМВР-Варна”
Прогнозна стойност: BGN 33 333,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2023-0038 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на санитарни помещения и ВиК инсталация в сградата на Общинска администрация, град Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 108 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2023-0015 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В СЕЛАТА СРЕДНОГОРЦИ И БУКОВА ПОЛЯНА В ОБЩИНА МАДАН“
Прогнозна стойност: BGN 195 549,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0073 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа по път III-637 (от о.т.225 до о.т. 126) по път III-637 (от о.т.122 до о.т. 8), по ул. „Драговищенско шосе“ (от о.т.8 до о.т. 47) с. Драговищица, общ. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 1 368 467,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00192-2023-0004 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙНИЦА Предмет на ОП: „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични електроцентрали за нуждите на Община Бойница по 4 (четири) обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 145 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0031 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Ардино по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 786 809,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00442-2023-0003 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Строителство на обект: „Текущ ремонт и подмяна на дограма в сградата на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 65 291,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2023-0200 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на покриви и улуци в сградите на РЗОК-Пловдив и доставка и монтаж на входна врата
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00043-2023-0004 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУЛОВО Предмет на ОП: Реконструкция на площадкова канализация за битови отпадни води на „МБАЛ Дулово
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0083 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Строително-ремонтни интериорни дейности в сграда с идентификатор 04279.615.162.1 за Защитено жилище „Слънчев дом“, находящо се на ул. „Тодор Александров“ № 98, гр. Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 46 291,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0053 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 11 к.м., Пристанище Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 6 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00276-2023-0028 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД Предмет на ОП: „Ежедневни и аварийни строително-ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ ЕАД по шест обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0050 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на сграда за кметство в с. Петров дол“
Прогнозна стойност: BGN 31 626,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0049 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на сграда – общинска собственост, определена за ползване от пенсионерски клуб в с. Черковна, община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 15 645,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0047 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) за основен ремонт на улици в селата Комарево, Градинарово, Равна и Черноок, община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 248 543,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00870-2023-0032 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД Предмет на ОП: Извършване на неотложни и аварийни строително-монтажни работи /СМР/ на сградния фонд и прилежащите части на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0088 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ГАРАЖИ И ПОКРИТ ПАРКИНГ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.609.1265, УПИ II-362, 713, КВ. 19, М. „ЛЕВСКИ ЗОНА В“, СО – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, ГР. СОФИЯ““
Прогнозна стойност: BGN 327 148,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2023-0013 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Строително ремонтни работи на покрива на сградата на НЧ „Отец Паисий-1936“, кв. „Славовци“, гр. Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2023-0023 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: ,,Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект ,,Ремонт на сградата на НЧ ,,Дружба-1870“, гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 825 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2023-0022 Дата на публикуване: 09.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за строителство по проект „Благоустройство и обновяване на парковата среда около местната забележителност «Бучалото», гр. Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 368 067,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02312-2023-0012 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Предмет на ОП: „Обновяване и ремонт на помещения в сгради на ИБЕИ-БАН по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 39 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0043 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Доизграждане на зона за спорт, чрез обновяване на стадион, в УПИ IV-1271, кв. 138 по плана на гр. Исперих – I-ви ЕТАП Доизграждане на зона за спорт““
Прогнозна стойност: BGN 359 969,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0023 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Изпълнение на CMP на обект: Реконструкция и ремонт на улица „9-ти септември“ от о.т.222 през о.т.61-о.т.60-о.т.101 –о.т.100 – о.т.102 до о.т. 99 по плана за регулация на с. Дъбово, община Мъглиж
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2023-0038 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 107 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2023-0018 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ – Ремонт покрив на Педагогически колеж гр. Плевен към ВТУ „Св. св.Кирил и Методий“ гр. В. Търново
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00120-2023-0015 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на партерен етаж, първи и втори етажи и покрив на Блок 3 в СБВ на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Момин Проход“
Прогнозна стойност: BGN 1 893 928,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00898-2023-0005 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт в рентгенов кабинет на II етаж на ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02909-2023-0005 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Хасково Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЗАКРИТО СТРЕЛБИЩЕ, ПРЕДОСТАВЕНО В УПРАВЛЕНИЕ НА ОДМВР ХАСКОВО, НАХОДЯЩО СЕ В ОБЕКТ „ТИЛОВА БАЗА“, М. ИДИМИРЛИ, ГР. ХАСКОВО
Прогнозна стойност: BGN 351 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2023-0026 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ В УПИ I-832, КВ. 48 ПО ПУП НА ГР. ДЖЕБЕЛ, ОБЩ. ДЖЕБЕЛ “
Прогнозна стойност: BGN 837 721,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02887-2023-0002 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА Предмет на ОП: „СМР на помещения в „Професионална гимназия по механотехника“ – гр. Сливен за реализация на проект „Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение по процедура BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ от НПВУ“
Прогнозна стойност: BGN 905 280,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2023-0040 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях– ул. „Морска“ в участъка от ул. „Г. Кондолов в посока изток до края /тупик/, гр. Поморие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, по процедура МИГ Поморие_10_1_7.2 M4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 272 459,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0081 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за въвеждане на енергийно ефективни мерки в сграда публична общинска собственост във връзка с реализацията на проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“, №BGENERGY-2.002-045, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) №BGENERGY-2.002-045-с01/29.04.2022 г., финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.”
Прогнозна стойност: BGN 1 142 785,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2023-0037 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Преустройство на част от сградата на ИСТ–МВР за нуждите на НИК – МВР и основен ремонт на лабораторията по „Специална физико-химия“ на СОБТ, товарен асансьор, лаборатория МПС и гаражи, ПИ 68134.4090.444, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 16 129 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0052 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на сграда фар кула – II участък в пристанищен терминал Русе – запад“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00085-2023-0051 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: Военномедицинска академия Предмет на ОП: Реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сграден фонд и съоръжения на Военномедицинска академия и подчинените й структури
Прогнозна стойност: BGN 30 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2023-0008 Дата на публикуване: 06.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: Изграждане на футболно игрище – етап 1 в УПИ-I кв. 1 в с. Егълница
Прогнозна стойност: BGN 147 209,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2023-0013 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: Спортен комплекс, с. Оряховец, община Баните, Подобект: Овоидален водосток“
Прогнозна стойност: BGN  2 138 942,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0044 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА НОВИ УЛИЧНИ КАСЕТИ НА СИСТЕМАТА ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN  91 278,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00602-2023-0005 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИРКОВО Предмет на ОП: „Възстановяване на асфалтовата настилка на улици в населените места на община Мирково за 2023 год.“
Прогнозна стойност: BGN  112 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2023-0028 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: „Преустройство на част от склад в хранилище за съхранение на веществени доказателства, находящо се в гр. София, кв. Бенковски, ул. „Лазар Михайлов“ № 147
Прогнозна стойност: BGN  84 351,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0041 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛОКАЛНА УЛИЦА МЕЖДУ ОТ 182 И ОТ 174 И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И ВРЕМЕННИ ПАРКОМЕСТА В УПИ I – 9620, КВ. 44, ГР. ИСПЕРИХ“.
Прогнозна стойност: BGN  94 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2023-0019 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: Етап 2 – Улица „Тинтява“ в гр. Годеч о.т. 325 -353.“
Прогнозна стойност: BGN  147 024,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2023-0040 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: Извършване на текущ ремонт на част от покрив на производствена сграда – пералня в комплекс „Бояна“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN  95 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2023-0021 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: РЕНОВИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПАРК В С. СТАМБОЛОВО
Прогнозна стойност: BGN  12 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2023-0010 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Изграждане на нова многофункционална спортна зала и асансьор за осигуряване на достъпна среда“, находяща се в УПИ IV – за училище и спортна зала, на кв. 104 по рег. план на с. Чепинци, Община Рудозем“
Прогнозна стойност: BGN  3 661 735,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02535-2023-0002 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР), ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДА С ИД. 55155.506.1072.8, И СМР В СГРАДА С ИД. 55155.506.1072.17 НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА – ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-1.014 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ ОТ НПВУ
Прогнозна стойност: BGN  1 308 568,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05920-2023-0008 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за изграждане на Център за високи постижения към ПГКПИ – Бургас в УПИ I, в кв. 88 по плана на ж.р. „Меден Рудник“, ПИ 07079.650.336 по КККР на гр. Бургас.
Прогнозна стойност: BGN  3 169 882,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0080 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изграждане на малък физкултурен салон в ОУ „Любен Каравелов”
Прогнозна стойност: BGN  1 433 232,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2023-0012 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: „Строително монтажни работи по извършване на вертикална планировка около сгради, находящи се в ПИ с идентификатор 56722.662.644, в управление на ВВВУ „Георги Бенковски“(ВР 2959).
Прогнозна стойност: BGN  125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00872-2023-0020 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРИМОРСКО Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка в УПИ I, КВ.27 /ПИ №58356.501.571/ по плана на град Приморско
Прогнозна стойност: BGN  673 008,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0030 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в села на територията на Община Средец по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN  58 333,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2023-0022 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: “Обновяване на сградите на читалища, находящи се на територията на община Пазарджик“ – две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN  77 048,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0054 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: РЕМОНТ НА АПАРТАМЕНТИ С АДМИНИСТРАТИВНИ АДРЕСИ: ГРАД ПЛОВДИВ, УЛ. „РАДКО ДИМИТРИЕВ“ по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN  395 331,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0081 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на етап ІІІ: ул. „Люлин” от ул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Братя Миладинови”- начало трасе до о.т. 07, съгласно ситуация от обект: „Рехабилитация на ул. „Вела Пеева” от о.т. 30 до о.т. 32, ул. „Комунига” от о.т. 41а, през о.т 38а до о.т 32 и ул. „Люлин” о.т. 29, о.т. 105, о.т. 23 в село Капитан Андреево”
Прогнозна стойност: BGN  39 508,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0082 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на ул. „Лозан Господинов” от о.т. 70 до о.т. 15, ул. „Стефан Милушев” от о.т. 89 до о.т. 82 в с.Левка”
Прогнозна стойност: BGN  501 439,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0083 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект : „Рехабилитация на ул. „Септемврийска“ от о.т. 134 до о.т. 17 в село Студена“
Прогнозна стойност: BGN  457 433,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01509-2023-0003 Дата на публикуване: 05.10.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на CMP, до ключ, на модулно сглобяема къща на обект ,,Сграда за Хидрометеорологична обсерватория гр. Ловеч“, в поземлен имот с кадастрален идентификатор 43952.502.4 по кадастралната карта на гр. Ловеч.
Прогнозна стойност: BGN  83 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2023-0017 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: Полагане на пътна маркировка на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Две могили
Прогнозна стойност: BGN 78 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06455-2023-0001 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: «Неотложни ремонтни работи в СУ „Христо Смирненски“, гр.Гулянци, общ.Гулянци »
Прогнозна стойност: BGN 269 214,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0160 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане -текущ ремонт на обекти на територията на област Пловдив по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на ДСП- Карлово към РДСП –Пловдив – текущ ремонт“ Обособена позиция № 2: „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на ИРМ Сопот при ДСП- Карлово към РДСП –Пловдив – текущ ремонт“
Прогнозна стойност: BGN 28 930,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01175-2023-0007 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Предмет на ОП: Подмяна на аварирал маслен кабел 20 kV с нов ел. кабел тип САХЕкТ или еквивалентен, 20кV, 1х185 мм2 – основно захранване на Трафопост „Плана” от Трафопост „Космическа станция”, гр. София.
Прогнозна стойност: BGN 98 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0158 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително -монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенция за социално подпомагане – текущ ремонт за обект на административна сграда, ползвана от ДСП – Благоевград, ИРМ – Симитли, находяща се на адрес: гр. Симитли, ул. „Георги Димитров“ №27
Прогнозна стойност: BGN 4 636,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0053 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ОБЕКТ: РАЗШИРЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА МАХАЛА ДОЛНА БЛЕНИКА В С.БЛЕНИКА, ОБЩ.КЪРДЖАЛИ
Прогнозна стойност: BGN 467 420,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0166 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на ИРМ Лъки при ДСП-Асеновград към РДСП –Пловдив – текущ ремонт“
Прогнозна стойност: BGN 12 045,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0165 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на ССЗ „Тракия“ при ДСП-Пловдив към РДСП –Пловдив – текущ ремонт“
Прогнозна стойност: BGN 26 015,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0164 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане -текущ ремонт на обекти на територията на област Пловдив по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на ДСП- Първомай към РДСП –Пловдив – текущ ремонт“ Обособена позиция № 2: „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на ИРМ Садово при ДСП- Първомай към РДСП –Пловдив – текущ ремонт“
Прогнозна стойност: BGN 69 848,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2023-0031 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор във връзка с изпълнението на обект „Ремонт и рехабилитация на Център за подкрепа и личностно развитие – ученическо общежитие, гр. Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 1 905 570,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0162 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане -текущ ремонт на обекти на територията на област Пловдив по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на ДСП- Хисаря към РДСП –Пловдив – текущ ремонт“ Обособена позиция № 2: „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на ИРМ Калояново при ДСП- Хисаря към РДСП –Пловдив – текущ ремонт“
Прогнозна стойност: BGN 35 855,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2023-0129 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София“
Прогнозна стойност: BGN 399 996,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0114 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Изграждане на шумозащитни съоръжения за жилищни територии с установено наднормено ниво на шум в близост до пътни участъци от републиканската пътна мрежа с трафик над 3 млн. МПС годишно за АМ „Струма“, в участък 1 от км 19+561 до км 19+931 и участък 2 от км 20+285 до км 22+144, жилищна територия на кв. „Църква“, гр. Перник“.
Прогнозна стойност: BGN 1 855 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0113 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за проектиране, упражняване на авторски надзор и строителство (инженеринг) за обект: „Изграждане на нов мост на река Черкезица при км 0+189 на път III-804 „Поповица- Асеновград“
Прогнозна стойност: BGN 1 436 840,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01175-2023-0008 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Предмет на ОП: „Текущи и аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0235 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на покривна хидроизолация на сграда „Информационен център”
Прогнозна стойност: BGN 281 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0234 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на вертикални щрангове на отоплителна и водопроводна инсталация в общежития 2 и 4
Прогнозна стойност: BGN 446 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0077 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: ‚‚РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ С ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА–ДВУСТРАННО ПО УЛИЦА „НИКОЛА СТАМБОЛИЙСКИ„ И УЛИЦА „ ХРИСТО БОТЕВ „ В С.РАДУИЛ, ОБЩИНА САМОКОВ‘‘
Прогнозна стойност: BGN 51 810,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0051 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация кабелни връзки 20 kV от ВС „Рибна борса” до ТП „Силоз” и кабелна връзка от ВС „Рибна борса” до ТП „Нов стол” в частта от ВС „Рибна борса” до ТП „Силоз”“
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2023-0023 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпност в сградата на общинска администрация град Елена“.
Прогнозна стойност: BGN 1 820 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0040 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СОНДАЖ №2ХГ НА НМВ „РУПИТЕ – М. КОЖУХ“, ПИ49312.17.39, местност „Рупите”, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград – реконструкцията се състои в подмяна на тръбно-крановата арматура и отдушник, реконструкция на каптиращото съоръжение и изграждане на помпена станция; изпълнение на черпателен резервоар; нови тръбни връзки на сондажа и съществуващите водопроводи
Прогнозна стойност: BGN 138 916,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0041 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Продължение на съществуваща подпорна стена попадаща в ул. „Беласица”, от осова точка 339 до 340, имот с идентификатор 56126.602.1523 по КККР на гр. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 1 093 719,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0054 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонт покрив сграда на ул. „Княз Борис I“ № 32 – МУЦ“
Прогнозна стойност: BGN 57 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0055 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонт покрив сграда на ул. „Цар Симеон Велики“ № 33 / бившо зъболечение/“
Прогнозна стойност: BGN 50 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0056 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: Ремонт покрив на СУ «П.Р. Славейков» гр. Видин
Прогнозна стойност: BGN 154 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0078 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект:„Рехабилитация на ул.”Родопи” от о.т.58, о.т.59, о.т.167, о.т.166,о.т.165, о.т.163,о.т.162, о.т.161 до о.т.160 в с.Момково ”
Прогнозна стойност: BGN 505 857,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2023-0023 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на текущи ремонти на сгради в населените места на територията на община Хисаря в шест обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 118 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2023-0009 Дата на публикуване: 04.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция и възстановяване на язовир Земен, община Земен“
Прогнозна стойност: BGN 1 406 571,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0154 Дата на публикуване: 03.10.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – РУСЕ Предмет на ОП: Ремонт покрив, фасади и помещения на административна сграда на УМЕР Русе
Прогнозна стойност: BGN   337 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0068 Дата на публикуване: 03.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с АС мощност 55,2 kWp, разположена на земя в ПИ с идент. 07079.10.1331, кв. Крайморие, гр. Бургас”
Прогнозна стойност: BGN   224 643,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2023-0037 Дата на публикуване: 03.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици, тротоари и реконструкция на прилежащата им ВиК инфраструктура, намиращи се в ЦГЧ на гр. Поморие“
Прогнозна стойност: BGN   4 199 568,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0050 Дата на публикуване: 03.10.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на покривно пространство на Магазия 11, Пристанище Бургас“.
Прогнозна стойност: BGN   60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0050 Дата на публикуване: 03.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Довършителни строително – монтажни работи за обект: „Административна сграда – кметство, офиси, кафе-клуб в УПИ II-обществено обслужване, културно историческо наследство (кметство и параклис), кв.9 по регулационния план на село Дедово“.
Прогнозна стойност: BGN   160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0094 Дата на публикуване: 03.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на Детска ясла №7 „Роза“ – УПИ I-„за детски дом и ясли“, кв. 14, 25 м.р., гр. Варна“, ул. „Роза“ № 34, Район „Приморски
Прогнозна стойност: BGN   2 282 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2023-0022 Дата на публикуване: 03.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на ремонти на площадни пространства в населените места на територията на община Хисаря в две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN   98 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06139-2023-0003 Дата на публикуване: 03.10.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО КАЛОФЕР Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НАСТИЛКА НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА „СЕВЛИЕВСКА“ В ГРАД КАЛОФЕР, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN   200 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00908-2023-0010 Дата на публикуване: 03.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ БУРГАС Предмет на ОП: Премахване на незаконен строеж „Триетажна масивна сграда“ и незаконен преместваем обект за охрана, находящи се в гр. Бургас, м. „Отманли“, лесопарк „Росенец“, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN   138 685,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2023-0020 Дата на публикуване: 03.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: СМР на обекти: Комбинирани спортни площадки за мини-футбол и волейбол в с. Дерманци и с. Торос
Прогнозна стойност: BGN   283 120,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0093 Дата на публикуване: 03.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“, находящ се в УПИ I-Училище, кв. 848 в ж.к. „Дружба I“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN   4 142 992,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03554-2023-0001 Дата на публикуване: 03.10.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА Предмет на ОП: Ремонт на покриви на сгради на Професионална гимназия по електротехника и автоматика, гр. София
Прогнозна стойност: BGN   250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2023-0026 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за сепарираща инсталация на обект: Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Ловеч, Община Летница и Община Угърчин“
Прогнозна стойност: BGN 7 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0192 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи на метални елементи и остъкления на помещения към Турбинен цех – ПС-Ханово
Прогнозна стойност: BGN 191 989,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0152 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Ремонт покрив и помещения помощни сгради ДЕЦ
Прогнозна стойност: BGN 97 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2023-0008 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Изграждане на детска площадка в ромската махала на гр. Антоново- тротоар и парапет за улеснен достъп на хора с увреждания
Прогнозна стойност: BGN 62 547,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0231 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на строителна конструкция на ХОГ. Ремонт на помещенията в ХССОЯГ
Прогнозна стойност: BGN 247 246,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0028 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Инженеринг – изработване на инвестиционни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор за „Модернизация на образователната среда в Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, село Баня, Община Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 766 577,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02999-2023-0007 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП:  „СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СГРАДИТЕ НА ОДМВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО БРОЙ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КАКТО СЛЕДВА: ОБЕКТ 1 – гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро“ № 7 – сграда на ОДМВР Велико Търново – вход административна сграда и вход служба „КОС ОБЕКТ 2 – гр. Велико Търново, ул. „Беляковско шосе“ № 4 – сектор „Пътна полиция“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2023-0014 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Ремонт на отводнителен канал по улици „Георги Кирков“ и „Райко Даскалов“ в с. Тодор Икономово“
Прогнозна стойност: BGN 166 002,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0033 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА С. ШКОРПИЛОВЦИ, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК – ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО: ЕТАП 1-ВЪТРЕШНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА С. ШКОРПИЛОВЦИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ГЛ. КЛ. I О.Т. 57 – О.Т. 52 – О.Т. 59: ЕТАП 2 – УЧАСТЪЦИ ОТ ГЛ. КЛ. I О.Т. 57 – О.Т. 52“
Прогнозна стойност: BGN 2 341 639,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00376-2023-0001 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ПОДМЯНА НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ В НУКК“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2023-0035 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Ремонт и подновяване на ограда около стадион „Луи Айер“
Прогнозна стойност: BGN 37 643,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00198-2023-0012 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД Предмет на ОП: ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН-инж. Ангел Ангелов” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 490 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2023-0019 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обекти: Обособена позиция № 1: Основен ремонт на покрив на съществуваща двуетажна сграда на детска градина в с. Ъглен, общ. Луковит и позиция №2 Изграждане на площадка за игра в двора на Детска Градина в с. Ъглен
Прогнозна стойност: BGN 155 426,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2023-0020 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на ул. „Пирин“, с. Кошов, община Иваново, обалст Русе
Прогнозна стойност: BGN 142 047,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2023-0019 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „ПАРКИНГ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ“ В ПИ 32095.165.6 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА С. ИВАНОВО, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“
Прогнозна стойност: BGN 75 818,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0153 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Подмяна дограма, ремонт помещения и боядисване на административна сграда на отдел Габрово, УМЕР Г. Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2023-0011 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни дейности за ремонт и реконструкция на участъци от водопроводна мрежа в с.Граматиково, община Малко Търново по проект: №BG06RDNP001-7.021-002 „Рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в с. Граматиково, общ. Малко Търново”
Прогнозна стойност: BGN 2 671 491,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2023-0018 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП:  Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на гр. Банско
Прогнозна стойност: BGN 643 671,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2023-0017 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път II-19-Места – с. Обидим от км 0+000 до км 8+003=8+000“
Прогнозна стойност: BGN 6 168 135,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03000-2023-0004 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: ОД МВР Пазарджик Предмет на ОП: Извършване на цялостен ремонт на приемна за граждани /РУ – Септември/ в райони с преобладаващо ромско население в ОДМВР-Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 32 818,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04335-2023-0001 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ-С.КУНИНО Предмет на ОП: Инженеринг за обект: „Основен ремонт на жилищна сграда-общежитие на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино, община Роман, ул. „Петко Лалов“ №1, с. Кунино“
Прогнозна стойност: BGN 3 023 081,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06314-2023-0001 Дата на публикуване: 02.10.2023
Наименование на възложителя: Посолство на Република България в Кралство Испания Предмет на ОП: „Проектиране и строително-монтажни работи /СМР/ по термична изолация на фасадите и подмяна на дограма на сградата на посолството на Република България, ул. Санта Мария Магдалена № 15, Мадрид, Кралство Испания“
Прогнозна стойност: EUR 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява