Уникален номер на поръчката: 02431-2022-0003 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Предмет на ОП: Извършване на строително ремонтни работи в учебни работилници на Професионална гимназия по електротехника, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 81 858,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2022-0042 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Инвестиционно проектиране, доставка на материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: Обвръзка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС „Кардам“ и реконструкция на ОС „Кардам“
Прогнозна стойност: BGN 2 330 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2022-0009 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофункционална сграда в УПИ II, кв.23 по плана на село Венец, община Венец“
Прогнозна стойност: BGN 411 748,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0006 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Извършване на непредвидени ремонтни дейности по обекти на територията на община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2022-0022 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: ,,Авариен ремонт в условията на спешност на сградата на „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД”
Прогнозна стойност: BGN 1 278 872,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2022-0003 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: „Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на Район „Централен“ – Община Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2022-0005 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Ремонт и подмяна на съществуващ водопровод в с. Бяла река, общ. Сухиндол”
Прогнозна стойност: BGN 3 370 003,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2022-0005 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Модернизация и основно обновяване на обществен комплекс-пазар в УПИ II-738 в кв.4 в с.Щръклево, община Иваново”
Прогнозна стойност: BGN 577 640,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2022-0013 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа – 2022 г.“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2022-0006 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: Обособена позиция №1 – Ремонт център село Антон, област Софийска, Обособена позиция №2 – Ремонт улици „Хан Аспарух“ и „Хаджи Димитър“ село Антон, област Софийска, финансиран по Постановление №376 на Министерски съвет от 05.11.2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 583 323,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2022-0013 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Изпълнение на строителство на обект/строеж „Рехабилитация и естетизиране на детски площадки в Детска градина с. Миланово“
Прогнозна стойност: BGN 98 974,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2022-0004 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: Строително-монтажни работи на обект „Общински път SFO3334 от разклона с път / ІІІ-822, Самоков – Ихтиман / – Венковец – Боерица – Живково – разклон с път / ІІІ-82
Прогнозна стойност: BGN 7 416 313,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0009 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: Рехабилитация на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Марица“, с. Цани Гинчево, общ. Никола Козлево
Прогнозна стойност: BGN 253 078,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2022-0004 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол
Прогнозна стойност: BGN 179 290,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00741-2022-0001 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА Предмет на ОП: Консервация, реставрация и адаптация на обект: „Сграда на Българска Национална филмотека, находящ се в УПИ II-11, кв. 459, м. Центъра”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” №36 – втори етап
Прогнозна стойност: BGN 625 761,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0022 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“, в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Климент Охридски“
Прогнозна стойност: BGN 2 353 433,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2022-0002 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в Община Долни Дъбник през 2022 г.
Прогнозна стойност: BGN 216 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2022-0006 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обект: „Изграждане на тротоари и подмяна на напоителен канал на част от улица „Елин Пелин“ в с. Абланица, общ. Хаджидимово , обл. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 166 083,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2022-0007 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на алеи в гр. Стражица и централна част на с. Царски извор по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 149 837,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2022-0004 Дата на публикуване: 29.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Изграждане на сцена за културни мероприятия с места за посетители, предназначена за предоставяне на услуги с познавателна и образователна цел в УПИ VII в кв. 25 по ПУП на гр. Джебел, общ. Джебел /ПИ с идентификатор: 20746.501.9012 по КККР на гр. Джебел/“
Прогнозна стойност: BGN 270 880,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2022-0003 Дата на публикуване: 28.04.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Оборище“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2022-0004 Дата на публикуване: 28.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ ПО УЛ. „1-ВА”, ОТ О.Т. 144 ДО О.Т. 5, С. ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
Прогнозна стойност: BGN 318 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2022-0008 Дата на публикуване: 28.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за рехабилитация на 4 обекта (улици), гр. Попово по четири обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 483 320,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00349-2022-0011 Дата на публикуване: 28.04.2022
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ/РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: СГРАДА НА СЪОБЩЕНИЯТА, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, Р-Н „ЦЕНТРАЛЕН“, УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ“ № 8
Прогнозна стойност: BGN 305 201,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2022-0007 Дата на публикуване: 28.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изграждане на паркинги по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Паркинг в ПИ 57649.503.2135, ПИ 57649.503.2150, ПИ 57649.503.3548 в кв.105, гр. Попово“ Обособена позиция № 2: „Паркинг в ПИ 57649.503.3583 в кв. 116, гр. Попово“
Прогнозна стойност: BGN 402 649,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0032 Дата на публикуване: 28.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект „Вътрешно преустройство на СУ „МАКСИМ ГОРКИ“ – обособяване на нови стаи, УПИ I 3368 , кв.69“ , гр.Стара Загора “
Прогнозна стойност: BGN 161 600,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0022 Дата на публикуване: 28.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на „ДГ Радост” в гр. Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 64 574,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05549-2022-0003 Дата на публикуване: 28.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране, изграждане и авторски надзор (Инженеринг) на Комплектни трансформаторни постове, кабелни трасета до зарядни станции за електрически автобуси, и присъединяване към електропреносна мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 422 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0014 Дата на публикуване: 28.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за изпълнение на: „Текущ ремонт на улици в села на територията на Община Средец по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN100 240,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0010 Дата на публикуване: 28.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ /ЛАРГО/ ОТ О.Т.658 ДО О.Т.677, ГР.ЧИРПАН“
Прогнозна стойност: BGN 349 967,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0021 Дата на публикуване: 28.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ”Текущ ремонт на НЧ”Св.Св. Кирил и Методий 1928”, с.Студена,община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 45 145,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2022-0003 Дата на публикуване: 28.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на покрива на Народно читалище „Нов живот – 1948“, с. Мъдрево, община Кубрат“
Прогнозна стойност: BGN 55 066,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2022-0004 Дата на публикуване: 28.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ОПАН , ОБЩИНА ОПАН – ВТОРИ ЕТАП“
Прогнозна стойност: BGN 1 102 403,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0009 Дата на публикуване: 28.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: Основен ремонт, пристройка и благоустрояване на околно пространство на поликлиника в гр. Нови пазар, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 248 231,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2022-0004 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. АРЧАР, ОБЩ. ДИМОВО“
Прогнозна стойност: BGN 131 935,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0117 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – КАРЛОВО“ Предмет на ОП: Изграждане и поддържане на минерализовани ивици, поддържане на противопожарни просеки, находящи се в териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово” – ЮЦДП, гр. Смолян с цел изпълнението на противопожарни мероприятия
Прогнозна стойност: BGN 21 842,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0018 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на зелена площ за обществено ползване, находяща се в с. Пъстрогор, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 40 067,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0015 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътища от община Севлиево”
Прогнозна стойност: BGN 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2022-0004 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Административна сграда на Община Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 514 382,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0017 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Изграждане на открити детски площадки за игра на територията на община Ямбол по пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 235 749,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0088 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на слабонапорни канали и дюкери между РШ2 и Начало топъл канал 2
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0013 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на обществени зони за отдих в ПИ 57354.300.389 по КККР на гр. Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 56 584,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0032 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Център за грижа за лица с психични разстройства“ с. Копиловци, общ. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 740 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2022-0004 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ТРОТОАРНИ ПЛОЩИ В ГР. ВЪРШЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0015 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Основен ремонт на ОУ “Любен Каравелов“ – сгрaди с идентификатор 51500.501.377.1 и 51500.501.377.2., гр. Несебър- стара част,
Прогнозна стойност: BGN 529 125,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0011 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 8 945 045,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0068 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг ЕАД, регион Пловдив, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 897 794,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0031 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи /изграждане, ремонт, реконструкция, поддръжка или възстановяване/ на тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 15 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2022-0016 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: Ремонт на покрива над киносалона и над топлата връзка, свързваща киносалона със сградата на ГДПБЗН – МВР на ул. „Н. Габровски“ № 30, шпакловане и боядисване на стени и тавани в киносалона и прилежащите помещения, засегнати от теча на вода от покрива
Прогнозна стойност: BGN 93 161,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01007-2022-0005 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на част от операционен блок на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД, град Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 269 950,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0042 Дата на публикуване: 26.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР/ на шест многофамилни жилищни сгради, в изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.018-0008 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник – Етап 1″
Прогнозна стойност: BGN 1 821 895,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0024 Дата на публикуване: 22.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения” в ПИ 78428.75.24, местност „Иванова чешма”, с. Церова кория, Община Велико Търново“.
Прогнозна стойност: BGN 464 633,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2022-0031 Дата на публикуване: 22.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на ремонтна работилница за рибарски лодки в УПИ VIII-1367, кв. 1, м. „Рибно пристанище“, землището кв. „Крайморие“, гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.10.1367 по КК на гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 330 336,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0074 Дата на публикуване: 22.04.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Строителни и монтажни работи за възстановяване на металните елементи и бетоновите повърхности на Комин №2, Н=180 м.
Прогнозна стойност: BGN 242 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0073 Дата на публикуване: 22.04.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: СМР за ремонт на бетонови настилки и канали, кота 0, Котелен цех, част 700 и 890 MW
Прогнозна стойност: BGN 309 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2022-0004 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и основен ремонт на ул. „Шипка“ от ул. „Кънчо Чамов“ до ул. „Изворна“, гр. Нова Загора“.
Прогнозна стойност: BGN 975 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2022-0004 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Стамболийски по улици Васил Левски, Кочо Честименски, Гоце Делчев, Търговска, Рила, Захари Стоянов, Хаджи Димитър, Тодор Каблешков, Антим I-ви, Генерал Гурко, Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 2 257 447,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01229-2022-0001 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Текущ ремонт в сградния фонд на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника („ПГХТТ“) – гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 112 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0009 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Спортна зала „Абритус“ гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2022-0012 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Благоустрояване на градски стадион „Орчо Войвода” гр. Панагюрище“
Прогнозна стойност: BGN 615 625,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2022-0005 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: “Ремонт на съществуваща водопроводна мрежа и съоръжения по ул. “Стефан Караджа”, ул. “Кочо Честименски ” и ул. “Цар Калоян” на територията на гр. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 424 075,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0021 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Изграждане на допълнителен резервоар за отпадъчни води към съществуващ ретензионен басейн в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово“
Прогнозна стойност: BGN 182 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01252-2022-0001 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „БАНКЯ“ Предмет на ОП: Ремонт и поддържане на уличната мрежа, поддръжка на подлези, линейни отводнители и шахти на територията на Столична община – район „Банкя
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0016 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ – Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00370-2022-0004 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ“ ЕАД Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на помещение, предназначено за монтаж на нов компютърен томограф в сградата на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 116 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0030 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Комплексно изпълнение на проектиране, изграждане, реконструкция, доставка и монтаж на оборудване, апарати и помощни съоръжения за модернизация на закрита разпределителна уредба 10 кV, на командни табла за уредба 110 кV в подстанция „Бояна“ и въвеждане на обекта в режим на телемеханика“, реф. №PPС 22-046
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2022-0006 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Ремонт на Читалище „Напредък 1871“ гр. Никопол, находящ се в гр. Никопол, ул. „Христо Ботев“ № 6.
Прогнозна стойност: BGN 70 320,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0019 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи по инвестиционен проект „Рехабилитация на съществуваща обществена зона за отдих със спортни детски площадки във вътрешно квартално парково пространство в гр. Павликени”
Прогнозна стойност: BGN 91 514,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00553-2022-0005 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО „АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на част от покрива (източната) на сграда „ИФТТ-2“ в НК-2 на БАН, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 32 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2022-0018 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ,,Изпълнение на СМР за укрепване на свлачище в 2 (две) обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 037 116,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2022-0011 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сграда за обществено обслужване в ПИ 39493.501.753 в с. Крапец, общ. Шабла“ по Проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 99 033,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0030 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 240 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2022-0003 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на рекреационна зона в УПИ I-парк, кв. 46 по плана на с. Щипско, общ. Вълчи дол, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 492 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2022-0004 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: „Благоустрояване на междублокови пространства в квартал Сарая, в град Сопот, подобект „Паркинг пред блок 13“
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06251-2022-0001 Дата на публикуване: 21.04.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „В.ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив – ОУ „Васил Левски“, с. Лесура, община Криводол“
Прогнозна стойност: BGN 73 725,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2022-0007 Дата на публикуване: 20.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Преустройство и ремонт на обществена сграда в ПИ 38978.900.6779 по КК и КР на гр. Костинброд в общински музей
Прогнозна стойност: BGN 954 154,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0015 Дата на публикуване: 20.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: МБАЛ гр. Исперих – Южно крило по проект: „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”.
Прогнозна стойност: BGN 83 074,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2022-0012 Дата на публикуване: 20.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: “Обновяване на Детска ясла „Пролет“, гр. Гоце Делчев – ПЪРВИ ЕТАП“
Прогнозна стойност: BGN 195 769,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0015 Дата на публикуване: 20.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Ремонт улици и тротоарни настилки в населените места на територията на община Троян през 2022 г.
Прогнозна стойност: BGN 522 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0064 Дата на публикуване: 20.04.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за съоръжаване на второ трансформаторно поле 110-kV и монтаж на втори силов трансформатор 110/20-kV с мощност 25/32,5 MVA в подстанция Царацово
Прогнозна стойност: BGN 502 603,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0071 Дата на публикуване: 20.04.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Основен ремонт на подход в района на хале Ремонтно-механична база
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0014 Дата на публикуване: 20.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Инженеринг за изпълнение на вертикална планировка и благоустрояване на Ритуален дом в с.Зърнево”
Прогнозна стойност: BGN 44 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00423-2022-0011 Дата на публикуване: 20.04.2022
Наименование на възложителя: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД Предмет на ОП: Обработване на влажни участъци и хидроизолация в единични места на метроучастъци, които са в експлоатация и са извън гаранция
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2022-0003 Дата на публикуване: 20.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: “РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩО ПРОСТРАНСТВО НА ПОЛИКЛИНИКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАВЕС“ и „РЕМОНТ НА СТЪЛБИ И ОБОСОБЯВАНЕ НА ПАРКИНГ“
Прогнозна стойност: BGN 267 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00268-2022-0009 Дата на публикуване: 20.04.2022
Наименование на възложителя: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Предмет на ОП: Обособяване на санитарен възел в сграда с идентификатор 77181.6.495.23 за контролно-пропускателен пункт (КПП) в РПЦ – Харманли
Прогнозна стойност: BGN 102 491,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2022-0011 Дата на публикуване: 20.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и прилежащите тротоари в населени места от община Ветрино“,
Прогнозна стойност: BGN 1 109 045,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2022-0008 Дата на публикуване: 20.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основно обновяване на ОУ „Христо Смирненски“, с. Радиево, Община Димитровград“, по Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 237 140,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2022-0001 Дата на публикуване: 20.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: „Реконструкция Четвъртокласен път – VID-1150 /Неговановци – Винарово/ – дължина 4700 м. / 2700 м. в населени места/ от км 0+000 до км 4+700“.
Прогнозна стойност: BGN 4 602 687,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2022-0005 Дата на публикуване: 20.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Ремонт на улици и пътища на територията на община Стражица по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 231 225,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00991-2022-0007 Дата на публикуване: 20.04.2022
Наименование на възложителя: В И К АД Предмет на ОП: “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от “В И К” АД, гр. Ловеч”
Прогнозна стойност: BGN 154 230,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0012 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг на обект „Пристрояване и реконструкция на сгради от училищен комплекс на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №82А в гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 2 225 726,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0015 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Строителство на рехабилитация и ремонт на общински пътища, улици и изграждане на ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 2 199 480,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2022-0011 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Изграждане на пожароизвестителни системи в бреговите постове за радиотехническо наблюдение“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00199-2022-0001 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ ЙОРДАН ЙОВКОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 155 710,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0017 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МЛАДЕЖКИ ПАРК В ГР. ПАВЛИКЕНИ-ЕТАП І“
Прогнозна стойност: BGN 150 818,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0015 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ ДЕЦА ОТ 3 ДО 6 ГОД. В УПИ XIII-509, КВ. 251, ПИ № 00702.521.509 ПО КККР НА ГР. АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Прогнозна стойност: BGN 6 737 362,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2022-0060 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ПЕРНИК Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи по подмяна на подова настилка в работни помещения в сградата на РЗОК-Перник
Прогнозна стойност: BGN 13 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0010 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ГЕОРГИ КОНДОЛОВ“, ГР. КАМЕНО В УЧАСТЪКА ОТ ОТ 156 (КРЪСТОВИЩЕ С ПЪТ III 5392 (ТРОЯНОВО – АЙТОС) ВИНАРСКО – КРЪСТИНА – КАМЕНО – БРАТОВО) ДО ОТ 116 (КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. СВОБОЖДЕНИЕ, ОБЩ. КАМЕНО) И УЧАСТЪКА ОТ ОТ 146 (КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. ОБОРИЩЕ ГР. КАМЕНО) ДО КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ, ГР. КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 951 881,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02953-2022-0002 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на изкуствена алпийска стена във военно формирование 28 330 – Смолян
Прогнозна стойност: BGN 244 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0039 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – МОНТАНА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Лом.
Прогнозна стойност: BGN 7 466,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03453-2022-0002 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА Предмет на ОП: „Спешен частичен ремонт на сграда на Национален дворец на децата (НДД), находяща се в бул. „Александър Стамболийски“ № 191, гр.София, след възникнал пожар”
Прогнозна стойност: BGN 152 319,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2022-0001 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: Доставка и полагане на захранващ кабел от съществуващ трафопост до външни разпределителни табла във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево
Прогнозна стойност: BGN 65 241,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0015 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на площ за обществено ползване, находяща се в с. Мезек, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 59 913,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0008 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: “Аварийно – ремонтни дейности по покрив и фасади на Народно читалище „Съзнание 1894“ с.Асеновци, община Левски”
Прогнозна стойност: BGN 444 499,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2022-0018 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт на Колонада Ректорат ТУ-София
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0070 Дата на публикуване: 19.04.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Рехабилитация на обслужващ път Сгуроотвал
Прогнозна стойност: BGN 496 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0011 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Основен ремонт и реконструкция на детски и спортни площадки на територията на Община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 346 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0010 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Основен ремонт на водопроводи и канализации на територията на Община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 268 960,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0009 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Реконструкция ул.“Мак“ от ОТ457 през ОТ460 до ОТ449, квСветица с площ 760м2, гр.Своге
Прогнозна стойност: BGN 149 446,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0013 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изграждане на улици в ж.к. „Митко Палаузов“, град Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 312 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0006 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: “Реконструкция на канализационната система във в.з. Зелин община Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 3 613 244,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0005 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводната система във в.з. Зелин, община Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 4 088 199,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00477-2022-0003 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРУСАРЦИ Предмет на ОП: Ремонт на улици и тротоари на територията на община Брусарци
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2022-0008 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И СТРОИТЕЛНО- РЕМОНТНИ РАБОТИ И ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ НА БИВШИ ПОМЕЩЕНИЯ НА РЕТГНЕН ЗА МОНТАЖ НА КОМЮТЪРЕН ТОМОГРАФ В УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД“
Прогнозна стойност: BGN 97 541,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2022-0003 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр. Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 1 198 830,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2022-0010 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект: „Археологически парк “Дуранкулак – Хаманджия”: Консервация и експониране на пещерен храм на Кибела на „Големия остров“, възстановяване на аварирал участък от укрепително съоръжение и консервация на археологически структури под защитен насип“ в рамките на изпълнение на проект № ROBG-407 – „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия-първа цивилизация на стара Европа“
Прогнозна стойност: BGN 942 011,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0013 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Обособяване на площадка по безопасност на движение по пътищата в част от УПИ I – училище в квартал 18 по плана на с.Паскалево, община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 136 343,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00955-2022-0005 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДМЯНА НА 1 БРОЙ АСАНСЬОР (ДЕМОНТАЖ НА 1 БРОЙ СЪЩЕСТВУВАЩ АСАНСЬОР И МОНТАЖ НА НОВ АСАНСЬОР) В СТУДЕНТСКОТО ОБЩЕЖИТИЕ НА НХА, БЛ. 28 – СТУДЕНТСКИ ГРАД, СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0008 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на ул. „Чапаев“, с. Каравелово, общ. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 525 795,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2022-0004 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: Ремонт и обновяване на траурен дом и изграждане на ограда в гробищен парк в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе“ по Проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 207 831,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2022-0008 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: Изпълнение на техническа рекултивация за Закриване и рекултивация на депо за НО на „КОРООТВАЛ” на „Пиринхарт“, местност „Седръч“, землище на гр. Разлог.
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0007 Дата на публикуване: 18.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Реконструкция водопроводна мрежа „Тласкател от П.СТ.“Асеновци 2″ до ж.п.линия гр.Левски“
Прогнозна стойност: BGN 1 423 186,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2022-0044 Дата на публикуване: 16.04.2022
Наименование на възложителя: Контур Глобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Боядисване на обшивка, фасади и покриви на абсорбери 12 и 34 по алпийски способ
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0009 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Ремонт на пътна мрежа на територията на Община Чирпан и улична мрежа в регулацията на град Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан” по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Ремонт на републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан, Община Чирпан” Обособена позиция 2: “Ремонт на улична мрежа в регулацията на град Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан” Обособена позиция 3: “Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на териториторията на Община Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 90 812,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2022-0002 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: „СМР/СРР на сгради находящи се в УПИ I и УПИ ХХIХ, кв.215, /бивше МНО/, гр. Любимец и Читалище „Просвета 1949”, с. Оряхово, община Любимец”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2022-0004 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: Изграждане на довеждащ водопровод от водоем до с.Поповица, общ.Садово
Прогнозна стойност: BGN 263 571,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0009 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Преустройство на магазин във филиал на ДГ 91 „Слънчев кът“ – яслена група“
Прогнозна стойност: BGN 100 783,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2022-0003 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „Ремонт на тротоари на улици „Родопи“, „Христо Ботев“, „Лале“, „Марица“, „Самуил“ и „Гео Милев“ – с.Борино“.
Прогнозна стойност: BGN 95 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2022-0009 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица“
Прогнозна стойност: BGN 223 208,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0012 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАРИ В ГР. САМОКОВ”.
Прогнозна стойност: BGN 309 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00962-2022-0004 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКИМОВО Предмет на ОП: „Ремонтни дейности за подмяна на дограма в сградата на читалище „Алекси Беремлиев-1926“, с. Якимово, община Якимово“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2022-0006 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Благоустрояване на външното пространство на лечебното заведение, находящо се в УПИ №I-643 в кв. 163 по регулационния план на гр. Ветово и осигуряване на достъпна среда“
Прогнозна стойност: BGN 84 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2022-0004 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Основен ремонт и монтаж на отоплителна инсталация в административна сграда в ПИ № 40097.501.640- с. Крушари, ул. „Девети септември“ №3-а“
Прогнозна стойност: BGN 107 616,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2022-0003 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително монтажни работи и укрепителни мероприятия за обект „Укрепване на свлачища № PAZ 04.14163-01, № PAZ 04.14163-02, № PAZ 04.14163-03, в кв. 25,кв.26,кв. 27 и кв. 28, с. Габровица, община Белово“ – етапно изпълнение .
Прогнозна стойност: BGN 2 555 576,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01518-2022-0002 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Проектиране, основен ремонт и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1“.
Прогнозна стойност: BGN 4 001 390,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0054 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изработка, доставка и монтаж на дограма в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 274 187,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2022-0003 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително- монтажни работи (инженеринг) на обект: „Основен ремонт на склад в гр. София, кв. Бенковски, ул. „Лазар Михайлов“ 147
Прогнозна стойност: BGN 84 351,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2022-0006 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Консервация, реставрация и експониране на недвижима културна ценност, с категория „Местно значение“ – къща на „Райна Княгиня“.
Прогнозна стойност: BGN 638 172,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2022-0012 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и водопроводни отклонения на улици на територията на община Велики Преслав в населени места с Троица ул. Захари Стоянов от ОК 108 до ОК 7 и ул. Цар Калоян – западен участък“ и с. Златар, ул. Рила от ОК 79 до ОК16/11;, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 393 202,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2022-0007 Дата на публикуване: 15.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк –ограда и паркинг
Прогнозна стойност: BGN 173 186,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0008 Дата на публикуване: 14.04.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Изграждане на външно топлозахранване и абонатна станция в ДГ № 177 „Лютиче“, ул. „Витиня“ No 1“
Прогнозна стойност: BGN 47 050,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2022-0009 Дата на публикуване: 14.04.2022
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар Р – 2 000 м3” (защитен тип), предназначен за съхранение на гориво дизелово“
Прогнозна стойност: BGN 209 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2022-0006 Дата на публикуване: 14.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за изграждане на сграда за нова Автобусна спирка с туристически информационен център в гр.Черноморец, община Созопол“
Прогнозна стойност: BGN 202 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2022-0007 Дата на публикуване: 14.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основно обновяване на ОУ „Христо Смирненски“, с. Радиево, Община Димитровград“, по Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 237 140,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2022-0037 Дата на публикуване: 14.04.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на локални оповестителни системи за обекти на „Софийска вода“ АД
Прогнозна стойност: BGN 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0037 Дата на публикуване: 14.04.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, предоставени за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, находящи се на адрес: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 41,43 и гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 37
Прогнозна стойност: BGN 134 318,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0007 Дата на публикуване: 14.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път „KRZ 3222/ II-59, Крумовград–Пелин/-Гулийка от км 0+000 до км 2+010“
Прогнозна стойност: BGN 840 001,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0010 Дата на публикуване: 14.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ УЛИЦИ С АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА В ГР. САМОКОВ”.
Прогнозна стойност: BGN 291 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2022-0002 Дата на публикуване: 14.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР/СРР) на обект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на Кметство с. Острово“, находящ се в с. Острово, ул. „Хемус” №34 – УПИ І-847, кв. 69 по плана на с. Острово“, по Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 148 227,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2022-0003 Дата на публикуване: 14.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж: „Изграждане на нова сграда на НУ „Васил Левски“, гр.Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 243 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0014 Дата на публикуване: 14.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на зелена площ и художествено оформление на подход от о.т. 3 до о.т.634 по ПРЗ на гр.Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 218 926,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2022-0007 Дата на публикуване: 14.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: Ремонти на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Разлог
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00946-2022-0003 Дата на публикуване: 14.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ Предмет на ОП: Ремонт на улици и тротоари на територията на община Медковец
Прогнозна стойност: BGN 6 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2022-0002 Дата на публикуване: 14.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – С.МИХАЛИЧ И НА ПРИЛЕЖАЩОТО ВЪНШНО ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО НЕГО”- II ЕТАП, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 179 484,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2022-0010 Дата на публикуване: 14.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Ремонт на обекти, свързани с културния живот в община Ветрино“ по ПРСР 2014-2020г.
Прогнозна стойност: BGN 220 790,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2022-0002 Дата на публикуване: 13.04.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО – район „Овча купел“
Прогнозна стойност: BGN 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2022-0004 Дата на публикуване: 13.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик
Прогнозна стойност: BGN 1 172 611,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00962-2022-0003 Дата на публикуване: 13.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКИМОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за обект: „Доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дългоделци, община Якимово – част II”.
Прогнозна стойност: BGN 3 200 411,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0037 Дата на публикуване: 13.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Строително-монтажни/ремонтни дейности на помещенията на Домашен социален патронаж – Перник по проект „Повишаване качеството на социалните услуги в Домашен социален патронаж – Перник чрез създаване на подходяща и ефективна инфраструктура
Прогнозна стойност: BGN 60 619,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2022-0012 Дата на публикуване: 13.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА РАБОТНА СРЕДА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – ПОДМЯНА НА ДОГРАМА
Прогнозна стойност: BGN 255 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0006 Дата на публикуване: 13.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на община Сандански“.
Прогнозна стойност: BGN 340 471,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00958-2022-0009 Дата на публикуване: 13.04.2022
Наименование на възложителя: В и К ООД Предмет на ОП: Строителни и монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от „В и К“ ООД гр.Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2022-0011 Дата на публикуване: 13.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Смяна на водопроводната мрежа по улици в югозападната част на гр. Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 2 444 701,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05242-2022-0012 Дата на публикуване: 13.04.2022
Наименование на възложителя: ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД Предмет на ОП: Изграждане на повдигателно съоръжение и обслужваща площадка на кота +28,50м на Електрофилтъра на Блок 2
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0013 Дата на публикуване: 13.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Свързване на разпределително ТЕПО към ГРТ за обект Ритуален дом с.Зърнево”
Прогнозна стойност: BGN 12 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2022-0005 Дата на публикуване: 13.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „Реконструкция на общински път – съществуващ BLG 2131 (І-1) от км 0+000 до км 8+500), гр.Кресна-с.Влахи
Прогнозна стойност: BGN 7 608 476,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2022-0005 Дата на публикуване: 13.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни /ремонтни работи на обект: „Основен ремонт и реконструкция на Здравна служба в с. Рибново, общ. Гърмен“ по проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 128 044,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0012 Дата на публикуване: 12.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ИЗКЪРПВАНЕ НА УВРЕДЕНИ УЧАСТЪЦИ ОТ АСФАЛТОВАТА НАСТИЛКА НА УЛИЦИТЕ В ГР.ТЕРВЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 67 204,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06194-2022-0003 Дата на публикуване: 12.04.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1-РУСЕ ЕООД Предмет на ОП: „Извършване на текущи строително-монтажни работи /СМР/ и строително – ремонтни работи /СРР/ на сградния фонд и материалната база на ЦДМ 1- Русе ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2022-0007 Дата на публикуване: 12.04.2022
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: Реконструкция на затворническо общежитие „Строител“ към затвора гр. Бургас с обособяване на преходно отделение (half way house)
Прогнозна стойност: BGN 1 082 804,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2022-0017 Дата на публикуване: 12.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРИ – ВОЛЕЙБОЛНО И БАСКЕТБОЛНО ИГРИЩЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 55 ОТ ЗУТ
Прогнозна стойност: BGN 208 789,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0005 Дата на публикуване: 12.04.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлоснабдяване с отклонение 2Ø114/200 от съществуваща топлофикационна камера №Л-3-21 /топлопровод 2Ø508/630 ППУ/ разположена между О.Т. 163 и О.Т. 163А по ул. „Тинтява“ и оборудване на четири броя абонатни станции – АС тяло А, АС тяло Б, АС тяло В /разположени в общо помещение на кота – 11.15 в тяло А, Б, В, Етап I/, и АС на тяло Г+Д /разположени в помещение на кота -7.40 в тяло Г и Д, Етап II/, в сграда „Многофункционална сграда с офиси, хотел, жилища, ателиета, ресторанти, подземни гаражи и трафопост“ – Етап I и Етап II в УПИ I „за бизнес център, търговия, ТП и подземни гаражи“ /ПИ с идентификатор 68134.802.1699/, кв. 90, м. „Изток- Изток част 1 и част 2“, район „Изгрев“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 125 445,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0036 Дата на публикуване: 12.04.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административната сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Панагюрище, находяща се на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Д-р Лонг“ №3
Прогнозна стойност: BGN 16 543,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0016 Дата на публикуване: 12.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи за модернизация на съществуваща открита лекоатлетическа писта на Градски стадион гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 1 047 962,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0008 Дата на публикуване: 12.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ, II-РИ ЕТАЖ, БЛОК А НА „МБАЛ САМОКОВ“ ЕООД, ГР. САМОКОВ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 234 145,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0035 Дата на публикуване: 12.04.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СИЛИСТРА Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Дулово, находяща се на адрес: гр. Дулово, ул. “Васил Левски” № 20
Прогнозна стойност: BGN 4 160,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2022-0005 Дата на публикуване: 12.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: Асфалтиране, преасфалтиране, асфалтови кърпежи, основен и локален ремонт, както и дейности по превантивното им поддържане общински и местни пътища и на техните съоръжения и принадлежности на територията на територията на Община Созопол, както и на уличната мрежа в гр.Созопол, гр.Черноморец, с.Атия, с.Зидарово, с. Габър, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0015 Дата на публикуване: 12.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Изграждане и оборудване на Туристически информационен център – град Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 79 900,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2022-0005 Дата на публикуване: 12.04.2022
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: Сградна газова и ОВ инсталация на Сграда № 65 – Учебен корпус „А“; Сграда № 66 – Библиотека; Сграда № 126-корпус „Казарма курсанти“ и прилежащите към тях котелни помещения.
Прогнозна стойност: BGN 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0027 Дата на публикуване: 12.04.2022
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Комплексно изпълнение на проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на оборудване, апарати и помощни съоръжения за модернизация на възлова разпределителна станция „Ценеви“ 20/20/0,4 kV и въвеждане на обекта в режим на телемеханика“, реф. № РРС 22-025
Прогнозна стойност: BGN 435 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0012 Дата на публикуване: 11.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Домашен социален патронаж в гр. Полски Тръмбеш“
Прогнозна стойност: BGN 59 947,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2022-0006 Дата на публикуване: 11.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП:„Водопроводна мрежа по улици:„Енергетик“, ул.“Клокотница“, ул. “Ал.Стамболийски“, ул.“Светлина“, ул.“Безименна“, ул.“Добруджа“, ул.“Крайбрежна“ , ул.“Преслав“ (юг) и ул.“Дебелец“(юг) в с.Езерово, община Белослав”
Прогнозна стойност: BGN 875 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2022-0003 Дата на публикуване: 11.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „СМР по проект “ Реконструкция на помпена станция и резервоари и подмяна довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци“
Прогнозна стойност: BGN 2 113 779,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2022-0006 Дата на публикуване: 11.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: Ремонт на сграда на образованието – ОУ „Неофит Рилски“ – с. Горно Драглище, Община Разлог
Прогнозна стойност: BGN 177 249,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00463-2022-0004 Дата на публикуване: 11.04.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПОСТ-КОВИД УСЛОЖНЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ ГР. ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2022-0009 Дата на публикуване: 11.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Ремонт на пешеходни настилки и тротоарни пространства в град Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 263 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0007 Дата на публикуване: 11.04.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Конструктивно-възстановителни работи и повишаване на Енергийната ефективност на сградата на НЧ „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 182 161,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2022-0008 Дата на публикуване: 11.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Осигуряване на достъпна среда и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Венец, обл. Шумен, в УПИ V-240, кв. 24, с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 310 104,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0015 Дата на публикуване: 11.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Преустройство и реконструкция на сградата на бившето ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Розово в Детска академия за развитие на таланти. Етап III по проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 208 285,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0009 Дата на публикуване: 11.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛСТВО, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДИЗВЕСТЯВАНЕ ЗА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА КАМЕНО КАТО ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ „CO-PREVENT COOPERATION FOR DISASTER PREVENTION AND EINVIROMENTAL MONITORING IN BSB”, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 243 946,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2022-0006 Дата на публикуване: 11.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Проектиране, изграждане и ремонт на общинска улична мрежа в гр. Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 1 249 922,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2022-0004 Дата на публикуване: 11.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път VID-1030/ІІ-12, Иново, Брегово/-Тияновци – Делейна, община Брегово“
Прогнозна стойност: BGN 3 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0011 Дата на публикуване: 11.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Промяна предназначението на част от съществуваща сграда в аптека за готови лекарствени форми в УПИ III,кв.47 по плана на гр.Тервел
Прогнозна стойност: BGN 16 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0012 Дата на публикуване: 08.04.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Преустройство на помещение № 1014 и санитарен възел към него в хотел „Флагман“ в помещение за хора с намалена подвижност, доставка и монтаж на необходимото оборудване и обзавеждане“
Прогнозна стойност: BGN 24 655,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2022-0003 Дата на публикуване: 08.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: „Подмяна на водопровод на ул.“Първа“, с.Камена Рикса община Георги Дамяново“
Прогнозна стойност: BGN 305 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0034 Дата на публикуване: 08.04.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново, находяща се на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 41 715,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0036 Дата на публикуване: 08.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Инженеринг за Изграждане на довеждащ водопровод от ПСПВ в кв. Църква, гр. Перник до с. Кралев дол, община Перник“.
Прогнозна стойност: BGN 416 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0008 Дата на публикуване: 08.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Площадка за управление на неопасни отпадъци от строителството в ПИ с идентиф. 81414.501.290 по КККР, УПИ IV- площадка за третиране на отпадъци, компостираща и сепарираща инсталации, кв.4 по плана на гр. Чирпан
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2022-0011 Дата на публикуване: 08.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Благоустрояване дворни площи на Детска градина „Първи юни”, по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 314 847,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2022-0003 Дата на публикуване: 08.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Преустройство на съществуваща двуетажна сграда (ЦДГ) за обособяване на ЦНСТ за деца“
Прогнозна стойност: BGN 269 532,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0003 Дата на публикуване: 08.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на читалище с.Светля”
Прогнозна стойност: BGN 191 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0027 Дата на публикуване: 08.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: „Реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ от сградата на „Доходно здание“ и реконструкция на технически инсталации“, находящ се в УПИ I-671 в кв. 88 по плана на гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 155 934,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0032 Дата на публикуване: 08.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности и изграждане на паважни, калдъръмени, тротоарни, алейни, асфалтови и площадни настилки на територията на Район „Централен“, Район „Западен“ и Район „Южен“ в гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 3 083 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0031 Дата на публикуване: 08.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи на обект: „Текущ ремонт на сградата на Постоянна окръжна комисия (сега административна сграда на Община Пловдив), находящ се в гр. Пловдив, пл. „ Стефан Стамболов“ №1
Прогнозна стойност: BGN 337 485,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2022-0012 Дата на публикуване: 08.04.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „Аварийни и текущи строително-монтажни работи в УНСС“
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2022-0006 Дата на публикуване: 08.04.2022
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: „Изграждане на пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение (Half way house)“
Прогнозна стойност: BGN 28 271 627,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2022-0004 Дата на публикуване: 08.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „Благоустрояване на улици в с.Горна Брезница, община Кресна” с подобекти: Подобект – Улица от ОТ.36-OT.78-OT.79-OT.80-OT.83 до ОТ.84 Подобект – Улица от ОТ.34 до ОТ.80 Подобект – Улица от ОТ.35-OT.79 до ОТ.115
Прогнозна стойност: BGN 269 998,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0035 Дата на публикуване: 07.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на осветление на футболно игрище при стадион „Металург“, кв. Изток“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2022-0002 Дата на публикуване: 07.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа във всички населени места на територията на община Горна Малина”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0013 Дата на публикуване: 07.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Преустройство и реконструкция на сградата на бившето ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Розово в Детска академия за развитие на таланти. Етап III по проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 208 285,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2022-0008 Дата на публикуване: 07.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство на Детска градина „Сокола“, находяща се в ПИ 56277.502.279, УПИ I- детска градина, кв. 10 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, по проект „Красива България“.
Прогнозна стойност: BGN 164 410,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0019 Дата на публикуване: 07.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на техническа инфраструктура – вътрешна водопроводна мрежа и улици в кв. „Болярово“, град Хасково–първи етап“
Прогнозна стойност: BGN 2 987 815,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0012 Дата на публикуване: 07.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Севлиево”
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2022-0001 Дата на публикуване: 07.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Ремонт на поликлиника, гр. Банско“
Прогнозна стойност: BGN199 383,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0009 Дата на публикуване: 07.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод обслужващ с. Михнево и с. Кърналово, Община Петрич и подмяна на амортизирани участъци от съществуващата водопреносна мрежа в с. Кърналово, Община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 2 445 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0025 Дата на публикуване: 07.04.2022
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: Комплексно изпълнение на проектиране, изграждане, реконструкция, доставка и монтаж на оборудване, апарати и помощни съоръжения за модернизация на закрита разпределителна уредба 20 кV, на командни табла за уредба 110 кV в подстанция „Черни връх“ и въвеждане на обекта в режим на телемеханика, реф. № РРС 22-033
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01063-2022-0002 Дата на публикуване: 07.04.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД Предмет на ОП: Изпълнение на Строително – монтажни работи в „МБАЛ Иван Скендеров” ЕООД за изграждане на Приемен център в УПИ XVI-763, кв. 138, гр. Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05659-2022-0010 Дата на публикуване: 06.04.2022
Наименование на възложителя: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт в обект, предоставен за ползване и управление на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, находящ се в гр. Видин, ул. „Цар Александър II“ № 16, ет. 2“
Прогнозна стойност: BGN 24 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2022-0005 Дата на публикуване: 06.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на покрив на Читалище „Бачо Киро“ в УПИ XVII-243 за читалище, кв.30, по ПР на с. Искра, община Ситово, област Силистра
Прогнозна стойност: BGN 98 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2022-0008 Дата на публикуване: 06.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ДОЛНО ВЛАХОВО, ОБЩИНА СМОЛЯН“.
Прогнозна стойност: BGN 2 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0030 Дата на публикуване: 06.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект- „Благоустрояване на двора на детска ясла № 12 „Боровец“, УПИ XXII, кв. 259, гр.Стара Загора по проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 263 507,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0033 Дата на публикуване: 06.04.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане на територията на област София-град за следните обекти: Обособена позиция № 1 – административна сграда, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Възраждане, отдел „Закрила на детето“, находяща се на адрес: гр. София, бул. Константин Величков“ № 61, между вх. Б и вх. В; Обособена позиция № – 2. административна сграда, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Възраждане, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 173; Обособена позиция № – 3 административна сграда, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Възраждане – Филиал Красна поляна, находяща се на адрес: гр.София, ж.к. „Красна поляна“, бул. „Възкресение“, бл. 1-А, ет. 2.
Прогнозна стойност: BGN 57 446,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

03.05.2022, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0010 Дата на публикуване: 06.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Обновяване на Ритуален дом за весели ритуали в УПИ I, кв.105 по плана на гр.Тервел“
Прогнозна стойност: BGN 81 915,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0086 Дата на публикуване: 06.04.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СЛАВЕЙНО“ Предмет на ОП: „Поддръжка на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС Славейно“
Прогнозна стойност: BGN 6 091,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0036 Дата на публикуване: 06.04.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Основен ремонт на пет обособени позиции: Обособена позиция I – Основен ремонт на обект: Път III-906 „I-9 (Ст. Оряхово – Обзор) – Гюльовца“ от км 0+000 до км 34+100, с обща дължина 34.100 км.; Обособена позиция II – Основен ремонт на обект: Път III-906 „Гюльовца – Каблешково – I-9 (о.п. Слънчев бряг – Бургас)“ от км 34+100 до км 65+634 (км 65+674), с обща дължина 31.534 км.; Обособена позиция III – Основен ремонт на обект: път III-907 „(Маринка – Звездец) – Визица – (Царево – Малко Търново)“ от км 0+000 до км 24+600, с обща дължина 24.600 км.; Обособена позиция IV – Основен ремонт на обект: път III-992 „(Бургас – Созопол) – Ясна поляна – Приморско“ от км 0+214 до км 21+654.70, с обща дължина 21.441 км.; Обособена позиция V – Основен ремонт на обект: Път III-9009 „Ново Паничарево – Ясна поляна“ от км 0+000 до км 11+861.23, с обща дължина 11.861 км.“
Прогнозна стойност: BGN 135 889 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0035 Дата на публикуване: 06.04.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Основен ремонт на шест обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 83 428 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2022-0002 Дата на публикуване: 06.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по проект: „Основен ремонт на улици в населени места в община Антоново”“ в изпълнение на Договор BG06RDNP001-7.001-0027-C01 от 25.11.2021 г. за реализиране на проект: „Основен ремонт на улици в населени места в община Антоново“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Прогнозна стойност: BGN 229 208,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0015 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Ремонт на част от коловозното развитие в пристанищен терминал Фериботен комплекс – Варна”
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0011 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Изграждане на спортни площадки за фитнес на открито в ж.к. „Димитър.Благоев“, гр. Севлиево, ж.к. „Атанас Москов“, гр. Севлиево, ул.„ Александър Стамболийски“, гр.Севлиево, с. Шумата, общ. Севлиево и с. Душево, общ. Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00477-2022-0002 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРУСАРЦИ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Водоснабдяване на с. Дъбова махала, общ. Брусарци – външна и вътрешна водопроводна мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 1 838 094,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2022-0003 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа от 0+000 /отклонение надясно при км. 417,10на Главен път Е-79/ до км 0+495 /начало на мост на р. Струма/ – територия на с. Струмяни и от км. 0+917 /от 18/ до км 1+982 /о.т. 325/ в-д о.т. 175 до 823 с L = 146,26 по ПУП на с. Микрево, одобрен със заповед № 87 от 1994г. с подмяна на подземни водопроводи и прилежащи тротоари“
Прогнозна стойност: BGN 4 417 157,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00262-2022-0003 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД Предмет на ОП: “Проектиране, авторски надзор, доставка, изграждане, монтаж и поддръжка на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди върху покривите на сградите /Тролейбусен навес, Сервизно хале и КПП и администрация/, и върху северния скат на Тролейбусно Депо ж.к. Дружба, ул.Ал.Малинов №53, гр.Плевен ”
Прогнозна стойност: BGN 529 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05186-2022-0001 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Текущ ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Крупник, общ. Симитли, обл. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 949 136,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0010 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Ремонт и оборудване на помещение в сграда – кметство с. Голямо Буково УПИ І, кв. 13 по плана на с. Голямо Буково, с цел обособяване на посетителски център“
Прогнозна стойност: BGN 9 125,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0009 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Основен ремонт и реконструкция НЧ “Изгрев – 1926 г.“- с. Бели Осъм
Прогнозна стойност: BGN 167 660,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2022-0005 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция/рехабилитация на водопровод по улици „Миньорска“, „София“, „Варна“, „Бенковски“, „Пирин“ и „Родопи“ – гр. Тополовград“
Прогнозна стойност: BGN 1 765 335,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2022-0001 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч – ІІІ етап
Прогнозна стойност: BGN 270 796,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0055 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на Радио релейна станция „Блатец“
Прогнозна стойност: BGN 113 690,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01162-2022-0004 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД Предмет на ОП: АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ II ЕТАП НА ТЕРИТОРИЯТА НА СБАЛИПБ „ПРОФ.ИВАН КИРОВ” ЕАД” – СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 98 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00456-2022-0007 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски“ Предмет на ОП: „Изграждане на тренировъчен футболен терен със съоръжения за лека атлетика във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 3 972 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0034 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ГАБРОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ РАЗГРАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ РУСЕ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ СИЛИСТРА
Прогнозна стойност: BGN 286 007 525,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0033 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВИДИН; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ВРАЦА; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ МОНТАНА; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЛОВЕЧ; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ ПЛЕВЕН“
Прогнозна стойност: BGN 333 696 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0032 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ ВАРНА с дължина на пътната мрежа 647,014 км; Обособена позиция № 2 – ОПУ ДОБРИЧ с дължина на пътната мрежа 823,00 км; Обособена позиция № 3 – ОПУ ТЪРГОВИЩЕ с дължина на пътната мрежа 523,300 км; Обособена позиция № 4 – ОПУ ШУМЕН с дължина на пътната мрежа 575,624 км.
Прогнозна стойност: BGN 246 777 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0031 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ“ Струма“, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 418 852 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0030 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БЛАГОЕВГРАД; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ КЮСТЕНДИЛ; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ПЕРНИК; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 358 092 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0029 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ КЪРДЖАЛИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ПАЗАРДЖИК ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ПЛОВДИВ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ СМОЛЯН ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ ХАСКОВО
Прогнозна стойност: BGN 378 467 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0024 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на област Благоевград“, реф. № РРС 22-027
Прогнозна стойност: BGN 1 174 472,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0028 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО 6 (ШЕСТ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 253 848 403,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0027 Дата на публикуване: 05.04.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БУРГАС; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ СЛИВЕН; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЯМБОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 295 522 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0006 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изграждане на кътове за отдих и туризъм – три броя беседки по проект „Кътове за отдих и туризъм“ по Административен договор № BG06RDNP001-19.329-0002-С01/27.07.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 42 894,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0009 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и подобряване на инфраструктурата в с. Бозвелийско и с. Блъсково“
Прогнозна стойност: BGN 3 924,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0004 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Благоустрояване на УПИ-II-за жилищен комплекс в кв.57, основен ремонт на южния тротоар на бул. „Цар Освободител“ в участъка от о.т.139 до о.т.147а и основен ремонт на западния тротоар на ул. „Рила“ в участъка от о.т.139 до о.т.469 по плана на гр.Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 241 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0032 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – РАЗГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Самуил, находяща се на адрес: с. Самуил, обл. Разград, ул. “Хаджи Димитър” № 5
Прогнозна стойност: BGN 22 213,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0006 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на общински сгради, обособена в две самостоятелни позиции: Обособена позиция 1: „Ремонтни дейности по сградата на Домашен социален патронаж – гр.Чирпан”; Обособена позиция 2: „Извършване на СМР в санитарни помещения на четвърти етаж в сградата на общинска администрация за нуждите на МКБППМН, гр. Чирпан, Община Чирпан”.
Прогнозна стойност: BGN 49 346,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0031 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – РАЗГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, предоставена за ползване на Регионална дирекция за социално подпомагане – Разград, находяща се на адрес: гр. Разград, бул. “Княз Борис I” № 72
Прогнозна стойност: BGN 34 072,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2022-0012 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Изграждане и ремонт на В и К мрежи в складова база Ресен и складова база Лом“, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN45 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2022-0011 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на сгради и отводнителните им системи, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Прогнозна стойност: BGN 351 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2022-0003 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи, доставка и монтаж на електрически конвектори и климатизатори на административни сгради в Община Земен“, с две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Изпълнение на строително-монтажни работи на административни сгради в Община Земен“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Доставка и монтаж на електрически конвектори и климатизатори на административни сгради в Община Земен“ в изпълнение на проект: „Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на Община Земен“, административен договор № BG06RDNP001-19.358-0001-C01, по процедура за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-19.358-0001 МИГ РАДОМИР – ЗЕМЕН, по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 165 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2022-0002 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: «Изпълнение на мерки по ЕЕ – топлинно изолиране на външни стени и частична подмяна на дограма на сградата на 162 ОбУ «Отец Паисий», кв. «Ботунец»
Прогнозна стойност: BGN 292 033,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00884-2022-0005 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ и строително – ремонтни работи /СРР/ на помещения, част от сградния фонд на Университет по хранителни технологии
Прогнозна стойност: BGN 92 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00113-2022-0008 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД Предмет на ОП: Осъществяване на ремонтни дейности по две позиции – І. Хидроизолация на покрив и ІІ. Преработка на водопроводна инсталация.
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01785-2022-0008 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на строеж: „Изграждане на нова ограда на мястото на компрометираната стара на ПИ 68134.512.297, гр. София, бул. бул. „Ген. Николай Г. Столетов“№ 44а“.
Прогнозна стойност: BGN 230 214,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2022-0011 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ – „Ремонт почивна база на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново в гр. Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 183 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0010 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – ЕТАП 2, Участък № 2: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 700 ДО Т. 883 (с L2 = 5 827,33 м’)”
Прогнозна стойност: BGN 3 268 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0009 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – ЕТАП 2, Участък № 1: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 570 ДО Т. 700 (с L1 = 4 205,35 м’)”
Прогнозна стойност: BGN 2 520 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0030 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАРНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР. ВРАЦА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Бяла Слатина, находяща се на адрес: гр. Бяла Слатина, ул.“Хан Крум“ № 75, ет. 2“ .
Прогнозна стойност: BGN 48 228,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2022-0003 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: „Изграждане на „Площадка за пикник и два броя екопътеки до защитена местност с диворастящи божури“ в околностите на село Добротица, Община Ситово, област Силистра
Прогнозна стойност: BGN 19 166,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0074 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на оптични и симетрични кабелни трасета между обекти на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, в гр. Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 633 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2022-0004 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „Реконструкция на довеждащ водопровод за село Антон, община Антон”
Прогнозна стойност: BGN 629 994,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0014 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ УЛИЧНАТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНИ МРЕЖИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
Прогнозна стойност: BGN 3 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0011 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Профилирана природо-математическа гимназия „Добри. П. Чинтулов” – гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 207 940,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2022-0001 Дата на публикуване: 04.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Преустройство на съществуваща двуетажна сграда (ЦДГ) за обособяване на ЦНСТ за деца“
Прогнозна стойност: BGN 269 532,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0011 Дата на публикуване: 01.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Поддържане /превантивно, текущо и зимно/ и текущ ремонт на Общинска пътна мрежа (ОПМ) на Община „Тунджа”
Прогнозна стойност: BGN 833 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0007 Дата на публикуване: 01.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Изграждане на туристически и информационен комплекс в част от Парк Минерални бани – гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 173 817,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0010 Дата на публикуване: 01.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населени места на Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 833 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0011 Дата на публикуване: 01.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Строителство на „Захранващ водопровод на село Стожер от магистрален водопровод Батово-Добрич през с.Соколник, община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 1 087 242,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2022-0004 Дата на публикуване: 01.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Укрепване на срутище по път VTR 2206 от км. 7+308 до км. 8+010,общ.Сухиндол,обл.В.Търново“
Прогнозна стойност: BGN 1 064 680,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2022-0012 Дата на публикуване: 01.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на бул. „Христо Ботев“ – от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Климент Охридски“, гр. Монтана”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0010 Дата на публикуване: 01.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: “СМР НА ОБЕКТ : „ЕКО ПЪТЕКА С. КОШАРИЦА – МЕСТНОСТ ПЛАЗОВЕЦ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР“
Прогнозна стойност: BGN 230 836,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2022-0003 Дата на публикуване: 01.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Ремонт на покрив на общинска сграда за социални услуги – ЦНСТ
Прогнозна стойност: BGN 154 267,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00052-2022-0010 Дата на публикуване: 01.04.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД Предмет на ОП: Текущ ремонт на ограда на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД
Прогнозна стойност: BGN 40 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2022-0012 Дата на публикуване: 01.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ЗАЛА ВОЛЕЙБОЛ В СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.659.248.1.1, РАЗПОЛОЖЕНА В УПИ II, КВ. 403 ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.659.248, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 232 094,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2022-0006 Дата на публикуване: 01.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Груево, Община Момчилград – ІІ“
Прогнозна стойност: BGN 453 406,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01224-2022-0014 Дата на публикуване: 01.04.2022
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Предмет на ОП: Избор на изпълнител/и за текущи строително-ремонтни и монтажни работи, свързаните с тях доставки и на товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура