ПИСМО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА КСБ