Професионална гимназия по електротехника и строителство гр. Търговище за поредна година  заявява желание за участие в инициативата “ Най-добър млад строител“.

На  15.02.2022 г. и 16.02.2022 г. на територията на училището бе проведен училищния кръг, в който се състезаваха учениците и бяха определени тези от тях, които ще представляват ПГЕС гр. Търговище на регионалния кръг от състезанието, което ще се проведе в ПГСАГ гр. Шумен.

Съгласно регламента на състезанието, в дисциплина ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ се съревноваваха двама възпитаници от 10 клас, специалност Външни облицовки и настилки. Дисциплината бе проведена в работилницата по строителство, където възпитаниците облицоваха стена с фаянсови плочки и в краен резултат  един  участник ще представлява училището на регионалния кръг.

Дисциплина ЗИДАРИЯ бе проведена на открито, в двора на училището. Тук се съревноваваха 2/два/ отбора по двама ученици. Целта на задачата бе да се изгради „г” образна стена с керамични тухли на WINERBERGER Porotherm 25N+F Light.

Целта на състезанието е:

 • да се осигури възможност на учениците от професионалните гимназии;
 • да се демонстрират теоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите за изпълнение на строителни дейности, придоби ти при обучението по професиите от направление „Строителство” и „Архитектура, урбанизъм и геодезия“;
 • да изявяват формираните в процеса на обучението професионално -личностни качества, комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип
 • да се осигури възможност на професионалните гимназии заорганизиране на атрактивна извънкласна дейност, насочена към изграждане интереса на учениците към  професията,  насърчаване  развитието  на  творческите  им  способности, мотивиране участието в междуучилищно сътрудничество и съревнование;
 • осигуряване условия за проверка и външна оценка на постиженията на учениците при извършване на специфичните строителни дейности;
 • реализиране на  активно  публично-частно  партньорство  –  обвързване  на  училищните дейности  с  бизнес  средите  за  издигане  престижа  на  строителната  професия  чрез популяризиране на добри практики, прилагане на нови  технологии и строителни материали, обогатяване  материално-техническата  база  на  професионалните  гимназии,  предоставяне възможност на учениците за сключване на договори за отпускане на стипендии и за реализация в строителни фирми.

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Ученици от професионалните гимназии в Република България, осъществяващи прием и обучение по  професии  от  професионално  направление  „Строителство”  и  „Архитектура, урбанизъм и геодезия“.
 2. Ръководители на учениците състезатели  –  учители по професионална подготовка или директор/заместник-директор.

Състезателните дисциплини, в които ще мерят сили и знания учениците от професионалната гимназия на следващо ниво са:

ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ (1 ученик от училище), облицовка с фаянсови плочи 1 кв. м – лепене:

 • работна площ на всеки състезател – 1,5 м2;
 • използват се фаянсови плочки , лепилна смес, комплект инструменти за всяко работно място и машини за ръчно рязане на плочки;
 • общо време за изпълнение на заданието – 2 часа.

ЗИДАРИЯ (участва екип от двама ученици)

А. Теоретичен тест:

 • време за отговори на 25 въпроса – 30 минути.

Б. Изпълнение на зидария с керамични тухли на WINERBERGER (Porotherm 25N+F Light, Porotherm 12N+F):

 • работна площ за всеки екип – 4/4 м;
 • общо време за изпълнение на заданието –  2 часа; керамични тухли, смес за зидане (Baumit MM50), комплекти инструменти.