На 02.09.2019 година на заседание на областния съвет на КСБ ОП-Смолян председателят Владимир Кехайов връчи свидетелства за придобита трета степен на професионална квалификация по професия „Строителен техник“, със специалност Строителство и архитектура на трима служители на фирми членове на регионалната структура. Курсовете са организирани от КСБ ОП-Смолян, съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД в съответствие със съвременните изисквания за придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалните знания, умения и компетентности на заети лица, както и с оглед потребностите на работодателите в бранша. Формата на обучение е дистанционна, с продължителност 4 месеца.

Зарко Здравков, един от успешно завършилите обучението сподели, че макар и дистанционно комуникацията с обучаващата организация е била изключително бърза и навременна. Материалите са предоставяни по електронен път за самостоятелна подготовка в удобно време за служителите, като по този начин са изпълнявали и служебните си задължения. Г-н Здравков сподели, че би препоръчал тази форма на обучение и на своите колеги от бранша.

Съгласно гласувано решение на УС на КСБ от 27.06.2019 г. строителните фирми, вписани в ЦПРС, от 01.09.2019год. имат право на безплатно обучение на един служител по Закона за професионалното образование и обучение.