ПЪРВИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ПО ПЪТИЩА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СКОПИА НА 7-8 НОЕМВРИ 2019 Г.

Контакт: 
Друштвото за патишта на Македонија „Via Vita“
(Градежен факултет)
П. Фах 560
Бул. Партизански одреди бр. 24
1000 Скопје
E-mail: contact@prvkongreszapatista.mk