Приложение от посолството на Република

Аржентина в София, съдържаща информация

за отворена процедура по международен

публичен търг за проектиране и

изграждане на газопровод “Gasoducto

Centro”, свързващ зони от провинция

Буенос Айрес.