ремнот

Кабинетът отпусна малко над 45,3 млн. лв. по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за ремонт на част от най-натоварените пътни участъци в страната. Със средствата ще бъдат обновени отсечки по натоварени целогодишно направления като Монтана – Лом, Пазарджик – Пловдив, Велинград – Сърница и Сливен – Стара Загора. Със средствата ще бъде финансиран и ремонта на шосета по туристически маршрути към родното море като пътя между Добрич и Албена и този между Карнобат и Бургас.

Предвидени са ремонти на асфалтова настилка, локални ремонти, отводнителни мероприятия, бетонови работи, полагане на нова хидроизолация и подмяна на фуги на съоръжения, ремонт и монтаж на нови ограничителни системи, възстановяване на вертикалната сигнализация, полагане на хоризонтална маркировка, ландшафтно оформяне и други.

Правителството отпусна и още 5,5 млн. лв. по бюджета на ведомството, които да бъдат разходвани за изплащане на парични обезщетения на собствениците на отчуждените имоти и части от имоти, засегнати от изграждането на първия етап от обходния път на град Бургас и локалните платна към него.