Правителството одобри проект на договор с община Сливен за реконструкция и изграждане на улично пространство в квартал „Промишлена зона“ и основен ремонт и рехабилитация на асфалтови настилки.
За целта от бюджета на Министерството на икономиката на общината се предоставят 801 569 лв. по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).
Дейностите ще включват обновяване на асфалтови настилки, изграждане на тротоарни зони за движение на пешеходци, поставяне на пътна маркировка.
Играждането на подходяща инфраструктура ще е в полза на съществуващите и предприятия, както и ще насърчи инвестициите в промишлената зона. Една от новит еинвестиции е на „Едоардо Миролио» прави разширение и модернизация на площадка „Лана“ .
От инфраструктура ще се ползват и другите производствени предприятия в зоната.
Средствата са били предоставени на общината в края на 2015 г., но не са били усвоени в рамките на първоначално предвидения срок, поради което са възстановени към бюджета. С настоящото решение се одобрява повторното им предоставяне с цел успешно финализиране на процедурата по изграждане на елементите на общинската инфраструктура.
 
Gradat.bg