Областно представителство Русе

Идеята на проекта е да се разшири съществуващия релсов път в и около Русе като се създаде връзка между градската и индустриалната част на града. Общият брой на работещите в индустриална зона Русе е 2274 човека. Градската железница може да предложи на работниците бърз и удобен трансфер до работните им места. Новата мрежа ще се състои от десет спирки, три от които вече съществуват.
Стимулирането на хората да използват публичен градски транспорт е цел на проекта. Това ще доведе до намаляването на вредните емисии причинени от автомобилите.

gradska jeleznica06 450x253