Областни представителства – ОП

Уважаеми колеги,
Във връзка с възникналите въпроси за усвояването на структурните фондове на ЕС и други източници на финансиране, предлагаме на Вашето внимание консорциума за консултантски услуги Foresight solutions и уеб страницата http://www.informoney.org, които могат да Ви насочат относно това как да намерите допълнителни източници на финансиране.
За повече информация отидете в нашата рубрика „Полезни връзки”- “Партньори” или на интернет адрес: http://www.fsnetwork.org и http://www.informoney.org

Делегацията от България включваше над 40 управители на строителни фирми. Българската строителна индустрия беше представена на щанд в палата 21В/204.
Председателят на Камарата на строителите в България инж. Симеон Пешов представи състоянието на българския строителен сектор.
КСБ подписаспоразумения за сътрудничество – с Централния съюз на германската строителна индустрия
и с Румънската асоциация на строителните контрактори – ARACO. Документите бяха парафирани от председателя на КСБ инж. Симеон Пешов и Михаел Книпер, главен управител на германския съюз, и от румънския им колега инж. Лорентиу Плосчану в присъствието на Д-р Меглена Плугчиева – извънреден и пълномощен посланик на България в Германия.

Над 810 изложители от 18 държави взеха участие в 13-то издание на Международния строителен и търговски панаир Bautec 2008 в Берлин.
Браншовият обхват обхваща гражданско строителство, строителна химия и продукти за защита на продуктите, машини оборудване и системи, строителни материали, покривни материали, електротехника и оборудване, фасади и технологии, прозорци и врати, сглобяемо строителство, строителни системи, отопление, камъни, системи за достъп, сухо строителство и строителство от дърво, ветилация и климатизация, пожарозащита, санитарни системи и др.
Изложението е разположено върху 150000 кв.м и е ориентирано към архитекти, урбанисти, инженери, предприемачи, контрактори и клиенти, търговски фирми, свързаните със строителството производители.
Традиционни партньори на панаира са Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (Централен съюз на немската строителна индустрия) и Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Централната асоциация на германската строителна индустрия).

FIEC

Европейската федерация на строителната индустрия
има удоволствието да Ви покани на Конференция,
посветена на Проект № 30 – Канал Сена-Шелде
Под патронажа на Генералната дирекция за енергетика и транспорт на Европейска комисия
С подкрепата на INE
Конференцията ще се проведе на 13-ти март 2008 г. /четвъртък/ от 14.30 до 17.30 ч. в Брюксел 1040, Конферентен център Албърт Борше, Rue Frossart, стая 0D и ще бъде последван от прием.
Симултанен превод: английски, френски, немски, холандски език.
Регистрация: няма такса за участие.
Моля, попълнете необходимата информация в приложения файл (регистрационната форма на английски език) и го изпратете при първа възможност на ел. поща: [email protected].
iconKonferenzia FIEC Kanal Sena-Shelde 13-03-08.bg.doc (34.50 KB)
iconregistration-MFS.doc (34.00 KB)
iconPokanaConferenceTENs.bg.doc (45.00 KB)


АГЕНЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ
Хюман Пауър – Агенция за временна заетост осигурява работа на хора с различна квалификация в България и в Европейския съюз.
Хюман Пауър предоставя необходимия персонал за своите клиенти на временна и почасова заетост.
Ние сме първата българска компания, която предоставя нов тип услуги за България в областта на човешките ресурси. Хюман Пауър осигурява за Вашият бизнес качествени и професионални кандидати, които гарантират Вашия успех и печалба. Голямата база данни, с която разполагаме в страната и чужбина, ни дава възможност да Ви предложим най-подходящото решение в областта на човешките ресурси. Дали имате нужда от хора за временна работа или от такива, който да назначите на постоянен трудов договор, ние, с нашите възможности Ви предоставяме достатъчно квалифицирани работници и служители, от които Вие да изберете. Подбираме най-подходящите за Вас и така се грижим за успеха и развитието на Вашия бизнес. Работата с широк спектър от фирми и огромен брой клиентски запитвания ни дава възможност да предложим различни възможности на работодателите да наемат необходимият им трудов ресурс, а хората, които търсят работа да разширят професионалния си опит и квалификация и да усъвършенстват съчетанието между заетост и доходи. Целта ни е да предложим най-доброто за Вас и Вашия бизнес.
Ние сме единствената българска фирма в областта на човешките ресурси, която освен от България, предоставя трудов ресурс и от Република Молдова. Нашият офис в град Кишинев, набира различни специалисти и работници, необходими на трудовия пазар в България и Европейския съюз.
С нашия опит в областта на човешките ресурси, ние спестяваме Вашето време и пари и Ви предлагаме успешният служител, който да отговори на Вашите специфични нужди.
Хюман Пауър – Агенция за временна заетост Ви предлага съвременни решения, с които Ви помагаме да приемете предизвикателствата на променящата се работна среда.
Вие можете да се запознаете с нашата дейност на нашият сайт www.humanpower.bg,
Свържете се с нас !
„Хюман Пауър”АД
Централно управление Приемна:
Гр.София Бул. „Дондуков”№ 32
Пощенски код: 120 Тел. +359 2 813 0000
Ул. „Индустриална „ 11 e-mai:[email protected]

ПИРИНПЛАСТ АД гр. Гоце Делчев – доказан лидер в производството на пластмасови изделия, пуска на пазара най-новия си продукт – поликарбонатни плоскости „ CARBOSTAR”. За членове на КАМАРАТА и при заявка на по-голями количества ПИРИНПЛАСТ АД предлага отстъпки в цените, както следва:iconPIRINPLAST.doc (191.50 KB)

Проектът на наредбата е възложен за изготвяне със заповед на министъра на вътрешните работи с оглед уеднаквяване на националните технически правила и норми за защита от пожар с приетите европейски решения и стандарти и отразяване на резултатите от досегашното прилагане на Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми. С наредбата се въвеждат европейските изисквания за безопасност в случай на пожар, като за строежите се определат класове по фунционална пожарна опасност степени на минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи, за строителните продукти – нормативно изисвани класове по реакция на огън, като се актуализират и други спецични изисквания към различните видове строежи.
Моля да изпратите вашите становища – с бележки и предложения на адрес: [email protected] най-късно до25.02.2008 г., за да бъдат обобщени и изпратени в МРРБ.
Моля изтегл: iconPSTN.rar (360.84 KB)

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН НА FIEC

Социална комисия
Европейска квалификационна рамка: FIEC е партньор по проект ръководен от HDB (Централна строителна асоциация на ФРГ) – В края на август 2007г. , обучителният институт на строителната асоциация на Северен Рейн Вестфалия, член на Централната строителна асоциация на ФРГ, кандидатства за финансиране на Европейската комисия за проект в рамките на Европейската квалификационна рамка (ЕКР). ЕКР се стреми да изгради връзки между съществуващите различни квалификационни системи в страните членки на ЕС, като по този начин ще подобри прозрачността на предлагането на квалификационни услуги и ще подобри възможностите за мобилност на работниците.План за действие на Европейската комисия за периода 2007 – 2010 по отношение на работната мобилност – този план бе представен през декември 2007г. Той включва 15 специфични действия, които да бъдат предприети на национално, регионално и местно ниво, както и на Европейско ниво, за да бъдат преодолени съществуващите препятствия за мобилността. За допълнителна информация, можете да посетите:
http://ec.europa.eu/employment_social/free_movement/index_en.htm
Икономическа и правна комисия
„Водещи пазари”: инициатива на Европейската комисия за иновативните пазари. На 7 януари 2008г., ЕК прие комуникация на тема „Инициатива за водещите пазари в Европа” с цел отключване на потенциала на пазара за иновативни услуги и стоки. Идеята е да се идентифицират 6 важни пазара от висока ценност за икономиката и обществото, представляващи годишен оборот от повече от 120 милиарда евро и 1,9 милион работни места в ЕС. Представяйки 10% от БВП и 7% от работната ръка, строителният бранш е един от тези 6 водещи пазара. За това, според ЕК е необходимо да се наблегне върху устойчивото строителство, за да се запази този пазар като водещ. В момента секторът страда от сериозни административни пречки и висока фрагментация. Освен това отговаря за 42% от консумацията на енергия в Европа и за 35% от „парниковите” газове.Данъци: намаляване ставката на ДДС – на 11 декември 2007г., Европейският парламент одобри продължението до края на 2010г. на прилагането на намалените ставки на ДДС, договорени от 5те „нови” страни членки (Чехия, Словения, Кипър, Полша и Малта).
Доклад на Европейската статистическа служба (Eurostat) за строителната индустрия – строителната продукция нараства с 0.6% от септември до октомври 2008г.
Техническа комисия
Нормативен пакет на единния пазар за стоки, проекторегламент на ЕС за строителните продукти – нормативният пакет за единния пазар на стоки включва:

  • Регламент определящ изискванията за акредитиране и наблюдение на пазара по отношение маркетинга на продуктите. – COM (2007) 37
  • Решение за обща рамка за маркетинг на продукти COM (2007) 53
  • Регламент за взаимно признаване COM (2007) 36

Проектопредложение на ЕК за регламент за строителните продукти – което ще реформира съществуващата директива за строителните продукти. Въпреки че проектопредложението не внася толкова важни промени за изпълнителите, FIEC има една забележка относно новия текст на регламента. Според Федерацията, всички продукти, произведени извън или на строителната площадка с цел единствено използване в строежа трябва да са освободени от задължението да използват маркировката CE.
Европейският парламент приема резолюция за плана за действие на ЕК за енергийна ефективност – в този план за действие са включени и целите на „изискванията за качество на строежите”. Съгласно тази резолюция, страните-членки са окуражени да използват възможността от намаляване на ставката на ДДС върху труда и реновацията на частни жилища с цел подобряване енергийната ефективност.
Малки и средни предприятия – първа среща на 4 март 2008 г.
От страна на Вицепрезидент Кордеел, председателят на работната група за малки и средни предприятия, всички членки на FIEC бяха поканени да участват в работата на тази група. Някои от темите, които ще бъдат разглеждани от тази работна група са:

  • условия за финансиране на малките и средни предприятия;
  • високи финансови гаранции, изисквани от проектите за публично-частни партньорства;
  • улесняване на правоприемството и поглъщането на МСП.

На 21 февруари 2008 г. Централният съюз на немската строителна индустрия в сътрудничество с федералното Министерство на икономиката и технологията организират втора Конференция на страните от Централна и Източна Европа. Дискусиите са за двете “най-млади” членки на Европейския съюз – България и Румъния, като президентите на двете Строителни федерации ще направят презентации за състоянието на бранша.
Инж. Симеон Пешов ще представи състоянието на българския строителен сектор, след което ще има дискусии по изложените проблеми. Конференцията ще се ръководи от г-н Улрих Пецолд – Изпълнителен директор на Европейската федерация на строителната индустрия /FIEC /, www.fiec.eu

Ръководството на КСБ ще използва посещението си в Берлин да подпише официално Споразумението за сътрудничество с Централния съюз на немската строителна индустрия.

Европейският строителен конгрес в Берлин ще е на тема „Задачи за строителната индустрия – променящият се град”. По време на него, ръководството на КСБ ще има възможността да се срещне с представители на FIEC, сред които Председателя на организацията, г-н Тарди.
Планирани са също така срещи с представителни на Румънската асоциация на строителните изпълнители АРАКО.