В края на септември в залата на ОП на КСБ – Сливен, се проведоха ежегодните курсове по „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа“, „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ и „ЗБУТ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганитe в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“. Те бяха организирани съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД. Присъстваха 172 представители на фирми от бранша от Сливен и Нова Загора.

Водещ преподавател отново бе доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан на ВСУ „Любен Каравелов“. Тази година в лекциите се включи и доц. д-р худ. Александра Иванова, декан на Архитектурния факултет на ВСУ. Основите теми бяха свързани с реализирането на строежите и безопасността на строителните площадки. По време на мероприятието бяха обсъдени и различията между „Длъжностно лице по безопасност и здраве” и „Координатор по безопасност и здраве“, които често се бъркат като понятия. Акцентирано бе върху дейността на координатора при осъществяване на изискванията за ЗБУТ и на плана за безопасност и здраве, необходимостта от защита на работещите, предотвратяване на трудови злополуки и опазването на живота.
Разгледани бяха казуси от практиката.

След успешно преминалото обучение участниците взеха сертификати за завършения курс. В рамките на посещението си в Сливен доц. Венцислав Стоянов и доц. Александра Иванова, под егидата на ОП на КСБ – Сливен, проведоха срещи-презентации с преподаватели и ученици от Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ и от Сливенската професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“. На тях бяха представени условията за прием във ВСУ „Любен Каравелов“ и базата, която предлага висшето училище. Обсъдена бе и значимостта на професиите архитект и строител, възможностите за реализация и адаптивност. Обърнато бе внимание и на широкия кръг от дейности в областта на строителството и архитектурата и перспективните предложения за работа след дипломиране.