Областното представителство на Камарата на строителите в България в Сливен проведе среща с ръководството на общината. Мероприятието се организира по инициатива на КСБ. На него присъстваха председателят на ОП на КСБ Георги Стоянов, зам.-кметът по икономическо развитие Стоян Марков, зам.-кметът по устройство на територията и строителството Стефан Кондузов, зам.-кметът по финанси и общинска икономика Румен Иванов, представители на над 55 фирми от Сливен и Нова Загора и регионалния клуб на строителите ветерани.
Зам.-кметът Стоян Марков представи инвестиционната програма на община Сливен за периода 2014 – 2020 г. Акцент се постави върху трите големи проекта в нея. Единият е за подобряване на градската среда по поречието на река Асеновска и кв. „Република“. Вторият е за интегрирания градски транспорт. Третият е за изграждането на два центъра – за бездомни лица и кризисен център за лица, жертви на домашно насилие. В програмата са заложени и други приоритети за подобряването на социалната и културната инфраструктура в града.
Зам.-кметът Стефан Кондузов запозна аудиторията с етапите на работа по проекта за кръговото кръстовище на „Розова градина“, както и с напредъка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Работната среща завърши с празничен коктейл по случай настъпващите коледни и новогодишни празници.
 
Изготвил:
Звезда Димитрова-Кошничарова, ОП на КСБ – Сливен