Онлайн семинар „New European Bauhaus-unleashing the potential of the Circular Еconomy across Europe“  ще се проведе на 27 Май от 13.30 (часова зона Брюксел).

Новият европейски Bauhaus (NEB) е индустриален, екологичен, икономически и културен проект на Европейската комисия. Чрез комбинация от дизайн, устойчивост, достъпност и инвестиции, той цели да постигне целите за нулеви въглеродни емисии възможно най-скоро и най-ефективно в целия Европейски съюз. NEB предлага нов начин на мислене за това как да изградим бъдещия си живот в светлината на изменението на климата, дигиталната трансформация и научните разработки. Такъв подход е особено необходим във връзка с  новата реалност и предизвикателствата, породени от COVID-19.

Предстоящият онлайн семинар предпоставя диалог, който преплита множеството теми, обхванати в NEB. Той ще обедини перспективите на  Европейската комисия, националните експерти, заинтересованите страни от различни държави-членки и членовете на Европейския парламент от Renew Europe.

Сред основните дискусионни теми са:

• Решения за подобряване на качеството на живот, като изграждане и обновяване по енергийно и ресурсно ефективен начин чрез алтернативни строителни методи, които зачитат природата, и прилагането на креативни архитектурни идеи,  трансформиращи нашите пространства по по-зелен и естетически приятен начин .

• Синергия със съответните европейски инициативи като Европейската зелена сделка, Вълната за обновяване и кръговата икономика.

• Местни перспективи – чрез включване в диалога на различни градове, общини и селски райони, за да чуят техните перспективи, семинарът ще разгледа какви са техните нужди и пред какви предизвикателства са изправени.

• Възможности за съживяване на културния и творческия сектор, които продължават да бъдат сериозно засегнати от здравната и икономическа криза, по-специално чрез цифрови технологии.

• Разглеждане на европейската Зелена сделка през призмата на културата – със специален фокус върху културното наследство, реконструкцията и обновяването на исторически сгради и дигитализацията на културното наследство като средство за осигуряване на неговото опазване и популяризиране.

• Потенциалното развитие на младите хора и изграждането на мостове между поколенията през NEB.

• Необходими действия от политиците, като определяне на приоритети на политическите цели и координиране на инвестициите.

Всички заинтересовани страни, които желаят да наблюдават семинара в реално време могат да използват следния уеб адрес: New European Bauhaus: Unleashing the Potential of the Circular Economy Across Europe :: Livecasts.